• Dneperský online deň alebo Deň otvorených dverí 2021

     • Dnes sme tu v čase od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 len a len pre VÁS.

      Vysielanie ONLINE: DODneperska2021 VSTÚPTE 

       

      PROGRAM #DODneperska2021

      - Informácie o škole

      - Informácie pre uchádzačov o štúdium

      - Virtuálna prehliadka školy

       

      DNEPERSKÁ TELKA uvádza

      - Dôležitý je prvý krok

      - Dneperská je príležitosť pre VÁS

      - Dneperská je príležitosť pre NÁS 

      - Tak takto to vidíme MY;)

      - Vernie ver mi! (part I.) - študentský projekt na tému počítačovej bezpečnosti

       

      TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

      Online spojenie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Google Meet. Za týmto účelom je potrebné mať založený Google účet. Ten má vytvorený každý, kto používa napr. bezplatnú e-mailovú službu Google Mail (Gmail). Z toho dôvodu odporúčame každému, kto používa inú e-mailovú službu než gmail, zriadiť si e-mailovú schránku v aplikácii Google Mail (Gmail).

      deň konania ONLINE: DOD bude na stránke školy zverejnený odkaz pre VSTUP na DOD. Po kliknutí na tento odkaz, bude vstup umožnený všetkým, ktorí budú v tom čase na svojich počítačoch prihlásení vo svojich gmailových účtoch. Toto online spojenie je možné aj prostredníctvom mobilných telefónov, či tabletov, na ktorých je však potrebné vopred nainštalovať bezplatnú aplikáciu Google Meet z platformy Google Play. V prípade akýchkoľvek technických otázok Vám budeme v tento deň k dispozícii už od 09:00 na dodneperska@dneperska.sk.

     • Úprava školného

     • Vážení rodičia, 
      na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zo dňa 01.03.2021 sme ako škola, na znak vzájomnej podpory počas mimoriadnej celospoločenskej situácie v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, pristúpili k úprave školného na aktuálny školský rok 2020/2021. Výška školného za I. polrok školského roka 2020/2021 ostáva nezmenená. Výška školného za II. polrok školského roka 2020/2021 sa znižuje na 100,- eur/polrok. V prípade, že už bolo školné za školský rok 2020/2021 uhradené v pôvodnej plnej výške, vzniknutý preplatok Vám bude automaticky započítaný do školného na ďalší školský rok. Akékoľvek neočakávané závažné životné situácie s dopadom na schopnosť hradiť školné je možné, tak ako doteraz, riešiť individuálne. V prípade ďalších otázok, či nezrovnalostí nás neváhajte kontaktovať mailom (madarova@dneperska.sk), či telefonicky (+421 907 456 599). Ďakujeme Vám za vzájomné pochopenie a podporu. #vasadneperska