• Virtuálna rozlúčka s našimi maturantmi;)

     • Výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné riešenie pre výnimočných maturantov. #vasadneperska

     • Výsledky prijímacieho konania na štvorročné štúdium v šk.roku 2020/21

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva a po zohľadnení kritérií prijímacieho konania na štvorročné štúdium v šk.roku 2020/21 vám oznamujeme, že žiaci s kódmi uvedenými nižšie sú prijatí na štúdium na Súkromnom gymnáziu.

      KY67Y

      RO44O

      JY22E

      MY42U

      PA26Y

       

       

       

     • Ďakujeme, že STE;)

     • Výnimočná prechádzka mestom, výnimočný výklad a v ňom naši VÝNIMOČNÍ maturanti. #DneperskiAbsolventi2020