• Naše septimánky to dali


     • Lujza Bodnárová, Baška Vargová a Nasťa Zaytseva svojim motivačným listom, dobrovoľníckou prácou v rámci Recykláčika a svojimi študijnými výsledkami presvedčili odbornú komisiu a boli vybrané na Letnú školu chemického inžinierstva, ktorá sa uskutoční 25.-29. 6. 2018 v Bratislave, Organizátorom je Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva STU Bratislava.

      Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu, finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a SLOVNAFT, a.s. Program Letnej školy: 

      Cyklus prednášok

      Prírodné vedy a inžinierstvo, vzdelávanie, veda, výskum

      • Chemické inžinierstvo, prečo nie? - prof. Ľ. Jelemenský
      • Reaktory okolo nás - prof. Ľ. Jelemenský
      • Fyzika a chémia priemyselného reaktora - Ing. M. Variny

      Obnoviteľné zdroje energie, čistenie odpadových vôd

      • Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie - prof. Ľ. Jelemenský
      • Ochrana životného prostredia v SR - prof. J. Derco

      Exkurzia - prof. M. Drtil

      Čistiareň odpadových vôd Hamuliakovo a Vodné dielo Gabčíkovo

      Bioinžinierstvo a biotechnológia

      • Bunka ako výrobné zariadenie - Ing. V. Illeová
      • Laboratórne a priemyselné bioreaktory - Ing. M. Gramblička
      • Návrh priemyselného fermentora - doc. P. Ačai

      Laboratórne práce

      Účastník absolvuje v troch predpoludniach šesť inštruktážnych laboratórnych prác vo výskumných laboratóriách ústavu v spolupráci s doktorandmi, s garanciou vedúcich výskumných skupín. Z vybranej laboratórnej práce účastník v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi vypracuje a prednesie prezentáciu.

      1. Respirometrické merania a rozložitelnost organického substrátu
      2. Anaeróbny rozklad organických materiálov
      3. Delenie kvapalných zmesí rektifikáciou
      4. Extrakcia kvapalných homogénnych zmesí
      5. Membránová extrakcia
      6. Termochemický rozklad biomasy – drevnej štiepky
      7. Iónová výmena pri čistení odpadových vôd
      8. Oscilačné správanie chemických reaktorov
      9. Reverzná osmóza a nanofiltrácia
      10. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie proteínov v UV oblasti
      11. Chromatografia
      12. Stanovenie enzýmovej aktivity
     • Výsledok prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium zo dňa 17.05.2018

     • Milí  študenti, absolventi dnešných náročných prijímacích skúšok  z MAT a SJL, oznamujeme Vám, že žiaci s kódom, ktoré sú uvedené nižšie sú prijatí.  Písomné Rozhodnutie o prijatí bude doručené poštou Vašim rodičom v najbližších dňoch.

      BY72U - KU04Y - MY11E - RY77O - SA03O

     • Výsledok prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium zo dňa 14.05.2018

     • Milí  študenti, absolventi dnešných náročných prijímacích skúšok  z MAT a SJL, oznamujeme Vám, že žiaci s kódom, ktoré sú uvedené nižšie sú prijatí.  Písomné Rozhodnutie o prijatí bude doručené poštou Vašim rodičom v najbližších dňoch. 

      CY35E - GY86E - NA35Y - KY77U - HE82E - RE82O - PO00A - WE31Y - HE36A - WA80Y - GO45A - PU64E - NU55U - PO47U

    • JARNÝ ZBER PAPIERA
     • JARNÝ ZBER PAPIERA

     • Jarný zber papiera prebieha denne od 11. 5. do 18. 5. 2018. Papier môžete doniesť v čase od 7:15 do 7:55 hod a od 14:00 do 15:30 hod. Papier od vás prevezmeme na parkovisku pri prechode k telocvičniam. Zapojte sa do medzitriednej súťaže o zaujímavé ceny. Ďakujeme, že vám naše životné prostredie nie je ľahostajné.

     • Výcvik reálnej sebaobrany alebo bezpečná cesta domov

     • V rámci prevencií naši žiaci absolvovali trojhodinový teoretický a praktický výcvik v rámci projektu "Bezpečná cesta domov" realizovaný občianskym združením Reálna sebaobrana https://www.rbsd.sk/. 

      Reálna sebaobrana využíva princípy základných fyziologických a psychologických reakcií ľudského tela. Tieto princípy sú založené na vedeckých poznatkoch fyziológie, psychológie, sociológie a skúsenostiach zo skutočných sebaobranných situácií. Reálna sebaobrana nie je konkrétnou "školou" alebo konkrétnymi "technikami" preto jej princípy môžu vhodne doplniť akýkoľvek bojový systém. Čokoľvek robíte v reálnej sebaobrane by malo spĺňať tieto tri princípy

      1. Techniky by mali vychádzať zo základných a prirodzených inštinktov ľudského tela s využitím obranných reflexných reakcií (flinch response)
      2. Mali by sme využívať hrubú motoriku, keďže počas stresovej situácie napadnutia, naše telo nie je schopné vykonávať pohyby jemnej motoriky, preto trénujeme techniky, v ktorých dochádzaj k využívaniu veľkých svalových skupín, a ktoré sú vykonateľné aj pri maximálnej fyzickej a psychickej záťaži.
      3. Nácvik technik pre sebaobranu by nemal zabrať dlhú dobu. Ak nácvik nejakej techniky alebo pohybu trvá roky, potom je pre sebaobranu nepoužiteľný.

      Nevyhnutnosťou prípravy na reálnu sebaobrannú situáciu je aj dostatočná fyzická pripravenosť. Aj v tomto vychádzame z vedeckých poznatkov o fyziológii človeka a zameriavame sa na krátkodobú výbušnú silu a intenzívnu záťaž, tak ako by to asi prebiehalo počas sebaobrannej situácie. zdroj: https://www.rbsd.sk/o-nas/

    • Zbierka pre SEBKA
     • Zbierka pre SEBKA

     •  

      V dňoch 20.-23.4. sa naša škola zapojila do zbierky pre Sebastiána Juhása, žiaka 4. ročníka našej SZŠ. Sebkov príbeh je zverejnený na webe našej základnej školy, otvoriť ho môžete TU. Rozhodli sme sa pomôcť aj my, žiaci aj učitelia gymnázia. Spolu sme vyzbierali finančné príspevky vo výške 500,- €. Veríme, že mu tieto peniaze pomôžu v boji so zákernou chorobou. Ďakujeme za príspevky.

     • JUNIORINTERNET

     • JuniorInternet je súťaž pre žiakov v tvorbe grafiky, webstránok, aplikácií pre smartfóny a web, pre blogerov. Žiaci našej školy sa prepracovali do celoštátneho kola tejto súťaže, ktorá počíta svoj 13. ročník. Reprezentovali nás - zo Sekundy Jakub Juhás v kategórií JuniorWEB - mladší žiaci a zo Sexty Oskar Majoroši v kategórii JuniorDESIGN - starší žiaci. A pozor! - Jakub Juhás so svojou webstránkou WEBCODER získal za svoju prácu skvelé 1. miesto! Tešíme sa a blahoželáme!

     • Ing. Maroš Filčák - na besede s našimi študentmi

     • Ing. Maroš Filčák, EHS Product Safety Specialist, zamestnaný vo firme BASF, bol našim študentom predstaviť možnosti štúdia na STU FCHPT v Bratislave a tiež ponúkol našim študentom Septimy možnosť zúčastniť sa v posledný júnový týždeň Letnej školy chemického inžinierstva, ktoré organizuje a hradí Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva STU v Bratislave. 

     • Po stopách Márie Terézie

     • Dejepisná poznávacia exkurzia nás tento školský rok zaviedla do hlavného mesta Rakúska, do Viedne. Kde inde by sme našli viac stôp po najosvietenejšej panovníčke Európy? A keďže sa hovorí, že raz vidieť je lepšie než stokrát počuť, nebolo nás treba dlho presviedčať. V dňoch 12.-13. apríla študenti Gymnázia Dneperská navštívili Viedeň, hlavné mesto Rakúska. A kde inde mohli smerovať naše kroky, ak nie priamo do viedenského Versailles? Zámok Schönbrunn, bývalé letné sídlo Habsburgovcov, nás očaril. Videli sme ho zvonku aj zvnútra. Vedeli ste, že názov Schönbrunn je odvodený od spojenia "Schöner Brunnen", čo doslova značí krásna studňa? Za svoje meno vďačí... ČÍTAJTE VIAC

      ...cisárovi Matiášovi, ktorý toto miesto na začiatku 17. storočia pomenoval Schöner Brunnen (krásny prameň) pretože tu zo zeme vyvieral prameň čistej vody. Neobišli sme ani ZOO, Hofburg, Dóm sv. Štefana a interaktívnu expozíciu v prírodovednom múzeu. Po Viedni našou ďalšou zastávkou bola Bratislava. Veď Mária Terézia tam bola korunovaná. Teda sme opäť pozerali - Prezidentský  palác + záhrada + prezidentská alej, Bratislavský hrad, korunovačný Dóm sv. Martina, prešli sme sa pod Michalskou vežou, videli sme aj Slovenské  národné  divadlo - historickú aj novú budovu. Celkom dobre nám padla aj taká obyčajná prechádzka starým mestom, veď bohatá história história hlavného mesta dýchala na nás na každom kroku. Ozaj, viete, kedy bola Mária Terézia v Bratislave korunovaná? Že nie? Tak hajde - po našich stopách! A na koniec - exkurziu pre nás pripravili naše vyučujúce dejepisu Mgr. Ivana Pliešovská a Mgr. Hana Laktičová, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME!

     • Ocenenie pre najlepšieho pedagóga na Súkromnom gymnáziu za rok 2017/18

     • Zriaďovateľ RNDr. Dušan Bosák a riaditeľka Súkromného gymnázia RNDr. Miriam Melišová-Čugová ocenili pri príležitosti Dňa učiteľov PaedDr. Andreu Kolesárovú-Kováčovú za jej pedagogické majstrovstvo pri práci s našimi študentmi, za jej tvorivý prínos a využívanie inovatívnych a motivačných metód a foriem práce. Tiež za stabilné a dlhoročné výborné výsledky dosahované spolu s maturantmi na EČ MS z anglického jazyka. 

     • SOČ - krajské kolo

     • V piatok 6. apríla 2018 sa v SPŠ dopravnej uskutočnilo krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Účastníci súťažili v 17-tich odboroch. Naši žiaci postúpili v odbore Informatika. Študenti Sexty - Ján Varga a Pavol Padyšák obhájili svoju prácu na tému Zabránenie podvádzaniu v e-športoch a umiestnili sa na krásnom 3. mieste! Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

     • Verejné poďakovanie Mgr. Janke Kozákovej

     • Dobrý deň,

      dnes som ukončila prax na Vašej škole. Chcela by som sa Vám poďakovať za vytvorenie úžasných podmienok na vyučovanie. V zborovni máte veľmi milý kolektív učiteľov a na škole zlatých žiakov, hoci viacerí sú šibali, ale to asi patrí k veku.  Veľmi dobre sa mi u Vás učilo, bavilo ma to a presvedčilo ma to o tom, že toto je práca, ktorú chcem robiť aj v budúcnosti. Za to by som sa chcela veľmi poďakovať hlavne Mgr. Jane Kozákovej, ktorá bola priateľská a nápomocná, vždy, keď to bolo potrebné a aj keď to potrebné nebolo. Už na hospitáciách som videla, že má žiakov rada a neberie prácu len ako bremeno. Bola som na viacerých školách počas minulých semestrov, ale takýto otvorený a pokojný prístup som ešte u nikoho nezažila. Veľakrát som už zo žiakov bola aj ja vyvedená z miery, no keď sme sa o tom s p. Kozákovou rozprávali, tak ma vždy vedela dať na správne koľaje a to napomohlo k pozitívnemu postoju. Ešte raz vám ďakujem a želám krásny zvyšok školského roka. So srdečným pozdravom, Andrea Halagová

     • Ako dopadla SOČ-ka?

     • V piatok 16. marca sa už tradične v priestoroch našej školy konalo obvodné kolo súťaže STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ - SOČ. Tohto roku to bol jubilejný 40. ročník. Organizáciu si vzala na starosť pani prof. Janka Kozáková v spolupráci s RCM (regionálne centrum mládeže). Aby sa účastníci u nás cítili dobre a mali čo najmenší stres, pomáhala aj celá Sexta na čele s triednou prof. Katkou Olejárovou. Súťaž dopadla skvele, všetci ďakovali za výbornú organizáciu a príjemnú atmosféru. Naše gymnázium samozrejme postupuje do krajského kola, reprezentovať nás budú Ján Varga a Pavol Padyšák zo Sexty. Všetky fotografie zo SOČ nájdete vo fotoalbume.

     • DOD 2018

     • Veľké poďakovanie tímu učiteľov a študentov SG Dneperská za veľmi vydarený DOD 2018. Všetci ste ukázali to najlepšie, čo vo vás je, ukázali ste nám veľký kus vlastného nadania!

     • #DODneperska štvrtok 22. 2. 2018 od 10:00 do 17:00

     • Inšpirujte sa aj VY! Navštívte nás spolu s Vašimi deťmi 22. 2. 2018 počas Dňa otvorených dverí.

      Program:

      10:00 - 12:30 Otvorené vyučovacie hodiny

      10:00 - 16:00 "Cesta poznania" alebo ... Board Games English, IT English, English Tea, Dramatizácia Bitky pri Rozhanovciach, Spoločenskovedný trojboj, Zaujímavé pokusy, Vymodeluj si svoj svet, Robotika, Java nie je len ostrov, Keramická dielňa ...

      10:00 - 17:00 Informácie o štúdiu