• Rozhýb svoju školu;)

     • Dobré ráno „Dneperská“;) 

      Tak ako po víkende? O hodinu dlhšie oddýchnutí a pozitívne naladení? Máme pre NÁS všetkých neopakovateľnú VÝZVU. O2 Športová akadémia Mateja Tótha na DNEPERSKEJ sa môže stať skutočnosťou, a to aj vďaka NÁM.

      Stačí JEDEN HLAS DENNE do 30. novembra 2022 a odborné športové vedenie jednej 20 člennej skupiny pre naše deti z 1. stupňa zákldnej školy na celý školský rok zadarmo sa môže stať skutočnosťou. Matej Tóth olympijský víťaz bude osobne účastný. Hlasovanie je už spustené. Hlasovať môže ktokoľvek. Link priamo na našu školu: https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/12561

      S pozdravom #vasadneperska

     • Festival vedy a techniky AMAVET

     • V piatok 21.10.2022 sme sa boli so študentmi kvarty, kvinty a sexty pozrieť na najprestížnejšiu
      projektovú súťaž žiakov ZŠ a SŠ, ktorá sa konala na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty
      UPJŠ v Košiciach. Súťažné projekty boli nápadité a zaujímavé. Veríme, že táto skúsenosť
      motivovala aj našich študentov do budúcich školských rokov súťaženia.

     • Poznávacia exkurzia v Poľsku

     • V dňoch 20. a 21. októbra 2022 študenti Kvarty, Kvinty, 1.G., Sexty a Septimy v rámci dejepisnej poznávacej exkurzie navštívili Koncentračný tábor Auschvwtz - Birkenau a tichou spomienkou si uctili obete holocaustu. Piatok bol venovaný návšteve hradného vrchu Wawel, potulkám po krásnych uličkách kráľovského mesta Krakow a návšteve soľnej bane vo Wieliczke.

     • Oktáva pripravuje svoju stužkovú

     • 19.10.2022 oktávani pozvali svojich učiteľov na kultúrnu akciu roka STUŽKOVÁ OKTÁVY. Bude to prvá stužková po pandemických rokoch a veľmi sa na ňu všetci tešíme.  Veľa šťastia, študenti

     • Imatrikulácia 2022

     • 13.10.2022 študenti Oktávy slávnostne prijali našich nových prímanov do študentského cechu. Súčasťou imatrikulácie bolo tiež udelenie štipendií najaktívnejším študentom za ich sebarozvoj a prínos pre školu. Štipendisti za šk.rok 2022/23 sú: Adam Kovalčík, Katarína Levická, Maximilián Gramata, Simona Hildebrandová a Kristína Šimková. Srdečne gratulujeme

     • Príma a Sekunda v SteelParku

     • Žiaci Prímy a Sekundy navštívili dňa 13.10.2022 zábavné technické centrum SteelPark. V rámci návštevy žiaci prešli interaktívne exponáty z oblasti fyziky, hutníctva, strojárenstva a ďalších iných odborov, ktorými sa mohli aj pohrať a okrem toho sa zúčastnili dvoch labákov s názvom Ako oklamať svoje zmysly a Tiene známe - neznáme. Pracovali s pomôckami, tabletmi, merania zaznamenávali a vyhodnocovali do pracovných listov. Exkurzia prehĺbila ich vedomosti a spestrila vyučovanie.

     • Aj my sme pomáhali

     • Naši gymnazisti sa zapojili do zbierky pri príležitosti Dňa nezábudiek. Táto zbierka je určená na pomoc ľuďom trpiacim duševnými chorobami. Naša škola spolupracuje v rámci preventívnych aktivít s Psychosociálnym centrom v Košiciach.  Šesť chlapcov zo Sexty dobrovoľníčilo ochotne s úsmevom .