• Elektronická prihláška na SŠ pre šk.rok 2020/21

     • nájdete v sekcii - Rodičia

      Vážení rodičia, milí študenti,

      sme veľmi radi, že ste si zvolili pre svoje ďalšie štúdium práve našu školu, Súkromné gymnázium, Dneperská 1 v Košiciach. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a dodržiavanie karanténnych opatrení,  Vám umožňujeme podať Elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk.roku 2020/2021. Elektronická prihláška nenahradzuje Prihlášku na štúdium na SŠ.  Po zvládnutí dnešnej náročnej situácie a  zdarnom ukončení mimoriadnych opatrení, nám Prihlášku na štúdium na SŠ /podpísanú vedením školy a lekárskym osvedčením/ doručíte dodatočne. Prajeme pevné zdravie

     • UPOZORNENIE

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa od pondelka 16.03.2020 zatvárajú všetky školy najmenej na 14 dní. V piatok 13.03. 2020 ostáva na Súkromnom gymnáziu v platnosti prerušenie vyučovania nariadené zriaďovateľom školy a toto prerušenie ešte nespadá do 14-denného plošného zatvorenia škôl. Situáciu budeme sledovať a informácie aktualizovať na stránke školy a edupage.