• Povinnosť prekrytia horných ciest dýchacích, od 13.09.2021

     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest od 13.09.2021

      Výnimky pri nosení respirátora tvoria o.i.:

      - žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

      - pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je

      dostupná na tomto linku

     • Riaditeľské voľno - 14.09.2021

     • Riaditeľka Súkromného gymnázia Dneperská 1 oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní udeľuje študentom Prímy- Oktávy mimoriadne riaditeľské voľno na deň 14. 9. 2021 (utorok) z organizačných dôvodov. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 16. 9. 2021.

      RNDr.M.Melišová-Čugová, riaditeľka školy

     • Krúžková činnosť 2021/22

     • Milí naši študenti, momentálne pre vás pripravujeme ponuku krúžkovej činnosti. Chceme pokryť čo najširšie spektrum, majte preto chvíľku strpenie. Zoznam krúžkov zverejníme po 15.09.2021