• Juvenes Translatores

     • Aj v tomto školskom roku mali naši študenti Septimy a Sexty možnosť preukázať svoj talent, vedomosti a schopnosti v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores. Zámerom tejto celoeurópskej súťaže stredných škôl je podporiť používanie cudzích jazykov v Európe a poukázať na osobitosti prekladania. Naša škola tohto roku organizovala školské kolo a každoročne sa registruje do databázy škôl, z ktorých prebieha náhodný elektronický výber do celoeurópskeho kola. Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek dvojicu jazykov, zvíťazila však tradične angličtina. Bolo neskutočne náročné vybrať ten najlepší preklad. Všetci "prekladatelia" informáciu odovzdali čo najvernejšie, každý vo svojom preklade zanechal aj svoju osobitú pečať. Víťazkou školského kola je Viktória Mrázková zo Septimy. Blahoželáme jej aj ďalším autorom najlepších prác, ktorými sú Samuel Geletka, Lujza Alica Bodnárová, Ernest Šuhaj, Peter Ferenčík, Adriana Mihalovitsová (všetci zo Septimy) a Milan Marčák zo Sexty.

     • SH´S celoslovenské kolo

     • O Evke Melichovej z Tercie a jej úspešnom ťažení v Shakespeare´s Memorial 2017 sme už písali. Opäť sa pochválime - teraz Evka získala skvelé 2. miesto v celoslovenskom kole tejto súťaže v Bratislave. Gratulujeme :)

    • Ste pripravení na dnešnú návštevu?
     • Ste pripravení na dnešnú návštevu?

     • Dnes večer chodí svätý Mikuláš a dobrým deťom rozdáva darčeky. Tie, čo poslúchali menej a majú na rováši viac zlých skutkov, sa musia uspokojiť s cibuľou či uhlím. Šikovnejšie vedia, že zo svojich hriechov sa môžu vykúpiť aj peknou básničkou, ktorou obmäkčia srdce sv. Mikuláša. Ak na urovnanie svojich hriechov nepotrebujete práve celého Homéra, ponúkame vám pár tipov - kým sv. Mikuláš príde aj k vám, zvládnete sa jednu básničku určite naučiť.

      Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
      Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky!

      Ak môžem byť taká smelá, aj ja by som prosiť chcela.
      Nie však žiadne haky-baky, chcela by som strojček taký,
      ktorý mňa a našu Milku naučí hneď násobilku.

      Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa,
      každá päťka odpúšťa sa.

      Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
      každý rok nosievaš do okien dary.
      Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
      každý rok myslievaš na dobré deti!

      Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
      Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
      Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.
      Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.
      Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.
      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.

      Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti.
      Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme.
      Ukážeme ti, čo vieme, rozprávočky rozpovieme,
      prednesieme pekný verš, nakreslíme čo len chceš.
      Nič to zato, že sme malí, statočne sme pracovali.
      Ponáhľaj sa, Mikuláš, ponáhľaj sa medzi nás.

    • František Mihok v septime
     • František Mihok v septime

     • Je zaujímavé a obohacujúce stretnúť múdrych ľudí. Začiatkom novembra prišiel k septimánom budúci chemik František Mihok (2. ročník PrF UPJŠ), aby nám vysvetlil podstatu objavu novej metódy na určenie presného tvaru molekúl, za ktorý bola udelená Nobelova cena za chémiu 2017.

     • Halloween 2017

     • „Gymbosácke“ strašidlá všetkého druhu z rôznych končín sveta sa stretli v našej škole 27. októbra 2017. Strašidlá i rôzne masky si v škole vyskúšali halloweenské „trick or treat“, naľakali, postrašili a všetci sme sa pobavili. Tie najlepšie a najstrašnejšie strašidlá boli odmenené - ako inak - sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na budúcoročný „gymbosácky“ Halloween.

    • Baška, Lujza, Jurko a Majko vzdelávali najmladších
     • Baška, Lujza, Jurko a Majko vzdelávali najmladších

     • Septimánsky tím - Baška Vargová, Lujza Bodnárová, Jurko Fejedelem a Majko Popovič dnes pokračovali vo svojom projekte Recykláčik a 34 detí z MŠ Galaktická naučili, ako, prečo a načo recyklovať. Tento tím to z projektového zadania ochrany životného prostredia dotiahol z triedy septima reálne najďalej a k dnešnému dňu vzdelali a myšlienku nutnosti recyklovať odovzdali už 65-im deťom z materských škôlok. 

     • Exkurzia na KF VaT v Prešove

     • Študenti, ktorí chcú pracovať v budúcnosti na vlastných vedecko-technických projektoch, boli získať skúsenosti na košickom a prešovskom Festivale V a T, organizovanom AMAVET-om.

    • Ján Varga dnes postúpil na CF VaT 2017
     • Ján Varga dnes postúpil na CF VaT 2017

     • Do celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET na jubilejný 20. ročník sa po náročnom kole Košického a Prešovského kraja podarilo prebojovať aj nášmu sextánovi Jankovi Vargovi s projektom využívajúcim umelú inteligenciu. Jankovi blahoželáme a v novembri v Bratislave držíme palce!

     • Dni nezábudiek 2017

     • V rámci celoslovenskej verejnej zbierky, ktorú vyhlásila Liga za duševné zdravie v rámci koordinácie dobrovoľníkov zo stredných škôl mesta Košice Psychosociálnym centrom, sa spolu s našimi študentmi podarilo vyzbierať sumu 613,03 €.

    • Dobrý skutok pre MŠ Družicová - 6.10.2017
     • Dobrý skutok pre MŠ Družicová - 6.10.2017

     • Chlapci zo Septimy spolu s prof.Kováčovou-Kolesárovou urobili dobrý skutok a upravili deťom z MŠ Družicova pieskovisko, dvor a vysadili nové kvety. Projekt Deň úsmevu sme realizovali s finančnou podporou mesta Košice

    • Deň úsmevu, alebo poďme urobiť dobrý skutok - čistenie okolia Súkromného gymnázia - 6. 10. 2017
     • Deň úsmevu, alebo poďme urobiť dobrý skutok - čistenie okolia Súkromného gymnázia - 6. 10. 2017

     • Jednou z aktivít projektového dňa Svetového úsmevu bolo vyčistiť okolie našej školy. Prínosom tejto aktivity bolo: získať nové skúsenosti v reálnej životnej situácii, stimulovať inovatívne myslenie, získať podnety pre učiť sa a posilniť komunikáciu v rámci tímových rolí. Túto aktivitu sme realizovali s finančnou podporou mesta Košice.