• Deň otvorených záhrad

     • V piatok, 21.04.2023 sa dvere našej školskej záhrady otvorili nielen  pre našich žiakov, ale aj pre dospelých návštevníkov, ktorí  sa prišli pozrieť, čo sa nám v nej zatiaľ podarilo vybudovať. Po záhrade ich sprevádzali vyškolení sprievodcovia Noemi  Vašigová  a Alex Vysokai  z tercie  a ukázali im napr. ovocný sad, kvetinovú lúku, jedlý les, či bylinkové záhony a vysvetlili ako tieto prvky pomáhajú klíme. 

      Ďakujeme ekocentru SOSNA, najmä RNDr. Silvii Szabóovej, ktorá je dušou našej Dneperskej klimatickej záhrady a ktorá nám pomohla premeniť sny na realitu. V premene našej záhrady na klimatickú pokračujeme aj naďalej a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

     • SPPravme To ... a spravili to Kvinta, 1.G a Sexta

     • 28.04.2023 Kvinta a 1.G vysadili svoj dlho upravovaný záhon, ktorý týždne zbavovali urputných invazívnych ľalioviek. V stredu 26.04.2023 si študenti v záhradníctve nakúpili nové rastlinky, ktoré vysadili spolu s letničkami, ktoré si vlastnoručne dopestovali v triede, v čase 02 - 04/2023. 

      Sextáni sa rozhodli, že chcú mať tiež vlastný záhon, a dnes a pustili do boja s ľaliovkami. Záhon si vyčistili a je pred nimi v blízkej budúcnosti, nová výsadba.

      Dobrá práca, študenti!

     • Keď dnes stretnete šišku, bude určite zatvorená

     • Kvarta v laboratórnom experimente simulovala správanie šišky vo vlhkom a suchom počasí.  Šišky ihličnanov sú za vlhka zatvorené a za sucha otvorené. Otváranie a zatváranie šišiek spôsobujú hygroskopické pohyby. Princíp týchto pohybov je spôsobený dvomi typmi polysacharidov  ktoré vo vode len napučiavajú. Podstata spočíva v tom, že bunkové steny na vonkajšej strane šupiny šišky sú tvorené hemicelulózami a preto prijímajú viac vody, ako vnútorné celulózové šupiny.  Keď šiška schne, vonkajšie časti strácajú vodu rýchlejšie ako vnútorné a šiška sa otvorí. (Mr celulóza = 2*Mr hemicelulóza)

      Autorkou videa je Lili

     • KK Olympiáda kritického myslenia

     • Dňa 28.03.2023 reprezentovali našu školu žiaci kvinty, 1.G, sexty a septimy v krajskom kole Olympiády kritického myslenia. 

      Z krajského kola postúpili do celoslovenského kola traja žiaci. Najlepšie výsledky v súťazi dosiahli títo naši žiaci:

      kategória 1 - 103 žiakov:

      10.miesto - Samuel Tomčo,

      25. miesto - Šimon Behun,

      26. - 27.miestoLukáš Saloň

       

      kategória 2 - 104 žiakov:

      13. - 15.miesto - Adam Kovalčík

       

      Srdečne gratulujeme

       

     • Letný OČAP

     • Kvarta, Kvinta a Sexta realizovali turistický pochod spojený s ochranou človeka a prírody.

     • Deň narcisov

     • 20. apríla  študenti Kvinty a Septimy pomáhali, ako dobrovoľníci v rámci verejno – prospešnej zbierky na pomoc  a podporu ľuďom trpacim onkologickým ochorením organizovanej Ligou proti rakovine. Pripomenuli nám všetkým, aké dôležité je dokázať sa pozrieť na život aj z druhej strany a pomôcť ľuďom , ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie. Ďakujeme im aj Vám všetkým, ktorí ste boli solidárni a pripli si kvet narcisu.

     • Celkom ,, iná “ hodina  dejepisu

     • Vo štvrtok 20.4. do našej školy zavítala šermiarsko-divadelná skupina ,, Viahistorica “ zo Zvolena.

      Počas štylizovanej  hodiny  dejepisu  pod názvom : ,, Od Viedne k Štúrovcom “,  mali žiaci možnosť

      osvojiť si historické fakty zážitkovou formou.

     • ŠVOČ PrF UPJŠ Košice

     • Adam Kovalčík prezentoval svoju prácu Termoelektrické materiály na Študentskej vedecko-odbornej konferencii na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Svoju prácu obhájil pred odbornou komisiou,  v oblasti Fyzikálnej chémie.

     • KK Dejepisná olympiáda

     • V pondelok 3.4.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž bola realizovaná na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovala Nataša Kovalčíková z Kvarty. Táto súťaž je náročná a je potrebné naštudovať mnoho historických prameňov a faktov. Nataša získala 6.miesto, ktoré  vzhľadom na vysokú náročnosť súťaže, veľmi oceňujeme. Nataša, gratulujeme

     • Okresné kolo geografickej olympiády

     • Opäť úspech na okresnom kole geografickej olympiády potvrdili všetci súťažiaci v kategórii E z triedy Kvarta. Postup do krajského kola si tentokrát vybojoval Marcus Koterle. Blahoželáme a držíme palce

     • Dneperskí sprievodcovia klimatickou záhradou


     • V marci sa naši žiaci žiaci Noemi a Alex z tercie zúčastnili školenia Sprievodca klimatickou záhradou
      v ekocentre SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. To, čo sa tam naučili Vám ukážu v piatok 21. apríla v našej školskej klimatickej záhrade. Príďte sa pozrieť, aké klimatické prvky sa nám spoločne podarilo vybudovať, aby sme minimalizovali dopady klimatických zmien.

     • Medzinárodný deň florbalu

     • 12.apríla 2023 sme si hodinách telesnej výchovy pripomenuli Medzinárodný deň florbalu.  Žiaci mali možnosť si medzi sebou zmerať sily vo florbale počas telesnej výchovy. S chuťou si zabehali. Nesmela chýbať pri tom rivalita a smiech, pretože šport, pohyb a zábava sú skvelé v akejkoľvek podobe. #medzinarodnydenflorbalu 

     • Študentská vedecká odborná konferencia

     • 13.04.2023 sa uskutočnil na pôde Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU KE, dvadsiaty deviaty ročník Študentskej vedeckej odbornej konferencie. Hlavným poslaním konferencie je, okrem prezentácií vedeckých a odborných prác študentov, rozšírenie ich vedomosti prostredníctvom odbornej a kvalifikovanej diskusie. Sme veľmi radi, že táto odborná platforma umožňuje prezentovať vedecké projekty aj stredoškolákom. Naši žiaci dnes mali možnosť prezentovať svoj vlastný projekt pred auditórioum vysokoškolských študentov a v diskusii obhájiť výsledky projektu odpoveďami na otázky odborníkov nielen z TU KE, ale aj priamo z praxe.

      Našu školu reprezentovali:

      Adam Kovalčík - odbor Materiály

      Simona Hildebrandová a Kristína Šimková - odbor Environmentalistika

      Obe práce získali diplom a ocenenie dekana fakulty. Srdečne gratulujeme

     • Kvinta a 1.G budujú svoj záhon, alebo Eko Nádych Pre Mladých

     • Kvinta a 1.G dnes v tímoch pracovala na svojom záhone. Mali v podstate doteraz najťažšiu úlohu - odstrániť invazívne rastliny podobné ľaliovkám. Žiaci likvidovali jej urputné korene už na jeseň a  túto náročnú prácu dnes dokončili. Problémom invazávnych ľalioviek je ich nekontrolované rozmnožovanie a zvýšenie alergénov v ovzduší. Budúci týždeň si žiaci v záhradníctve nakúpia,  vďaka úspešnému grantu Kiky a Simi, nové  rastliny, ktorými zlepšia naše i vaše životné prostredie. Veľkú pochvalu si zaslúži aj tím Elišky, dievčatá vybudovali nový ježí domček.