• Príma - Krajské kolo odznaku všestrannosti

     • 21.03.222 sa žiaci Prímy, Klaudia, Dominik a Dário, pod vedením Mgr.Juríkovej zúčastnili športovej súťaže v atletických disciplínach družstiev a jednotlivcov. Súťaž organizoval Slovenský olympijský výbor.

     • Septima v Zádielskej doline

     • Septima v piatok 25.03.2022 realizovala s triednym učiteľom osobitnú formu vyučovania v rámci prierezovej témy na ochranu života a zdravia. Využili nádherné jarné počasie a podnikli turistický pochod Zádielskou dolinou, ktorá je súčasťou Slovenského krasu. Zádielskú dolinu vytvorila potok Blatnica v mohutných vápencových vrstvách. Trasa našich septimánov merala vyše 11km a odmenou im bol výhľad na Vysoké Tatry.

       

     • EKO HACKATHON 2022 DAY 3 FINÁLE

     • Súťažilo 6 tímov pod vedením šiestich mentorov odborníkov z praxe. Témy: voda a vzduch. Zadanie: vidieť problém, nájsť realizovateľné riešenie problému, riešením osloviť čo najširšiu komunitu,  reálne znížiť ekologickú záťaž v projektovanej oblasti. Zadanie splnili všetky tímy, rozhodujúcim faktorom bolo čo najjednoduchšie riešenie s preukázateľne masívnym dopadom na komunitu. Tím C spolu s Katkou, Maxom a Adamkom získali 2.miesto a špeciálnu cenu s podporou UNICEF na realizáciu projektu v našej škole.  Výborná organizácia, vysoko aktuálna téma, množstvo zdrojovaných informácií, konkrétne príklady riešení z praxe, iný spôsob vzdelávania.Veľké poďakovanie našim študentom za ich prácu. Na hackathone menili a zmenia tento svet.

     • EKO HACKATHON 2022 DAY 2 EKO CHODÍŠ DO ŠKOLY?

     • Katka, Adamko a Max v tíme hľadali spôsob, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vpyv škodlivých látok v našom ekosystéme, ktoré preukázateľne stoja za zníženou imunitou organizmu. Mentorom tímu bol Hugo Repáň, ktorý ešte ako študent strednej školy, vidiac na zemi plno cigaretových ohorkov, premýšľal, čo s nimi. Dnes je majiteľom furmy EccoButt, vyrába z nich granulát, ktorý sa miesto celulózy pridáva do asfaltu.

     • MS 2022 - dôležité termíny

     • Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej maturitnej komisie pre školský rok 2021/2022, ktorá schválila harmonogram maturitnej skúšky predložený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Časová dotácia pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa predlžuje oproti minulým rokom o 15 minút na každý predmet.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2021/2022 bude konať

      • v riadnom termíne 15.3. – 18.3.2022,
      • v náhradnom termíne 5.4. – 8.4.2022,
      • v opravnom termíne 5.9. – 8.9.2022, alebo v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka.

      Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať na našej škole v čase od 23. a 24. mája 2022.  Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho šk. roka.

      V prípade, že na opravný termín maturitnej skúšky bude prihlásený vysoký počet žiakov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určí rozhodnutím ministra dodatočný opravný termín do konca školského roka 2021/2022.