• Mimoriadna úprava termínov jesenných prázdnin

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23. októbra 2020 jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo v dvoch etapách

      1. etapa: dňa 30. októbra 2020 (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok)

      2. etapa: dňa 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok)

     • Organizácia vyučovania v dňoch 26.10. - 27.11.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci v dňoch 26.10. - 27.11.2020 budú všetci žiaci Súkromného gymnázia vzdelávaní dištančnou formou. O ďalších prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

      Vážení rodičia, dovoľte nám poďakovať za Vaše slová uznania, ktoré adresujete pedagogickému zboru Súkromného gymnázia za organizáciu a realizáciu dištančného štúdia v súlade s rozvrhom hodín. Vaše povzbudenie nás zaväzuje učiť tak, aby štúdium z domu bolo pre Vaše deti časom, ktorý im pomôže rozvíjať svoje vzdelanie a poznanie.

      Milí študenti, keď sa pozrieme na vaše študijné obdobie od Vášho prvého nástupu do školy a predstavíme si ho ako maratón,  potom my dospelí môžeme stáť pri cieľovej páske, povzbudzovať vás, podávať vám nápoje, ale ste to vždy Vy, kto musíte maratón sami dokončiť. Nemôžeme Vás jednoducho vziať a odniesť do cieľa.  Dovoľte aby sme Vám aj my, Vaši učitelia poďakovali za Váš prístup k dištančnému vzdelávaniu. Nadobudli sme presvedčenie, že aj Vy sami, cítite dnes vlastnú zodpovednosť a uvedomujete si, že vzdelanie vám umožňuje byť vynaliezavými ľuďmi s netradičným myslením a konať odvážne rozhodnutia. Chceme, aby ste vedeli, že vidíme denne na monitoroch počas výučby, ako odvážne a zodpovedne pristupujete v diskusii pri hľadaní logických odpovedí na naše otázky, ako zodpovedne a samostatne pracujete aj počas domácej prípravy na vyučovanie. Ďakujeme za to, že nás inšpirujete.

       

     • Aktualizácia organizácie dní 21. - 23.10.2020

     • Vážení rodičia a milí žiaci, od zajtra do piatku (21.-23.10.2020) sa budeme  (príma-oktáva) vzdelávať dištančne z domu. V budove našej školy sú tri školy, ktoré sú vzájomne personálne prepojené. Vzhľadom na fakt, že RÚVZ rozhodol o karanténe celej SZŠ, nedokážeme v týchto dňoch personálne pokryť prezenčnú formu štúdia.

     • Aktualizácia organizácie dňa 19.10.2020

     • Dynamika dnešných dní mení niektoré rozhodnutia, a preto Vám oznamujeme, že v súlade s opatreniami RÚVZ:

      1. žiaci prímy-kvarty ostanú 19.10.2020 doma na dištančnom štúdiu v súlade s aktuálnym rozvrhom hodín

      2. nikto zo žiakov a učiteľov SG nie je k dnešnému dňu pozitívne testovaný

      3. vzhľadom na epidemiologické opatrenia sa celoplošne vydezinfikujú všetky spoločné priestory, vrátane ŠJ v budove školy

      4. žiaci prímy-kvarty nastúpia do školy na prezenčnú formu pravdepodobne dňa 20.10.2020

     • Žiaci prímy - kvarty sa vrátia do školy

     • Vážení rodičia, od 19.10.2020 žiaci Prímy - Kvarty pokračujú ďalej vzdelávaním v prezenčnej forme v našej škole.  Žiaci Kvinty - Oktávy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.  Čas našej fyzickej neprítomnosti v škole, sme využili na dôkladnú dezinfekciu vnútorných priestorov. Milí žiaci, chceme Vás pochváliť za Váš naozaj veľmi zodpovedný prístup ku vzdelávaniu počas dištančného vzdelávania. Vzdelávate sa pre  budúcnosť. 

     • Oznámenie o dočasnom zatvorení školy

     • Vážení rodičia Rozhodnutím riaditeľky školy zo dňa 13.10.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Vám oznamujeme, že od zajtra bude v súvislosti so zamedzením šírenia Covid-19 naša škola preventívne uzavretá do 16.10.2020(vrátane). Žiaci budú mať v tieto dni plné dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu hodín. Každý žiak našej školy prešiel školením a skúškou systému dištančného vzdelávania. Pravidlá dištančného vzdelávania na našej škole: 

      1. Obraz a zvuk žiaci prijímajú prostredníctvom nástroja GOOGLE MEET
      2. Žiaci boli poučení o etikete správania sa na on-line hodine, s dôrazom na absolútny  zákaz vyhotovenia a šírenia zvukového alebo obrazového záznamu
      3. Žiaci, ktorí nemajú na svojom pc kameru sa prihlásia do GOOGLE MEET súčasne v pc aj v mobilnom telefóne, ktorý sa stáva jeho externou kamerou
      4. Vyučovanie v on-line priestore je v časovom režime presne podľa vyučovacieho rozvrhu študentov
      5. Žiakovi, ktorý nie je pripojený on-line učiteľ zapisuje do e-triednej knihy neúčasť na vyučovaní
      6. Toto obdobie vnímame my všetci ako priestor na výchovu študentov v rámci novej kultúry „home office“, počas ktorého študent pokračuje v denných rutinných návykoch a preskakuje len fázu „cesta do a z školy“. V prípade dištančného vzdelávania sa mení len priestor pre vzdelávanie, nie jeho obsah. Preto etiketa dištančnej vyučovacej hodiny je:
      • ráno sa reálne pripraviť na odchod do školy (umyť sa, učesať sa, obliecť sa), 
      • vhodne si upraviť domáce pracovné prostredie,
      • pripojiť sa včas na online hodinu,
      • zapnúť si kameru (je dôležitá pri interakcii a kontrole) 
      • nepoužívať chat, ak to nesúvisí s témou vyučovacej hodiny,
      • plniť úlohy od učiteľa, ktorý vedie vyučovaciu hodinu,
      • využívať nástroj Konzultačné hodiny v prostredí EduPage
      • Vážení rodičia, pomôžte nám motivovať a viesť vaše deti k tomu, aby sme ich spoločne presvedčili, že v tomto storočí, keď mnoho tradičných povolaní zanikne a mnoho ešte nových, nami nepoznaných vznikne, sme mali spoločne aj s vašimi deťmi jasne sformulované predstavu o tom, že dištančné vzdelávanie umožňuje študentovi  vzdelanie obísť, alebo naopak, umožňuje mu naučiť sa stať študentom, ktorý je:
      • sebavedomý, adaptujúci sa, odolný, poznajúci sám seba, vediac samostatne premýšľať a komunikovať,
      • samostatne sa učiaci, zodpovedný za vlastné štúdium, vediac sa pýtať, reflektovať a vytrvať v učení aj napriek tomu, že si občas myslí, že nie všetky vedomosti bude potrebovať.