• Septima pre Prímu - Rozbor vody/farby nám umožňujú vidieť

     • 24.09.2021 naši septimáni prakticky ukázali prímanom akými spôsobmi je možné určiť kvalitatívny rozbor vody. Zmena farby je spjená s priebehom chemickej reakcie. Farebná zmena nám umožňuje globálne vidieť, ako sa atómy prostredníctvom elektrónov popreskupujú. 

     • Ponuka krúžkovej činnosti 2021/22

     • Milí študenti, naša ponuka krúžkov v tomto šk.roku je:

      Utorok:

      15:30 - 17:30, Športovo-turistický krúžok  

      13:30 - 15:00, Spevácky krúžok 

      14:00 - 15:30  Webstránky pre pokročilých a inak (Kvarta a Kvinta)

       

      Streda:

      14:00 - 15:30, Fotografický krúžok 

      14:00 - 15:30, Základy tvorby webstránok (Príma a Sekunda)       

       

      Štvrtok:

      14:00 - 15:30, Dneperské kočky (Príma - Tercia)

       

      Študenti, pokiaľ ste si vybrali z našej ponuky, nahlásite Váš záujem vašim triednym učiteľom, do konca týždňa

                         

       

                                                                                                                                                                                                                                                   

       

     • Povinnosť prekrytia horných ciest dýchacích, od 13.09.2021

     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest od 13.09.2021

      Výnimky pri nosení respirátora tvoria o.i.:

      - žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

      - pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je

      dostupná na tomto linku

     • Riaditeľské voľno - 14.09.2021

     • Riaditeľka Súkromného gymnázia Dneperská 1 oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní udeľuje študentom Prímy- Oktávy mimoriadne riaditeľské voľno na deň 14. 9. 2021 (utorok) z organizačných dôvodov. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 16. 9. 2021.

      RNDr.M.Melišová-Čugová, riaditeľka školy