• Maturanti 2021 - rozlúčka

     • Milí naši maturanti, prajeme Vám veľa úspechov na vašej ďalšej životnej ceste. Buďte verní svojim zásadám, pracujte čestne a poctivo. Buďte vzdelaní,  láskaví a múdri. Plňte si svoje sny

     • Prijímacie skúšky - 2.kolo

     • Súkromné gymnázium bude organizovať 2.kolo prijímacích skúšok, dňa 22.06.2021. 

      Počet voľných miest - štvorročné štúdium: 4

      Počet voľných miest - osemročné štúdium: 2

      Informácie: melisova.miriam@gymbosak.sk

       

       

     • Testovanie 9 2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe rozhodnutia MŠ SR v súvislosti s termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka, minister školstva SR rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

      • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra 
     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - príma

     • Dnes sme s primou na hodine matematiky upevnili učivo o výške, trojuholnikoch a ich výškach. Pomocou olovničky sme si ozrejmili vzťah výšky a kolmice. Následne sme v skupinách rysovali- nerysovali trojuholníky s výškami na chodník. Deti sa zabavili. Naučili sa ako gumovať kriedy na chodníku 

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - sexta

     • Študenti sexty dnes absolvovali blok ANJ-CHE v prírode. Rozdelili sa na tri skupiny, Každá skupin pracovala s časťou odborného textu  k téme: Bol raz jeden život v čase pandémie, alebo čo sa deje v tele od vpichu vakcíny až po plnú imunitu proti covidu. Úlohou každej skupiny bolo pochopiť text, prezentovať obsah v logickej štruktúre, prezentovať logické procesy v anglickom jazyku a vytvoriť z prírodnín animáciu, resp. 3D vzdelávací plagát ako podklad k prezentáciám. V každom z nás, bez ohľadu na vek sa skrýva hravá duša. Každá skupina študentov prezentovala svoje úlohy s vlastným kreatívnym vkladom, všetky tímy spolupracovali a fantáziu využili naplno. Jednu tému pozorovali z rôznych uhlov pohľadu. Na záver nás chlapci prekvapili a rozosmiali. Spontánne vymysleli a predviedli divadelný skeč, v ktorom nám uvedené biochemické procesy zahrali. 

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - tercia a kvarta

     • Dnešné vyučovanie sme rozložili do dvoch blokov. Prvé tri vyučovacie hodiny sme pracovali v škole. Ostatné hodiny sme sa učili v prírodnom areáli Nad jazerom. Študenti tercie a kvarty absolvovali  blokovú výučbu ANJ-DEJ. Vyučovanie vonku prináša mnoho podnetov nielen pre naše zmysly, ale rozvíja aj abstraktné myslenie. Dnešný deň bol pre nás pilotný. Po dlhom čase, ktorý sme trávili virtuálnym spájaním sa v rámci dištančnej výučby, budeme v stredy organizovať výučbu aj v škole, aj v prírode. Sme presvedčení, že spojenie so skutočným svetom nám umožní znova upevniť pocit zmysluplnosti vzdelávania. Svet za našimi oknami nie je len o striedaní ročných období. Je plný príbehov z dejín, fyziky, geografie, matematiky, biológie a chémie. A úplne dokonalé je, keď tieto príbehy vieme prerozprávať rôznymi jazykmi.

     • V nohách máme ďalšie kilometre

     • Dnes sme cez Oázu pokoja vyrazili na prieskum lesa, ktorý je medzi sídliskom Nad jazerom a údolím rieky Torysa. Po včerajšom daždi sme občas vhupli do blata, ale slniečko nad nami a občasné výhľady na Sady nad Torysou, Košickú Polianku, Vyšnú a Nižnú Hutku nám vylepšovali náladu. Do školy sme sa vrátili cez Krásnu nad Hornádom. V nohách máme ďalších (asi) 10 prírodných kilometrov.

     • Herifarma

     • V rámci odporúčaného adaptačného procesu mali aj starší žiaci  turistický pochod na ovčiu a koziu farmu Herifarmu.