• Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach je NAŠA!

     • Dňa 18.10.2018 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konal Festival vedy a techniky AMAVET pre Košický a Prešovský kraj.

      Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo spolu 58 projektov z rôznych kategórií: Biológia, Chémia, Matematika, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Informatika a počítačové inžinierstvo, Medicína a zdravotníctvo, Spoločenské vedy. Projekty hodnotila 20 členná komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Medzi súťažiacimi nechýbali ani naše "amaveťácke stálice" zo Septimy - Ján Varga a Pavol Padyšák. Tí si vďaka Cene Amavetu vybojovali postup do celoštátneho kola. To sa uskutoční 08. až 10.11.2018 v Bratislave. A aby toho nebolo málo, Janko pridal k úspechu aj Cenu dekana PF UPJŠ v Košiciach. K dosiahnutému úspechu BLAHOŽELÁME a v Bratislave držíme palce. K bezproblémovej organizácii tohto kola súťaže spoluorganizačne významne prispeli žiaci Septimy, časť Sexty a naše maturantky pod vedením p. profesorky Mgr. Jany Kozákovej a p. profesorky Mgr. Kataríny Olejárovej z AMAVET klubu č. 849 pôsobiaceho na našom gymnáziu. Sme na VÁS hrdí! ĎAKUJEME!

     • Klubová činnosť na Dneperskej

     • Tento rok VÁM prinášame novinku. Popri pravidelnej krúžkovej činnosti VÁM ponúkame tématicky zameranú klubovú činnosť. Činnosť klubov je už v plnom prúde. Každý týždeň pondelok až štvrtok VÁS čakajú nové témy. Stačí si len vybrať:)

     • ZBER PAPIERA

     • V dňoch 19.-26. 10. 2018 (piatok - piatok) denne od 7:00 do 7:55 hod a od 14:00 do 15:00 hod. sa na Súkromnom gymnáziu uskutoční ZBER PAPIERA. Váš príspevok môžete odovzdať na obvyklom mieste na parkovisku pri prechode k telocvičniam. Vopred Vám ďakujeme.

    • ... a MY pritom opäť nebudeme chýbať
     • ... a MY pritom opäť nebudeme chýbať

     • Už tento štvrtok 18. 10. 2018 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach uskutoční Festival vedy a techniky AMAVET pre Košický a Prešovský kraj. Pri jeho organizácii ani tento rok nebude chýbať AMAVET klub č. 849 pôsobiaci na našom gymnáziu. O "vstupenku" do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční 08.10.-10.11.2018 v Bratislave, bude spolu súťažiť 84 súťažiacich s 58 projektmi. Medzi nimi nebudú so svojimi projektmi chýbať ani naše "amaveťacke stálice" zo Septimy - Pavol Padyšák a Ján Varga. Všetkým zúčastneným držíme palce a celému organizačnému tímu prajeme čo najhladší priebeh celej akcie.

     • Hodina dejepisu v teréne

     • 10. októbra triedy Prima a Sekunda zažili netradičnú hodinu dejepisu v teréne a o všetkom, čo sa učia, sa presvedčili na vlastné oči na archeologickom nálezisku v Nižnej Myšli. Bolo super, vidno aj z fotiek!

     • NEZÁBUDKY

     • 4. októbra sa 10 žiakov našej školy zúčastnilo zbierky pre ľudí trpiacich duševnými chorobami. Ako dobrovoľníci sme opäť zažili úžasný pocit - ak môžem, pomôžemOrganizátorom zbierky je Psychosociálne centrum.

    • Európsky týždeň programovania na Dneperskej alebo <Happy>...</BeeDay>
     • Európsky týždeň programovania na Dneperskej alebo <Happy>...</BeeDay>

     • Zaži radosť z algoritmizácie a programovania. Logicky rozmýšľaj. Plánuj. Rozvíjaj svoju priestorovú predstavivosť. Cvič jemnú motoriku. Koncentruj sa. A to všetko v spolupráci s nami a tvojimi novými kamošmi "Bee-Bot(mi)".

      V spolupráci so Súkromnou základnou školou Dneperská 1 Košice Vás pozývame na oslavu programovania ako tvorivej aktivity pod názvom „<Happy>...</BeeDay>. Tá sa uskutoční v rámci iniciatívy Európskej únie – Európsky týždeň programovania 2018 (EU Code Week 2018). Tej sa minulý rok zúčastnilo 1,2 milióna ľudí z viac ako 50 krajín sveta. Toho roku nebude medzi nimi chýbať ani naša Dneperská. Na oslavu sú pozvané deti predškolského veku. Program oslavy bude pozostávať z aktivít smerujúcich ku osvojeniu si základných princípov programovania formou hry v hlavnej úlohe so včelími robotmi tzv. Bee-Botmi a našimi kvintánmi. Oslava sa uskutoční 16.10.2018 v čase od 09:00 do 12:00 v relaxačnej miestnosti v priestoroch školy. Všetci ste srdečne pozvaníJ   

     • Boli ste už na ÚSTAVNOM SÚDE?

     • Dňa 27. septembra 2018 sa trieda Septima zúčastnila spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Katarínou Olejárovou a Mgr. Janou Kozákovou Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Žiaci absolvovali prehliadku priestorov Ústavného súdu SR, ktoré sú inak verejnosti nedostupné – prezreli si krásne nádvorie a pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov. Mali možnosť vyskúšať si aj talár sudcu. Navštívili Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia pléna Ústavného súdu SR a kanceláriu predsedníčky Ústavného súdu SR. Zasúťažili si vo vedomostných kvízoch a vyhrali aj nejaké ceny.

     • AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA

     • Na základe prihlášky a výberového procesu (z celého Slovenska 26 škôl) sa našej škole podarilo zapojiť do projektu a stať sa účastníkom programu EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Znamená to, že počas školského roka sa môžeme s 5-10 zvolenými junior-ambasádormi zaujímavými aktivitami uchádzať o plaketu a následne navštíviť miesta ako Strassburg Brussel. Pani prof. Kováčová – Kolesárová a pán prof. Bělohlávek sa 17. 9. 2018 zúčastnili slávnostného otvorenia 3. ročníka. Mali možnosť vypočuť si diskusie s europoslancami a akademické prednášky, týkajúce sa Európskej únie.

      Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v pokoji, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí! Veríme, že sa staneš aj ty súčasťou tohto projektu a posunieš hranice tvojho vnímania a spoločnosti.

     • POZNÁVACÍ ZÁJAZD - ANGLICKO

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Dovoľujeme si informovať vás o príprave poznávacieho zájazdu do Anglicka – Južný Devon a Cornwall (Plymouth), ktorý plánujeme zrealizovať v júni šk. roku 2018/2019. Prečo do Plymouth? - Objavíte nádhernú prírodu Devonu a Cornwallu, vydáte sa po stopách anglickej námornej histórie do miest, odkiaľ vyplávali moreplavci Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh alebo Pilgrim Fathers a navštívite najväčšie morské akvárium Spojeného kráľovstva. Čítajte VIAC - kliknite na Anglicko.pdf

    • Keramický krúžok pre dospelých
     • Keramický krúžok pre dospelých

     • Milí rodičia a priatelia!

      Radi by ste si zhotovili vlastný keramický výrobok pre potešenie seba alebo svojich blízkych? Máte možnosť svoje zručnosti vyskúšať na krúžku keramiky v mesiacoch október – jún 2018/2019 v priestoroch našej školy. Stačí, ak svoj záujem potvrdíte záväznou prihláškou, ktorú nájdete na stránke školy. Krúžok začne svoju činnosť od 5. 10. 2018 (t.j. v piatok) od 16.00 do 17.30 hod. Podmienkou je naplnenie počtu minimálne siedmymi záujemcami.

      Prihláška na keramický krúžok pre dospelých

       

      Meno a priezvisko:...........................................................................................

      Bydlisko:............................................................  číslo mob: ............................

      Záväzne sa prihlasujem na keramický krúžok pre dospelých s činnosťou v mesiacoch október - jún 2018/19. Termín: piatok od 16.00 do 17.30hod.

       

                                                                  podpis:......................................................

       

      Termíny stretnutí:   5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.,  7.12., 14.12., 21.12., 11.1., 18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 22.2., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4.,  26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 14.6., 21.6.

      Za jedno stretnutie je poplatok 5 €/os., stretnutí je spolu 32.

      Vyplnenú prihlášku stačí odovzdať na prvom stretnutí 5. 10. 2018.

      Bude zabezpečená: keramická hlina, glazúry, náradie a pomôcky. Výrobky budú vypaľované v keramickej peci: 1. výpal, po glazovaní aj 2. výpal.

      Na úžitkovú či dekoratívnu keramiku budeme hľadať inšpirácie a zrealizujeme ich spoločne alebo individuálne.

      Na stretnutie s Vami sa teší                           Mgr. Jana Medvecová

     • ...a nový školský rok môže začať :)

     • Nová fasáda školy, vymaľované triedy i telocvičňa, natreté zárubne, vyčistené priestory, vypraté záclony, kde-tu, čo-tu opravené, vymenené, premiestnené, skrátka aj také bolo pomaly, ale isto končiace leto 2018. A nezabudnite - pondelok 03.09.2018 09:00 kultúrne stredisko Jazero (známe ako Malibu), začíname...

     • Oznam školskej jedálne

     • Prihlasovanie stravníkov na obedy v ŠJ na tento šk. rok bude od pondelka 3. 9. 2018. Každý stravník dostane zápisný lístok, ktorý rodičia vypíšu a vrátia čím skôr vedúcej školskej jedálne p. Maximovej. Výdaj stravy v ŠJ začína od utorka 4. 9. 2018.

     • Výsledky EČ MS anglický jazyk B2 - Košický kraj

     • 1. Gymnázium Poštová - 77,7

      2. Súkromné gymnázium Katkin park - 71,2

      3. Gymnázium Javorová,  Sp.N.Ves - 69,9

      4. Súkromné gymnázium, Dneperská 1 - 68,8

      5. Gymnázium Trebišovská 12 - 68,0

      6. Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava n/Bodvou - 66,9

      7. Gymnázium Park mládeže - 65,8

      8. Gymnázium Šrobárova - 64,4

      9. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 63,1

      10. Gymnázium Alejová - 61,9

      zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

     • Výroba bazového sirupu z fyz-chemického hľadiska

     • Sexta vyrábala bazový sirup

      Niekto môže vidieť za výrobou domáceho sirupu len gazdinku. Niekto iný vidí v procese výroby aj otázky, ktoré riešia práve fyzikálno-chemické zákonitosti. V každom prípade sexta vyrobila hotový produkt v biokvalite, a súčasne riešila exotermický proces, kalorimetriu, vnútorné teplo, pohyb častíc v tepelne zafarbenom prostredí, termostabilitu častíc s  dôrazom na uchovanie ich fyziologických vlastností.

     • Výsledky EČ MS slovenský jazyk - Košický kraj

     • Výsledky EČ zo slovenského jazyka - Košický kraj:

      1. Gymnázium Poštová - 76,4

      2. Súkromné gymnázium Dneperská 1 - 72,7

      3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského - 70,3

      4. Súkromné gymnázium Katkin park - 70,2

      5. Gymnázium Šrobárova - 68,8

      6. Gymnázium Krompachy - 68,7

      7. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 68,6

      8. Gymnázium P. J. Šafárika - Sp. N. Ves - 67,6

      9. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Gymnázium Park mládeže - 67,4

      10. Gymnázium Trebišovská 12, Gymnázium Školská Sp. N. Ves - 66,4

      zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

       

     • Máme aj mimoškolské úspechy!

     • Teší nás, ak sú naši žiaci úspešní v škole, ale sme nadšení, ak bodujú aj mimo nej. Ak sa svojej záľube venujú s takým nasadením, že vyčnievajú nad ostatných. Žiak našej Kvarty Ondrej Varga sa v piatok 18. mája zúčastnil majstrovstiev Slovenska v street dance a hip hope, odkiaľ si odniesol skvelý titul Vicemajster SR. Blahoželáme a tešíme sa spolu s ním!