• Violka Hreňo opäť bodovala

     • Violka Hreňo z prímy, nasúťaži  INTERNATIONAL DANCE OPEN WINTER CUP SLOVAKIA 2023 konananej 21.-22.1.2023 v Šali získala dve zlaté medaily: v kategórii FITNESS DANCE SOLO JUNIOR a  v kategórii FITNESS STAMINA SOLO JUNIOR. Srdečne blahoželáme

     • Olympiáda kritického myslenia - školské kolo

     • V decembri 2022 sa 32 našich študentov z kvinty, sexty a septimy aktívne zúčastnilo školského kola Olympiády kritického myslenia. Cieľom OKM je:  

       1. Posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám

       2. Rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí

       3. Zvyšovať kvalitu verejnej diskusie

       4. Naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií

       5.  Vytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach

       6. Zlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy

       

      Študenti riešili logické úlohy 60minút a postup do krajského kola si vybojovali títo študenti:

       

      kategória 1:

      Samuel Tomčo - sexta

      Šimon Behun - sexta

      Filip Legath - sexta

      Karin Halásová - kvinta

      David Leško - 1.G

      Richard Kolouch - kvinta

      Samuel Kvokačka - sexta

      Roland Duch - kvinta

      Martin Luterančík - kvinta

      Lukáš Saloň - sexta

       

      kategória 2:

      Adam Kovalčík - septima

      Veronika Dudová - septima

      Patrik Habina - septima

       

       

       

       

       

       

       

     • Školské kolo olympiády anglického jazyka

     • V predvianočnom období, sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického anglického jazyka. 
      V silnej konkurencii si napokon najlepšie počínali:
      kategória 1A
      
      1.miesto - Laura Behúnová - sekunda
      2.miesto - Viola Hreňo - príma
      3. miesto - Matej Nyergeš - sekunda
      4. miesto - Roman Rusinko - príma
      
      kategória 1B
      
      1.miesto - Slávka Luteránčíková - tercia
      2.miesto - Alex Vysokai - tercia
      3. miesto - Natália Horváthová -kvarta
      4. miesto - Marcus Koterle- kvarta
      
      kategória 2A
      1. miesto - Matúš Brndiar - kvinta
      2.miesto - Marián Maďar -sexta
      3.miesto - Max Pružinský -sexta
      
      Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a víťazom, ktorí nás budú 19.1.2023 
      reprezentovať v okresnom kole, držíme palce!
      
      
     • OZNAM O ÚPRAVE POPLATKU ZA STRAVU

     • Vážení stravníci, rodičia študentov  Súkromného gymnázia, 

      Školská jedáleň pri SZŠ Dneperská 1, Košice, Vám oznamuje, že od 01.01.2023 došlo k zvýšeniu

      nákupných cien potravín a úprave poplatku za stravu na jedno jedlo podľa vekových kategórií

      študentov, nasledovne:

       

      Poplatky za stravu od 01.01.2023_SG_Dneperská:

      Prima - Tercia                          1,70€

      Kvarta - Oktáva, 1.G               1,90€

       

      Petra Maximová – vedúca ŠJ