• Okresné kolo v Geografickej olympiáde

     • Začiatkom februára sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, už tradične sa zapojili aj žiaci našej školy. Všetci súťažiaci z nášho gymnázia sú úspešní riešitelia. V kategórii E: Samuel Tomčo, Adam Vrba, Emily Semancová (Kvarta), v kategórii F: Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Marcus Koterle (Sekunda).

      Postup do krajského kola z tretieho miesta si vybojoval Samuel Tomčo a Liliana Kolcunová. Srdečne blahoželáme

     • Diskusia so študentmi VUT v Brne

     • Dnes, 18.02.2021 zavitali medzi nás naši bývalí študenti Tánička Kohúteková, študentka Biomedicinskej techniky a bioinformatiky na fakulte elektrotechniky a komunikacnych technologii  a Dávid Tandlich, študent Chémie a technológie materiálov na Fakulte chemickej, obaja  z VUT v Brne (Vysoké učení technické). Porozprávali nám o svojich skúsenostiach z univerzitného štúdia a tiež o možnostiach pracovať v rôznych študentských spolkoch, ktoré sa spolupodieľajú na komplexnej príprave študentov.  Súčasťou ich štúdia  je aj program praxe, ktorú absolvujú povinne mimo školu, t.z. Tánička v nemocnici alebo v medicínskej firme a David vo výskumných laboratóriách konkrétnych výrobných firiem. Veľmi radi sme si tiež vypočuli, že nie sme sami v dištančnom štúdiu, a občas máme podobné pocity.  Niekedy sú chvíle, keď aj  vysokoškolským študentom sa veľmi nechce, ale podstatné je, že aj oni, aj my vieme, prečo študujeme a preto či chceme/nechceme, ideme ďalej a s radosťou. Z celého srdca im prajeme to najlepšie a tešíme sa, keď nám o pár rokov povedia, ako naložili so svojou budúcnosťou. 

     • Už viac ako 25 rokov s VAMI

     • Na začiatku bola myšlienka. Nápad. Otvoriť školu, v ktorej by sa žiaci cítili ako v rodine...

      A ako to bolo ďalej, sa dočítate v ostatnom čísle občastníka našej mestskej časti. Prajeme zaujímavé čitanie;) #vasadneperska

     • Oktáva aj naďalej dištančne

     • Vážení rodičia, milí študenti Oktávy,

      od 8. februára 2021 pokračujeme v končiacom ročníku (Oktáva) v dištančnom vzdelávaní.  Zriaďovateľ školy takto rozhodol na základe odporúčania  RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice, ktorí odporučili neotvárať prevádzky škôl a školských zariadení na území mesta v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Košiciach a okolí.

      RNDr.M.Melišová-Čugová, riaditeľka Súkromného gymnázia