• Daruj opusteným zvieratkám Vianoce

     • Adam Kovalčík zo Septimy, pomáha ako dobrovoľník v rámci DofEv občianskom združení Východoslovenské labky. Každý týždeň labkám daruje hodinu svohjo času a pomáha pri čistení kotercov, kŕmení, starostlivosti o labky umiestnené v karanténe. Adam chce spolu s vami Labkám pomôcť, preto pre nich organizuje zbierku potravín a pomôcok, ktoré  im chýbajú.

      Pomôžte nám zlepšiť kvalitu života pre zvieratká, ktoré ľudia opustili. Aj sáčok cestovín im pomôže.

      Ďakujeme

       

     • Aj my sme boli piataci

     • 21.-22.11.2022 pripravili učitelia a študenti gymnázia pre piatakov z našej „Dneperskej
      základnej školy“ prvé kolo zábavno-súťažných popoludní s názvom „Aj my sme boli
      piataci“.
      Šikovné hlavičky, piataci spolu so študentmi z Prímy a Sekundy, cestovali po Afrike,
      spoznávali prírodu a zdolávali úlohy z matematiky aj biológie. Ich správnosť hodnotili veľkí
      kamaráti zo Sexty, Septimy a Oktávy. Boli to veľmi príjemné popoludnia, v ktorých všetci
      žiaci preukázali svoje vedomosti ale najmä  nadviazali nové kamarátstva.
      Na piatakov sa tešíme opäť o mesiac - 12. a 13. decembra.
      Veríme, že sa stretneme a zabavíme.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Aplikovať získané vedomosti v praxi si mohli vyskúšať angličtinári z tercie, kvarty a kvinty a to v pondelok 21.11., kedy sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Divadelníci z divadelného centra v Martine prichádzajú každý rok, aby žiakom predstavili svoje nové hry v anglickom jazyku.

      Tentokrát to bolo predstavenie pre mierne- pokročilých "Thelastwish" - vtipné i vážne predstavenie s odkazom, prečo je ľudská súdržnosť dôležitá. 90% hovoreného slova v angličtine, ktoré je doplnené vsuvkami v slovenskom jazyku, aby sa nestratili ani menej zdatní žiaci. Ohlasy z predstavenia boli pozitívne, nielen kvôli pútavému deju, ale hlavne, že angličtina bola zrozumiteľná. Je to ďalšia forma zážitkového učenia angličtiny, ktorú majú žiaci zrejme radi.

     • Kurz prvej pomoci - tercia

     • 11 minút vie rozhodnúť o živote či smrti. 11 minút trvá v priemere záchrannej zdravotnej službe, kým príde na miesto určenia. Čas tesne po nehode je kľúčový pre záchranu života. Netreba sa spoliehať len na príchod záchranky. Chýbajúce vedomosti a nečinnosť oberajú zraneného o drahocenné sekundy. Preto sa žiaci tercie v rámci hodín životológie pripravovali na poskytnutie prvej pomoci a minulý týždeň sa zúčastnili Zážitkového kurzu prvej pomoci pod záštitou Slovenského Červeného kríža. Svoje teoretické vedomosti si precvičili aj prakticky pri rôznych situačných úlohách. Nadobudnutými zručnosťami  možno niekomu v budúcnosti zachránia život.

     • 17.november Deň boja za demokraciu

     • 17.november je Dňom boja za demokraciu. Obsah slova demokracia v nás evokuje aj spájanie a integritu. Tento deň sme si pripomenuli 16.11.2022 tak, že sme prepojili kvintu, 1.G a sextu, prostredníctvom spoločných vzdelávacích aktivít spolu s deviatakmi SZŠ. 

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

     • Kika a Simi si čoraz viac uvedomujú vážnosť environmentálnych problémov, a preto sa ich riešeniu intenzívne venujú. V rámci dobrovoľníckej práce si vybrali cieľovú skupinu škôlkárov z MŠ Dneperská. Malých škôlkárov budú vzdelávať v oblasti environmentálneho videnia nášho sveta. Okrem toho im vybudujú nový záhon vo verejnom priestore pred ich škôlkou. Záhon využijú ako "učebňu" pre škôlkarov aby im vysvetlili vybrané prírodné cykly. Touto aktivitou si zlepšia svoje organizačné a komunikačné schopnosti, prácu s deťmi, vytrvalosť a trpezlivosť.

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

     • Dobrovoľnícke aktivity smerujú do akejkoľvek oblasti, kde vieme nezištne a s veľkým srdcom pomôcť bezbranným. Adam si vybral občianske združenie, ktoré sa venuje záchrane  a starostlivosti o opustené a týrané zvieratá. V rámci dobrovoľníctva chodí pomáhať OZ v ich práci, pomáha čistiť karanténu, zušľachťuje prostredie pre opustené zvieratá, učí sa s nimi pracovať,  začína vidieť do problematiky nielen práce občianskych združení, ale tiež bude tri mesiace oporou a láskavou rukou pre ľuďmi opustené zvieratá. 

      Monika by chcela porozumieť koňom. Preto oslovila majiteľov konskej farmy, požiadala ich o dobrovoľnícke zapojenie sa do procesu starostlivosti o kone. Skúša si nielen tvrdú prácu v stajni, ale súčasne si vytvorila možnosť pozorovať behaviorálne znaky správania sa koní.

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

     • Peter a Maťa nadviazali spoluprácu komunitným centrom pre osamelé matky v Košiciach. Ak sú ich deti choré a nemôžu chodiť do školy, vymeškajú vyučovanie. Ich matky musia pracovať a preto je pre tieto deti, keď ostanú samé doma, ťažké porozumieť učivu, na ktorom v škole chýbali. Preto sa Peter a Maťa rozhodli, že tri mesiace, jedenkrát v týždni budú navštevovať komunitné centrum a pomôžu deťom s úlohami, ktoré oni sami ovládajú a dokážu im s nimi pomôcť.  

     • DofE - dobrovoľníctvo XI/začíname

     • Matúš, Miro, Filip a Bruno si vybrali dobrovoľnícku aktivitu v lokalite sídlisko Nad jazerom. Po dohode s vedením mestskej časti im bol pridelený mentor, ktorý pre nich týždenne vyberá kritické oblasti na tomto sídlisku, t.z. časti, kde sa nahromadil odpad. Dobrovoľnícku aktivitu budú chlapci realizovať tri mesiace, jej plnením zabojujú o bronzovú úroveň Ocenenia vojvodu z Edinburghu. Táto aktivita má veľa plusov: pomôcť prírode, pravidelne a vytrvalo pracovať na vlastnom sebarozvoji, vnímať svoje okolie, zistiť, že vieme konať dobro (pochvala od okoloidúcich vždy poteší) a inšpirovať ľudí. Možno je zaujímavé si uvedomiť, že uprataný byt/dom nemá zmysel, ak nie je súčasťou usporiadaného ekosystému, ktorého sme súčasťou. 

     • Septima a Oktáva na Skoku

     • V sobotu dňa 12.11. sa triedy Septima a Oktáva vybrali spolu na jesenná turistiku k vodopádu Skok. Počasie nám prialo, vďaka inverzii natoľko , že sme mali pocit ako by to bolo v lete. Turistika nám dala zabrať, no ten pocit na konci bol neopísateľný . Už teraz sa tešíme na ďalší spoločný výlet v super kolektíve . 

     • Kúzelná fyzika

     • „Komu sa zdá fyzika ťažká?“ Takúto otázku dostali žiaci SEKUNDY a TERCIE od popularizátora fyziky, ktorý chodí po Slovensku s programom Kúzelná fyzika a dokazuje deťom i dospelým, že fyzika sa nachádza všade okolo nás. Žiaci  si vyskúšali, že fyzika ako odbor prírodných vied sa síce prezentuje cez zložité poučky, ale keď sa fyzikálne javy ukážu pomocou jednoducho vysvetlených pokusov, tak je to odrazu neuveriteľné dobrodružstvo. 

     • Halloween ako súčasť vyučovania

     • Príma a Sekunda mali 27.10.2022 tematické vyučovanie. V rámci hudobnej výchovy sme počúvali  soundtracky z halloweenských rozprávok, rozprávali sme sa o legende Jack-o'-lantern podľa čoho sa dodnes vyrezávajú tekvice. Na anglickom jazyku si posedeli pri tradičnom čaji a konverzovali o histórii  Halloweenu, ktorú začali Kelti na území dnešného Írska, v osemsmerovke sme hľadali halloweenske slová a následne ich vysvetľovali v angličtine.