• Pokyny pre stravníkov ŠJ na šk.rok 2021/22

     •  

      Z dôvodu opatrení ministerstva školstva sa neodporúča zhromažďovanie a premiešavanie skupín žiakov, preto Vás prosíme o spoluprácu pri zápise do ŠJ. V prílohe textu je  zápisný lístok, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať zákonným zástupcom a doručiť do ŠJ. Na stravu budete prihlásení, len na základe vypisaného zápisného lístka.

       

      Odhlasovanie zo stravy je možné tromi rôznymi spôsobmi:  cez EduPage alebo telefonicky alebo osobne v ŠJ maximálne do 8.00 hod. ráno.

      Výška stravného je zasielaná na email, ktorý uvediete v zápisnom lístku.

      Každý stravník má pridelený VS. Je veľmi dôležité, aby ste ho uvádzali pri platbe cez IB.

      Výška poplatkov za stravu:       

      - PRIMA  -    KVARTA  :  1,30€                                                          

      -  KVINTA  -   OKTÁVA:  1,41€

       

      Čipové karty: Každý stravník v našej školskej jedálni je povinný, si zakúpiť čipovú kartu.

      Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€. Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať školskú jedáleň.

      Kontakt ŠJ:     tel.č.  055/674 36 31                         

      mail: szssjdneperska@gmail.com

       

       

     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2021/22

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás slávnostne otvoriť nový školský rok dňa 02.09.2021 takto:

      Žiaci a rodičia Prímy - 02.09.2021 o 9:00 v Kultúrnom stredisku Jazero,  Spišské námestie 1, 040 12 Košice,

      Žiaci Sekundy - Oktávy - 02.09.2021 o 10:00 vo svojich triedach v našej škole

     • Samotesty pre žiakov

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom školy, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a odberových tyčiniek na domáce samotestovanie. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o samotesty vyjadríte prostredníctvom prihlásenia v systéme Edupage. Prihlasovanie je dostupné od 23.08. do 25.08. 2021 do 23:50 h.