• Otvorenie šk.roka 2020/21- organizácia dňa 02.09.2020

     •  

      Študenti  Prímy vstupujú do budovy školy cez hlavný vstupný vestibul od 8:10 do 8:30 a vchádzajú do priestorov Školskej jedálne.  Pred vstupom do školy si prekryjú horné dýchacie cesty rúškom.

      Vo vstupnom vestibule bude čakať študentov Prímy triedna učiteľka, ktorej študenti v rámci ranného filtra, odovzdajú zákonným zástupcom vyplnený Zdravotný dotazník /v prílohe pod textom/ 

      Pokiaľ študent neprinesie vyplnené tlačivo, triedna učiteľka bude telefonicky kontaktovať zákonných zástupcov a študent nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Študenti Prímy po absolvovaní ranného filtra, slávnostne otvoria nový šk.rok v priestoroch ŠJ a  po organizačných pokynoch od triednej učiteľky,  odchádzajú domov.

       

      Študenti Sekundy – Oktávy dostali pokyny o vstupe do priestorov školy od triednych učiteľov v edu správe. Žiadame o ich absolútne rešpektovanie. Študenti Sekundy – Oktávy pri vstupe do budovy školy v rámci 2.ranného filtra odovzdajú zákonným zástupcom vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy Pokiaľ študent neprinesie vyplnené tlačivo, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • Oznam vedúcej ŠJ - zápisný lístok na stravovanie 2020/21

     • Pokyny pre stravníkov Súkromného gymnázia a SSOŠ

       

      Na základe opatrenia MŠ SR v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19,  je zhromažďovanie a miešanie skupín žiakov v priestoroch školy zakázané. Aby sme predišli dlhým radom študentov, žiadame Vás o spoluprácu pri zápise na stravovanie do ŠJ.

      Každý študent  dostane od triedneho učiteľa  Zápisný lístok na stravovanie,  ktorý je potrebné správne vyplniť  a odovzdať späť triednym učiteľom.

      Zápisný lístok na stravovanie si môžete tiež  vytlačiť                                    

       /  Zapisny_listok_na_stravovanie.docx /    a vyplnený ho odovzdáte triednemu učiteľovi.

       

      Do ŠJ budete prihlásení,  len na základe odovzdaného a správne vyplneného  Zápisného lístka.

      Odhlásenie zo stravy je možné v daný deň len do 8:00 týmito spôsobmi:

      • cez aplikáciu EduPage,
      •  telefonicky,
      • alebo osobne v ŠJ

      Výška stravného Vám bude odosielaná  na e-mail, ktorý uvediete v zápisnom lístku.

      Každý stravník má pridelený unikátny  VS.  Pri platbe prostredníctvom Internet bankingu prosím, o správne zadaný VS tak, aby Vaša platba bola správne priradená.  

       

      Výška poplatkov za stravu:      

      PRIMA  - SEXTA:  1,30€ /obed

      SEPTIMA  a OKTÁVA:  1,41€ /obed

       

      Každý stravník je povinný  zakúpiť si čipovú kartu, ktorá ho oprávňuje odobrať si obed.

      Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€. Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

       

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte prosím  kontaktovať školskú jedáleň.

       

      Kontakt ŠJ:  055/674 36 31                                                                    e-mail: szssjdneperska@gmail.com