• Sme hrdí na Hanu Laktičovú, je našim morálnym vzorom, príkladom a inšpiráciou

     • Dnes, 29.04.2022 starostka mestskej časti Košice nad Jazerom udelila ocenenia učiteľom za ich oddanú pedagogickú prácu, výnimočné odborné a osobnostné kvality a zapájanie sa do rôznych projektov či výnimočné činy. S hrdosťou Vám oznamujeme, že naša kolegyňa Mgr.Hana Laktičová si dnes prevzala toto významné ocenenie svojej pedagogickej práce.

       

     • Študenti, ďakujeme, že rešpektujete našu prácu

     • Ashley a Yehui zo Sekundy našli priestor  ktorý začali umelecky kultivovať. Na svojom diele usilovne pracujú a chcú priniesť do Dneperskej obývačky umenie. Ďakujeme všetkým, ktorí túto aktivitu rešpektujú a neznehodnocujú. Pred dievčatami je ešte veľa práce, a preto prosíme "škriatkov", ktorí vstupujú do ich diela, a majú chuť pracovať na niečom vlastnom, príďte, priestor vám nájdeme. 

     • Ako víťazi postupujeme do celoslovenského kola FLL

     • Náš dneperský "D1 Team" to dal minulý štvrtok 21.04.2022 v košickom regionálnom kole FIRST® LEGO® League na jednotku s hviezdičkou;)

      Pod vedením našich skúsených LEGO "velkáčov" - Mateja, Miša a Ondra ako celkoví víťazi postúpili z 1. miesta do celoslovenského kola tejto celosvetovej robotickej súťaže Katka, Lilly, Lucka, Miška, Naty, Adam, Arthur, Max, Samo srdečne BLAHOŽELÁME a v Bratislave veľmi DRŽÍME PALCE #vasadneperska

     • Olympiáda kritické myslenia - celoslovenské umiestnenie

     • V súťaži OKM tentokrát súťažilo 1884 študentov zo slovenských stredných škôl, v dvoch kategóriách. Adam Kovalčík zo sexty sa umiestnil celkovo na 17.mieste. Veľký úspech nášho študenta z ktorého máme všetci veľkú radosť. Blahoželáme

     • Prípravný kurz pre budúcich prímanov

     • 08.04.2022 sme pre našich budúcich prímanov usporiadali prípravný kurz. V rámci odpoludňajšieho programu navštívili odborné učebne a zahrali sa na veľkých študentov. Na prípravnom kurze sa potrápili s úlohami z MAT a SJL.  Kurz ukončili odpoludňajším olovrantom a rozhovorom s riaditeľkou školy. 

     • Septima obnovuje tradíciu

     • Hiistória tanečných je spojená s je vhodnou príležitosťou osvojiť si okrem umenia tanca aj ďalšie pravidlá spoločenského bontónu. Septimáni sa rozhodli absolvovať tanečnú a 06.04.2022 začali s tréningom.