• Krajský festival vedy a techniky 2021 - AMAVET

     • Dnes, 22.10.2021 sa uskutočnil už 24.ročník Krajského festivalu vedy a techniky, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). V novembri 2021 sa uskutoční celoslovenské finále, z ktorého najlepšie projekty postupujú na európske a medzinárodné súťaže. Táto súťaž už tradične je veľmi náročná. Hodnotiteľmi sú odborníci z TUKE a PrF UPJŠ KE pre každú kategóriu. Našu školu dnes reprezentovali:

      1. Michal Novák z Oktávy s projektom: Platforma na vývoj automatizovaných systémov auta,

      2. Matej Olekšák a Ondrej Varga z Oktávy s projektom: Inteligentný termostat

      Oba projekty boli hodnotiteľmi ocenené a chlapci postupujú do celoslovenského finále. Srdečne gratulujeme 

     • Prekrytie horných dýchacích ciest, Príma - Kvarta, od 04.10.2021

     • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (1.10.2021)

      Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      Téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. K úprave vo vyhláške RÚVZ pristúpil po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti.

      Nosenie rúšok u detí naďalej RÚVZ odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

      Nosenie rúšok pre žiakov Prímy - Kvarty na našej škole, vzhľadom na odporúčania RÚVZ v triede počas vyučovania bude dobrovoľné.