• Práca v ateliéri pokračuje

     • Ashley, Yehui a Naty na výprave za akrylovými farbami uspeli.  Atelér v dneperskej obývačke, ktorý dievčatá rozbehli, bude čo chvíľu vońať farbami.

     • Zastavme sa a pozrime sa okolo seba 3

     • Simi a  Kika  sa opäť stretli s mentorkou Ing.Mariannkou Gazdíkovou. Študentky chcú revitalizovať priestor pred školskou budovou, v súlade s biodoverzitou. Ich cieľom je vytvoriť priestor, ktorý bude nielen pekný, ale tiežž funkčný pre rastlinné a živočíšne organizmy. 

     • Zastavme sa a pozrime sa okolo seba 2

     • Sextáni dnes, 09.05.2022 presadili  kvety na školských chodbách, rozsadili prerastené trsy a vytvorili 40 nových rastlínných ekosystémov, ktorých cieľom je spríjemniť vám život v našich spoločných priestoroch.  

     • Dni Európy 2022

     • Po dvoch rokoch pandémie sa Deň Európy opäť vrátil do ulíc Košíc naživo a v novom formáte a naši Sextáni a Septimáni boli pri tom. Hlavným sloganom tohtoročného podujatia bolo „Tvoríme budúcnosť spoločne“. Rok 2022 je taktiež Európskym rokom mládeže, preto sa tohtoročný program prihováral v prvom rade mladým ľuďom, ktorí sú hlavným stavebným kameňom našej spoločnej európskej budúcnosti.

     • Zastavme sa a pozrime sa okolo seba 1

     • Dnes, 02.05.2022 sa stretli študenti Sexty v starporte s našou bývalou žiačkou Ing. Mariannkou Gazdíkovou. Sextáni sú rozhodnutí zrevitalizovať plochu pred budovou školy v súlade s požiadavkami biodiverzity a zachovaním existujúceho ekosystému. Z dnešnej diskusie vyplynulo, že našou prvou úlohou bude získať vstupné  dáta o troch základných elementoch (voda, vzduch, pôda) nášho priestoru. Na základe týchto dát navrhneme rozloženie priestoru a vytvoríme 2D model nášho návrhu. 

     • Sme hrdí na Hanu Laktičovú, je našim morálnym vzorom, príkladom a inšpiráciou

     • Dnes, 29.04.2022 starostka mestskej časti Košice nad Jazerom udelila ocenenia učiteľom za ich oddanú pedagogickú prácu, výnimočné odborné a osobnostné kvality a zapájanie sa do rôznych projektov či výnimočné činy. S hrdosťou Vám oznamujeme, že naša kolegyňa Mgr.Hana Laktičová si dnes prevzala toto významné ocenenie svojej pedagogickej práce.

       

     • Študenti, ďakujeme, že rešpektujete našu prácu

     • Ashley a Yehui zo Sekundy našli priestor  ktorý začali umelecky kultivovať. Na svojom diele usilovne pracujú a chcú priniesť do Dneperskej obývačky umenie. Ďakujeme všetkým, ktorí túto aktivitu rešpektujú a neznehodnocujú. Pred dievčatami je ešte veľa práce, a preto prosíme "škriatkov", ktorí vstupujú do ich diela, a majú chuť pracovať na niečom vlastnom, príďte, priestor vám nájdeme. 

     • Ako víťazi postupujeme do celoslovenského kola FLL

     • Náš dneperský "D1 Team" to dal minulý štvrtok 21.04.2022 v košickom regionálnom kole FIRST® LEGO® League na jednotku s hviezdičkou;)

      Pod vedením našich skúsených LEGO "velkáčov" - Mateja, Miša a Ondra ako celkoví víťazi postúpili z 1. miesta do celoslovenského kola tejto celosvetovej robotickej súťaže Katka, Lilly, Lucka, Miška, Naty, Adam, Arthur, Max, Samo srdečne BLAHOŽELÁME a v Bratislave veľmi DRŽÍME PALCE #vasadneperska

     • Olympiáda kritické myslenia - celoslovenské umiestnenie

     • V súťaži OKM tentokrát súťažilo 1884 študentov zo slovenských stredných škôl, v dvoch kategóriách. Adam Kovalčík zo sexty sa umiestnil celkovo na 17.mieste. Veľký úspech nášho študenta z ktorého máme všetci veľkú radosť. Blahoželáme

     • Prípravný kurz pre budúcich prímanov

     • 08.04.2022 sme pre našich budúcich prímanov usporiadali prípravný kurz. V rámci odpoludňajšieho programu navštívili odborné učebne a zahrali sa na veľkých študentov. Na prípravnom kurze sa potrápili s úlohami z MAT a SJL.  Kurz ukončili odpoludňajším olovrantom a rozhovorom s riaditeľkou školy. 

     • Septima obnovuje tradíciu

     • Hiistória tanečných je spojená s je vhodnou príležitosťou osvojiť si okrem umenia tanca aj ďalšie pravidlá spoločenského bontónu. Septimáni sa rozhodli absolvovať tanečnú a 06.04.2022 začali s tréningom.

     • Príma - Krajské kolo odznaku všestrannosti

     • 21.03.222 sa žiaci Prímy, Klaudia, Dominik a Dário, pod vedením Mgr.Juríkovej zúčastnili športovej súťaže v atletických disciplínach družstiev a jednotlivcov. Súťaž organizoval Slovenský olympijský výbor.

     • Septima v Zádielskej doline

     • Septima v piatok 25.03.2022 realizovala s triednym učiteľom osobitnú formu vyučovania v rámci prierezovej témy na ochranu života a zdravia. Využili nádherné jarné počasie a podnikli turistický pochod Zádielskou dolinou, ktorá je súčasťou Slovenského krasu. Zádielskú dolinu vytvorila potok Blatnica v mohutných vápencových vrstvách. Trasa našich septimánov merala vyše 11km a odmenou im bol výhľad na Vysoké Tatry.

       

     • EKO HACKATHON 2022 DAY 3 FINÁLE

     • Súťažilo 6 tímov pod vedením šiestich mentorov odborníkov z praxe. Témy: voda a vzduch. Zadanie: vidieť problém, nájsť realizovateľné riešenie problému, riešením osloviť čo najširšiu komunitu,  reálne znížiť ekologickú záťaž v projektovanej oblasti. Zadanie splnili všetky tímy, rozhodujúcim faktorom bolo čo najjednoduchšie riešenie s preukázateľne masívnym dopadom na komunitu. Tím C spolu s Katkou, Maxom a Adamkom získali 2.miesto a špeciálnu cenu s podporou UNICEF na realizáciu projektu v našej škole.  Výborná organizácia, vysoko aktuálna téma, množstvo zdrojovaných informácií, konkrétne príklady riešení z praxe, iný spôsob vzdelávania.Veľké poďakovanie našim študentom za ich prácu. Na hackathone menili a zmenia tento svet.

     • EKO HACKATHON 2022 DAY 2 EKO CHODÍŠ DO ŠKOLY?

     • Katka, Adamko a Max v tíme hľadali spôsob, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vpyv škodlivých látok v našom ekosystéme, ktoré preukázateľne stoja za zníženou imunitou organizmu. Mentorom tímu bol Hugo Repáň, ktorý ešte ako študent strednej školy, vidiac na zemi plno cigaretových ohorkov, premýšľal, čo s nimi. Dnes je majiteľom furmy EccoButt, vyrába z nich granulát, ktorý sa miesto celulózy pridáva do asfaltu.