• ... aby Príma bola príma ;)

     • Novinka pre našich budúcich prvákov už dnes!

      Milí piataci, spolu s vašimi rodičmi máte už takmer za sebou neobyčajný školský rok. Učili ste sa sami na diaľku z domu, čo mohlo byť pre niektorých z vás náročné. 

      My na Dneperskej to vieme! Preto sme sa rozhodli, že žiakom v našej novej Príme (ako aj ich rodičom), uľahčíme prvý polrok u nás tým, že si spoločne zopakujeme učivo ich neobyčajného piateho ročníka. 

      Vážení rodičia, naša škola Vám pomôže! Spolu s učiteľmi si žiaci nielen zopakujú prebraté učivo základnej školy, ale aj dobehnú to zameškané:)

      "Dáme všetky strachy bokom a vykročíme správnym krokom."           

                                               #DneperskaPrima2122