• A víťazom Angličtinár roka 2022 sa stáva....

     •  

      Každoročne koncom novembra (30.11. 2022) sa naše gymnázium zapojilo pod vedením PK cudzích jazykov do jazykovej súťaže The BEST IN ENGLISH alias Angličtinár roka, a tak využíva príležitosť porovnať si svoje výsledky s ďalšími strednými školami doma na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 779 študentov z 34 krajín a zo 704 škôl. Tohtoročným víťazom sa stáva....KATARÍNA LEVICKÁ zo septimy, ktorá sa umiestnila v rámci sveta na 726 mieste a v rámci Slovenska na 115 mieste.

      2. miesto obsadil Samuel Kolcun – v rámci Slovenska 191. miesto

      3. miesto: Peter Šafranko – v rámci Slovenska 205. Miesto

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Súťaž prebieha v stanovený deň on-line po celom svete a to formou testu, ktorý je zameraný na tri hlavné oblasti jazyka – morfológia, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

      Hlavným cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka, vďaka ktorému sa mladým ľuďom otvárajú študijné možnosti v zahraničí.

      Cieľom je tiež porovnanie jednotlivých škôl a krajov v rámci Slovenska, ale aj v rámci jednotlivých štátov Európy. Súťaž sa zameriava na súťaživosť medzi študentmi a prispieva k zvýšeniu ich záujmu o jazykovú výučbu.

      Súťaž The Best in English je európska online jazyková súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť všetky európske  a vybrané okolité krajiny a je organizovaná pod patronátom Ministerstva školstva Českej republiky. Konkrétnym organizátorom súťaže je nezisková organizácia Institute for Competencies Development,  ďalej Czech-us, agentúra sprostredkujúca prácu a študijné pobyty pre študentov v zahraničí, Injoy agency, BHV Education v spolupráci s partnermi projektu.

     • Sme hrdí, že Matej bol študentom nášho gymnázia

     • Ing. Matej Gazda, TOP Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022, z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia a ním navrhnutý nový model je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. V 2022 ho pozvali ako vedeckého pracovníka do Montrealu na univerzitu Polytechnique Montreal, kde pôsobil pod prof. Samuelom Kadourym v tíme Medical Lab. Jeho odborná činnosť vyústila do 10 článkov indexovanými v karentovaných časopisoch. zdroj: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10952

     • Violka Hreňo boduje

     • Naša študentka, prímanka Violka Hreňo trénuje športovú gymnastiku  v klube Fusion Fitnes. 

      V športovej gymnastike sa jej  darí náramne a predchádzajúce víkendy reprezentovala Slovenskú republiku

      s takýmito úspechmi:

      27.11.2022 v Budapešti na Ritmuscsapatok Akrobatikus získala v spoločnej zostave zlatú medailu,

      10. - 11.12.2022 v chorvátskom Zahrebe obsadila 2. miesto v zostave sólo a 4 . miesto v skupinovej zostave.

      Violka, veľmi srdečne Ti gratulujeme a prajeme, nech sa Ti darí

     • S Rusom o Rusku

     • V súčasnosti určite nemáme každodennú možnosť rozhovoru s občanmi Ruskej federácie. Takáto
      príležitosť sa v deň Mikuláša naskytla našim žiakom tried sexta, septima a oktáva.

      Využili ju naplno a množstvom otázok zahrnuli nášho vzácneho hosťa Filippa Sedova, pôsobiaceho už
      dlhšiu dobu na Slovensku.

      Z diskusie s našimi gymnazistami vyplynula nádej, že Ukrajina bude čoskoro opäť krajinou, ktorá slobodne rozhoduje o svojom osude. 

     • Sexta v Ekocentre Sosna

     • 5.12.2022 sa sextáni zúčastnili zážitkového vzdelávania v Ekocentre Sosna v Družstevnej n/Hornádom. Žiaci v  skupinách riešili problémy, nastolené klimatickými zmenami.

     • Geografická olympiáda

     • V stredu 23. 11. 2022 sa uskutočnil 51. ročník Geografickej olympiády. V školskom  online kole v kategórii E, F sa stretli nadšenci geografie.Postup do okresného kola si v kat. E vybojovali Marcus Koterle, Aoqi Sun, Liliana Kolcunová. V kat. F postupuje Samuel Pavlikovský, Samuel Buchanec, Theodor Šiňanský. Všetkým postupujúcim blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Náboj Junior 2022

     • V piatok 25.11.2022 sa uskutočnila medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR, ktorá je určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac gradujúcich úloh. Úlohy sú netradičné, náročné a vyžadujú veľkú dávku dôvtipu, logické myslenie, originálny prístup a efektívnu tímovú spoluprácu.

      Aj naša škola sa takejto súťaže zúčastnila v zastúpení dvoch žiackych tímov v zložení:

      1.tím: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Zuzana Justinová, Marcus Koterle

      2.tím: Daniel Justin, Daniel Kozák, Šimon Doro, Natália Tornauerová

      Na Slovensku sa súťažilo v 23. mestách,  a v rámci Košíc skončili na peknom 7. mieste 1. tím a na 18. mieste 2. tím zo 26 tímov.

      Oba tímy ukázali svoje matematicko-fyzikálne zručnosti, pretože sa tejto súťaže v rámci Slovenska prezentovalo až 417 tímov.

      Verím, že netradičný spôsob súťaženia bol pre nich inšpiratívny a aj motivačný pre ich ďalšie štúdium na škole.

      Veľmi sa tešíme z výsledkov našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

     • FiNNkvíz 2022

     • Dňa 23.11.2022 sme sa zapojili do novej súťaže FiNNkvíz. Súťaž vyhlásila Nadácia NN ľuďom a bola
      plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. Našu školu reprezentovali Samuel Kvokačka, Max
      Pružinský a Filip Legath zo sexty a Miroslav Kolesár, Martin Luterančík, Roland Duch, Matúš Brndiar
      a Filip Fedič z kvinty. Všetci naši študenti boli úspešnými riešiteľmi Krajského kola. Najlepší výsledok
      dosiahol Samuel Kvokačka, ktorý sa umiestnil na krásnom 23.mieste z vyše 990 zapojených študentov
      Košického kraja. Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a Samkovi blahoželáme
      k najlepšiemu výsledku.