• No Backpack Day 2023 - vyhodnotenie

     • Hodnotiaca komisia zasadla, zvážila a oznamuje vám, že ocenenia za najkreatívnejšiu "aktovku" a príbeh s ňou spojený získali:

      Ocenenie najkreatívnejšia trieda: Kvinta a 1.G

      Ocenenia individuálne "aktovky":

      Príma: Oliver Doro

      Sekunda: Richard Horváth

      Tercia: Filip Šmihula

      Kvarta: Samuel Megyesi 

      Kvinta, 1.G: Matúš Brndiar

      Sexta: Daniel Cangár

      Septima: Samuel Čekan

      Oktáva: Linda Horská

       

     • No Backpack Day 2023

     • Sextáni nám dali výzvu, ktorou chceli podporiť myšlienku No Backpack Day a upriamiť našu pozornosť na deti, ktoré žijú vo vylúčených oblastiach, vojnových zónach, vo vojnou zničených krajinách, v ťažko dostupných vysokohorských oblastiach, v regiónoch ohrozených cyklónmi a zemetraseniami. Deti, ktoré nemajú školskú aktovku a musia vymyslieť čím ju nahradia. 

      Študenti, oceňujeme vašu kreativitu a vašu ochotu výzvu prijať.

      Sextáni, oceňujeme váš nápad a globálnu organizáciu happeningu, vaše poctivé hodnotenie a vypočutie príbehov našich študentov, ktorí vám vysvetľovali ideu svojich kreatívnych nápadov. 

      Výsledky hodnotiacej komisie v zložení: Lea, Filip, Samko, Maťko, Miško, Danko a Adamko zverejníme zajtra o 12:00