• Týždeň vedy na Jadrovke ČVUT 2022

     • Septimánka Mirka sa zúčastnila v dňoch 19.06. - 24.06.2022 letnej školy, ktorú organizovala Fakulta jaderní a  fyzikálně inženýrská ČVUT. V rámci týždňa vedy absolvovala tento program, ktorý riešil aktuálne témy v týchto miniprojektoch. Cieľom letnej školy bolo vyskúšať si na vlastnej koži vedecko-výskumnú prácu, zistiť ako pracujú vedci, dozvedieť sa mnoho nového z oblasti prírodných a technických vied, a tiež navštíviť zaujímavé miesta

     • ECDL 2022

     • Tento školský rok žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa certifikačných testov ECDL (European Computer Driving Licence). Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

      Zúčastnilo sa ich 8 žiakov z druhého a štvrtého ročníka. Skúšky prebehli v rámci projektu IT akadémia, kde žiaci mali možnosť z 8 modulov vybrať  4 moduly:
      M2 – Základy práce s počítačom, M3 – Spracovanie textu, M4 – Tabuľkový kalkulátor, M5 – Používanie databáz, M6 – Prezentácia, M7- Základy práce online, M9 – Práca s obrázkami a grafikou, M12 – Bezpečnosť pri práci s IKT.

      Podmienky pre získanie certifikátu ECDL splnili všetci zapojení žiaci.

      Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za zodpovednú prípravu. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

       

     • Matematický klokan 2022

     •  

      Žiaci našej školy aj tento rok sa zapojili do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN v pondelok 11.4.2022. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov a po roku mohli znova svoje vedomosti preveriť v prezenčnej forme v dvoch kategóriách Benjamín a Kadet. Úspešným riešiteľom sa stal Daniel Justin zo Sekundy, ale gratulácia, samozrejme, patrí aj ostatným šikovným študentom, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do súťaže. Blahoželáme!

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Príma - školský výlet na Bankov

     • Triedny výlet Prímy bol super. Prímani nasadili pekné tempo hore aj dole Bankovom. Šikovne založili oheň, poopekali, potom sa hrali schovávačky a hádzali si frisbie. Krásny deň, šikovná Príma

     • Festival vedy Praha 2022

     • Žiaci Sexty a Septimy navštívili Festival vedy v Prahe. Na festivale sa prezentovalo 101 fakúlt českých univerzít. Zúčastnili sme sa tiež odborných prednášok, ktoré organizovala FEL ČVUT:

      1. DDoS - kybernetické útoky pre každeho? alebo 5 tipov, ako sa nestať obeťou kyberzločinu

      2. Čítala som to na inetrnete, tak to musí byť pravda. Alebo nie?

      3. Klimatická zmena a voda v krajine

      4. Softskills v energetike

      Študenti podľa vlastného budúceho študijného záujmu, mali možnosť pýtať sa na obsah predmetu štúdia, zistiť kam smeruje vzdelávanie a zručnosti vysokoškolákov v budúcnosti. Súčasťou festivalu boli aj experimenty a ukážky riešení vedeckých otázok, ktoré fakulty riešia. 

     • Časová schránka Príma 2021/22 - Oktáva 2028/29

     • Príma si pod svojou triedou vykopala jamu, do ktorej žiaci uložili vlastnú časovú schránku. Uložili do nej svoje plány do budúcna a tiež  spomienky z tohto školského roka.  Na časovú schránku vysadili levanduľu, o ktorú sa budú starať, aby rástla tak, ako budú rásť ich osobnosti.

       

     • Septimáni mentorovali Prímanov

     • Žiaci septimy mali mentorské vyučovanie v Príme na tému Kyberšikana. Jakub žiakom porozprával  o nastrahach v kyberpriestore a Romanka aplikovala konkrétne prípady z praxe čo podnietilo veľmi bohatú diskusiu na záver. 

     • Kika a Simi postúpili do medzinárodného kola v environmentálnej súťaži

     • Cez víkend sa Simi a Kika zúčastnili na česko-slovenskej environmentálnej súťaži v Brne, ktorú organizovala česká environmentálna nadácia Nadace partnerství. Do súťaže  išli dievčatá s nápadom spojiť komunity študentov prostredníctvom prírody. Súťažilo 11 vybraných tímov, každý tím predstavil vlastný originálny nápad. Podstatou súťaže bolo odprezentovať a obhájiť projekt - výstavbu záhonu na našej škole v zmysle permakultúry. Súčasťou  prezentácie bolo aj dievčatami kompletne vytvorené video, ktoré zachytáva dynamiku prác na záhone od začiatkov až po finálny výsledok. Po záverečných obhajobách, porota vybrala tri najlepšie tímy, medzi ktorými je aj projekt EkoNádychPreMladých 2022, autormi ktorého je Kika, Simi a Tibor. Dievčatám srdečne blahoželáme k postupu a držíme im palce

     • MUDr.Ivo Pető nás dnes previedol mozgom

     • Dr. Ivo Peto is a neurosurgeon in Tampa, Florida. He received his medical degree from Charles University in Prague Faculty of Medicine and has been in practice between 11-20 years.

      Specialty:

      Neurosurgery: Neurosurgeons treat disorders of the brain and nervous system, meninges, skull, pituitary gland, spinal cord, meninges and vertebral column, and cranial and spinal nerves. They use minimally invasive surgery, neuroradiology imaging like CT, MRI, PET, MEG. Patients may go to a neurosurgeon for conditions like hemorrhages, hydrocephalus, head or spinal cord trauma, spinal disc herniation, infections and tumors.

      Subspecialties: 

      Brain & Spinal Tumor

      Cerebrovascular Neurosurgery

      Pituitary Surgery

      Skull Base

       

      Ivo Peto's Education:

      Charles University in Prague, Doctor of Medicine (MD), Medicine, 2003 to 2010

      The University of Bonn, 2006 to 2008

      Universität Basel, Doctor of Medicine (M.D.), Medicine, Dr.Med., 2016 to 2017

      Donald & Barbara Zucker School of Medicine, Cerebrovascular Neurosurgery, 2018 to 2019

       

      Ivo Peto's Work Experience:

      Addenbrooke's Hospital, Honorary Clinical Fellow-Neurosurgery, December 2013 to December 2013, Cambridge, United Kingdom

      University of Iowa Hospitals and Clinics, Visiting Physician - Neurosurgery, September 2010 to November 2010, Iowa City, Iowa Area

      Josephs Hospital Bonn, Surgical Assistent, November 2007 to January 2009, Bonn Area, Germany

      Universitätsklinik Freiburg, Board Certified Neurosurgeon, December 2017 to July 2018, Freiburg Area, Germany

      Uniklinik Freiburg, Neurosurgery Resident, July 2011 to December 2017, Schwarzwald-Baar Klinikum

      Neurosurgery Resident, September 2014 to March 2015,

      Northwell Health, Cerebrovascular Fellow, July 2018 to June 2019, Manhasset, NY

      University of South Florida

       

       

       

       

       

     • Jeden z najkrajších dní v roku – 1.jún – MDD

     • 41 študentov Prímy – Septimy prežilo príjemný športovo-relaxačný deň v prírode MČ Nad Jazerom. Ukázali svojho súťaživého ducha na Workoutovom ihrisku, futbalu, či stolnotenisovej naháňačky sa tiež nezľakli. Oprášili aj pravidlá šachu, či spôsoby zakladania ohňa, ktorý niektorí využili na opekanie voňavých špekáčikov. Veľmi nás zaujal odborný výklad rybárov, ktorí práve v dnešný deň doviezli cez 1000ks rýb (pstruh duhový) priamo do nášho Jazera a študenti mali možnosť vidieť, ich prepravu pomocou rybárskeho toboganu. Po prechádzke Jazerom sme sa tešili z veľmi príjemného dňa.

     • Sa vymyslelo na Deň detí

     • 1.júna 2022 sa vybralo 86 študentov Prímy-Septimy, 1 abiturient Oktávy 2022,  6učiteľov, 3 zlaté mamičky z Prímy do Vysokých Tatier.  A pozor, zvládli sme: prepravu vlakom, prepravu náhradnou autobusovou dopravou, trasu: KE-PP-Starý Smokovec-Hrebienok (asfalt) - Bilikova chata-Reinerova útulňa - vodopády-Bilikova chata, Hrebienok(zjazdovka)-Starý Smokovec-PP-KE. Výborný deň: skvelí ľudia - statočná príma - trénované nohy - neboli sme z cukru -  vlak mal meškanie len 11minút a luxusné počasie.

     • Dneperské hodnoty NÁM priniesli 2. miesto

     • V sobotu 28.05.2022 sa náš Dneperský "D1 Team" zúčastnil národného finále medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge v sezóne 2021/2022 s podtitulom "CARGO CONNECT".

      V súťaži spočívajúcej v turnaji pozostávajúcom zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot Design, Robot Game, Prezentácia výskumného projektu, Základné hodnoty, to našemu Dneperskému tímu v zložení Adam, Arthur, Katka, Lili, Lucka, Maxo, Miška, Naty a Samo "spolu natoľko ladilo", že sa v kategórii "Základné hodnoty" umiestnil na 2. mieste. Spomedzi 14 zúčastnených tímov z celého Slovenska patrí našemu D1 Team-u celkovo 6. miesto. K dosiahnutým výsledkom úprimne blahoželáme a už teraz sa teším na sezónu 2022/2023 s prívlastkom "SUPERPOWERED" ;)     

     • Výberové konanie na riaditeľa školy

     • DOBRÁ ŠKOLA n.o., Dneperská 1, 040 12 Košice, ako zriaďovateľ školy, vyhlasuje na základe ustanovenia § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromného gymnázia, Dneperská 1, 040 12 Košice.

      Pre viac informácií kliknite TU.pdf