• MS 2022 - dôležité termíny

     • Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej maturitnej komisie pre školský rok 2021/2022, ktorá schválila harmonogram maturitnej skúšky predložený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Časová dotácia pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa predlžuje oproti minulým rokom o 15 minút na každý predmet.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2021/2022 bude konať

      • v riadnom termíne 15.3. – 18.3.2022,
      • v náhradnom termíne 5.4. – 8.4.2022,
      • v opravnom termíne 5.9. – 8.9.2022, alebo v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka.

      Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať na našej škole v čase od 23. a 24. mája 2022.  Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho šk. roka.

      V prípade, že na opravný termín maturitnej skúšky bude prihlásený vysoký počet žiakov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určí rozhodnutím ministra dodatočný opravný termín do konca školského roka 2021/2022.

     • ĎAKUJEME - Zbierka pre UKRAJINU

     • ĎAKUJEME 💙💛 že ste ani na chvíľu nezaváhali a pomohli tým, ktorí to momentálne najviac potrebujú. Na základe aktuálnych informácií z Červeného kríža naša rýchla zbierka trvanlivých potravín potrvá ešte do zajtrajšieho rána, t.j. do 01.03.2022 do 08:00. O ďalšom vývoji VÁS budeme priebežne informovať. Ešte raz ĎAKUJEME 💙💛

     • ZBIERKA pre UKRAJINU

     • V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine VYHLASUJEME od pondelka 28.02.2022 prostredníctvom dobrovoľníkov z ČERVENÉHO KRÍŽA Košice rýchlu ZBIERKU trvanlivých POTRAVÍN, ktoré sa dajú priamo skonzumovať bez tepelnej úpravy, teda paštéty, trvanlivé mlieko, sucháre, keksíky, detské výživy a pod. Uvítame akékoľvek – aj malé množstvo;) Miesto prvého kontaktu: zborovňa školy

     • Deň otvorených dverí 2022 - ZAČÍNA;)

     • Vysielanie ONLINE: DODneperska2022 VSTÚPTE 

      Dnes sme tu v čase od 08:45 do 17:00 len a len pre VÁS

       

      PROGRAM #DODneperska2022

      od 08:55 do 12:40    Aj ty môžeš byť Dneperská (online otvorené vyučovacie hodiny)

      od 08:55 do 13:30    Dneperské roboty v akcii (online hodiny informatiky)

      od 09:00 do 13:30     Dneperská na jeden klik I. (online prehliadka školy)

      od 09:00 do 13:30     Dneperská na jeden klik II. (online prehliadka školy)

      od 10:00 do 12:00     VY sa pýtate – Dneperská odpovedá (vedenie školy online)

      od 15:00 do 17:00     VY sa pýtate – Dneperská odpovedá (vedenie školy online)

       

      DNEPERSKÁ TELKA uvádza

      - Škola ako žiadna iná

      - FLL Dneperský Dream Team

      Vernie ver mi ! – študentský projekt na tému počítačovej bezpečnosti

       

      TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

      Online spojenie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Google Meet. Za týmto účelom je potrebné mať založený Google účet. Ten má vytvorený každý, kto používa napr. bezplatnú e-mailovú službu Google Mail (Gmail). Z toho dôvodu odporúčame každému, kto používa inú e-mailovú službu než gmail, zriadiť si e-mailovú schránku v aplikácii Google Mail (Gmail).

      Po kliknutí na odkaz VSTÚPTE, bude vstup umožnený všetkým, ktorí budú v tom čase na svojich počítačoch prihlásení vo svojich gmailových účtoch. Toto online spojenie je možné aj prostredníctvom mobilných telefónov, či tabletov, na ktorých je však potrebné vopred nainštalovať bezplatnú aplikáciu Google Meet z platformy Google Play. V prípade akýchkoľvek technických otázok sme Vám k dispozícii na dodneperska@dneperska.sk.

     • #dodneperska 17.02.2022 - online

     • Vážení rodičia, milí naši budúci žiaci,

      pozývame vás na on-line DOD, ktorý sa uskutoční 17.02.2022.

       

      RÁMCOVÝ PROGRAM

      08:55 - 13:30 on-line prehliadka priestorov školy, učební a vyučovacích hodín

      10:00 - 12:00 a 15:00 - 17:00 individuálne online rozhovory s vedením školy

       

      TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE DOD

      Online spojenie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Google Meet. Za týmto účelom je potrebné mať založený Google účet. Ten má vytvorený každý, kto používa napr. bezplatnú e-mailovú službu Google Mail (Gmail). Z toho dôvodu odporúčame každému, kto používa inú e-mailovú službu než gmail, zriadiť si e-mailovú schránku v aplikácii Google Mail (Gmail).

      deň konania ONLINE: DOD bude na stránke školy zverejnený odkaz pre VSTUP na DOD. Po kliknutí na tento odkaz, bude vstup umožnený všetkým, ktorí budú v tom čase na svojich počítačoch prihlásení vo svojich gmailových účtoch. Toto online spojenie je možné aj prostredníctvom mobilných telefónov, či tabletov, na ktorých je však potrebné vopred nainštalovať bezplatnú aplikáciu Google Meet z platformy Google Play. V prípade akýchkoľvek technických otázok Vám budeme v tento deň k dispozícii už od 09:00 na dodneperska@dneperska.sk.

     • Aj toto sme my

     • Adamko Vraňo a Marek Fekete z Oktávy, ktorí pracovali v krúžku Dneperský Telkáčik pre vás pripravili spomienky na to, aké to bolo pred a bude znova po pandémii. Už teraz sa tešíme na spoločné aktivity

     • Polročná štatistika

     • V 1.polroku sme vám, milí naši študenti rozdali spolu 14429 známok. Tajomstvom známok je, že ich hodnotou v skutočnosti sú vaše vedomosti. 

       

       

       

       

     • Olympiáda kritického myslenia - celoslovenské kolo

     • 13.12.2021 dostali naši študenti vyšších ročníkov možnosť súťažiť v celoslovenskom kole Olympiády kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. Sme veľmi radi, že dvaja študenti túto možnosť využili a nadviazali  na úspechy v Debatnej lige,  našich dnes už bývalých študentov Ing.Maroša Filčáka (absolvent STU FCHPT Bva odbor Chemické inžinierstvo) a Jakuba Tomka (študent LF UPJŠ KE)

      V 1.kategórii (študenti 1.a 2.ročníka SŠ) súťažilo 531 študentov zo 70tich slovenských SŠ.

      Najvyšší počet bodov v súťaži bol 89,5. 

      Samko Tomčo z Kvinty sa umiestnil na 43.mieste,  s počtom bodov 69

      Adamko Kovalčík zo Sexty sa umiestnil na 63.mieste, s počtom bodov 66,5

      Súťaž mala tri časti: 

      1. Mediálna gramotnosť - študenti riešili úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

      2. Manipulácia a interpretácia dát - v tejto časti si študenti otestovali svoje schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

      3.  V časti Argumentácia boli hodnotené argumentačné zručnosti študentov.Hlavnou úlohou bolo vytvoriť vlastný argument: Súčasťou tejto časti boli tiež  úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

      Srdečne blahoželáme 

       

       

       

     • Vyučovanie od 10. 01. 2022

     • Milí študenti, 10.01.2022 sa po predĺžených prázdninách stretneme opäť v škole. Organizácia školy sa bude riadiť Školským semaforom verzia 1.6

      Rodič/žiak 18+ pred nástupom do školy potvrdí cez EduPage "Potvrdenie o bezpríznakovosti dieťaťa"

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič/žiak 18+ potvrdzuje  prostredníctvom EduPage  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľky školy.