• Žiaci prímy - kvarty sa vrátia do školy

     • Vážení rodičia, od 19.10.2020 žiaci Prímy - Kvarty pokračujú ďalej vzdelávaním v prezenčnej forme v našej škole.  Žiaci Kvinty - Oktávy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.  Čas našej fyzickej neprítomnosti v škole, sme využili na dôkladnú dezinfekciu vnútorných priestorov. Milí žiaci, chceme Vás pochváliť za Váš naozaj veľmi zodpovedný prístup ku vzdelávaniu počas dištančného vzdelávania. Vzdelávate sa pre  budúcnosť. 

     • Oznámenie o dočasnom zatvorení školy

     • Vážení rodičia Rozhodnutím riaditeľky školy zo dňa 13.10.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Vám oznamujeme, že od zajtra bude v súvislosti so zamedzením šírenia Covid-19 naša škola preventívne uzavretá do 16.10.2020(vrátane). Žiaci budú mať v tieto dni plné dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu hodín. Každý žiak našej školy prešiel školením a skúškou systému dištančného vzdelávania. Pravidlá dištančného vzdelávania na našej škole: 

      1. Obraz a zvuk žiaci prijímajú prostredníctvom nástroja GOOGLE MEET
      2. Žiaci boli poučení o etikete správania sa na on-line hodine, s dôrazom na absolútny  zákaz vyhotovenia a šírenia zvukového alebo obrazového záznamu
      3. Žiaci, ktorí nemajú na svojom pc kameru sa prihlásia do GOOGLE MEET súčasne v pc aj v mobilnom telefóne, ktorý sa stáva jeho externou kamerou
      4. Vyučovanie v on-line priestore je v časovom režime presne podľa vyučovacieho rozvrhu študentov
      5. Žiakovi, ktorý nie je pripojený on-line učiteľ zapisuje do e-triednej knihy neúčasť na vyučovaní
      6. Toto obdobie vnímame my všetci ako priestor na výchovu študentov v rámci novej kultúry „home office“, počas ktorého študent pokračuje v denných rutinných návykoch a preskakuje len fázu „cesta do a z školy“. V prípade dištančného vzdelávania sa mení len priestor pre vzdelávanie, nie jeho obsah. Preto etiketa dištančnej vyučovacej hodiny je:
      • ráno sa reálne pripraviť na odchod do školy (umyť sa, učesať sa, obliecť sa), 
      • vhodne si upraviť domáce pracovné prostredie,
      • pripojiť sa včas na online hodinu,
      • zapnúť si kameru (je dôležitá pri interakcii a kontrole) 
      • nepoužívať chat, ak to nesúvisí s témou vyučovacej hodiny,
      • plniť úlohy od učiteľa, ktorý vedie vyučovaciu hodinu,
      • využívať nástroj Konzultačné hodiny v prostredí EduPage
      • Vážení rodičia, pomôžte nám motivovať a viesť vaše deti k tomu, aby sme ich spoločne presvedčili, že v tomto storočí, keď mnoho tradičných povolaní zanikne a mnoho ešte nových, nami nepoznaných vznikne, sme mali spoločne aj s vašimi deťmi jasne sformulované predstavu o tom, že dištančné vzdelávanie umožňuje študentovi  vzdelanie obísť, alebo naopak, umožňuje mu naučiť sa stať študentom, ktorý je:
      • sebavedomý, adaptujúci sa, odolný, poznajúci sám seba, vediac samostatne premýšľať a komunikovať,
      • samostatne sa učiaci, zodpovedný za vlastné štúdium, vediac sa pýtať, reflektovať a vytrvať v učení aj napriek tomu, že si občas myslí, že nie všetky vedomosti bude potrebovať. 
     • Otvorenie šk.roka 2020/21- organizácia dňa 02.09.2020

     •  

      Študenti  Prímy vstupujú do budovy školy cez hlavný vstupný vestibul od 8:10 do 8:30 a vchádzajú do priestorov Školskej jedálne.  Pred vstupom do školy si prekryjú horné dýchacie cesty rúškom.

      Vo vstupnom vestibule bude čakať študentov Prímy triedna učiteľka, ktorej študenti v rámci ranného filtra, odovzdajú zákonným zástupcom vyplnený Zdravotný dotazník /v prílohe pod textom/ 

      Pokiaľ študent neprinesie vyplnené tlačivo, triedna učiteľka bude telefonicky kontaktovať zákonných zástupcov a študent nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Študenti Prímy po absolvovaní ranného filtra, slávnostne otvoria nový šk.rok v priestoroch ŠJ a  po organizačných pokynoch od triednej učiteľky,  odchádzajú domov.

       

      Študenti Sekundy – Oktávy dostali pokyny o vstupe do priestorov školy od triednych učiteľov v edu správe. Žiadame o ich absolútne rešpektovanie. Študenti Sekundy – Oktávy pri vstupe do budovy školy v rámci 2.ranného filtra odovzdajú zákonným zástupcom vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy Pokiaľ študent neprinesie vyplnené tlačivo, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • Oznam vedúcej ŠJ - zápisný lístok na stravovanie 2020/21

     • Pokyny pre stravníkov Súkromného gymnázia a SSOŠ

       

      Na základe opatrenia MŠ SR v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19,  je zhromažďovanie a miešanie skupín žiakov v priestoroch školy zakázané. Aby sme predišli dlhým radom študentov, žiadame Vás o spoluprácu pri zápise na stravovanie do ŠJ.

      Každý študent  dostane od triedneho učiteľa  Zápisný lístok na stravovanie,  ktorý je potrebné správne vyplniť  a odovzdať späť triednym učiteľom.

      Zápisný lístok na stravovanie si môžete tiež  vytlačiť                                    

       /  Zapisny_listok_na_stravovanie.docx /    a vyplnený ho odovzdáte triednemu učiteľovi.

       

      Do ŠJ budete prihlásení,  len na základe odovzdaného a správne vyplneného  Zápisného lístka.

      Odhlásenie zo stravy je možné v daný deň len do 8:00 týmito spôsobmi:

      • cez aplikáciu EduPage,
      •  telefonicky,
      • alebo osobne v ŠJ

      Výška stravného Vám bude odosielaná  na e-mail, ktorý uvediete v zápisnom lístku.

      Každý stravník má pridelený unikátny  VS.  Pri platbe prostredníctvom Internet bankingu prosím, o správne zadaný VS tak, aby Vaša platba bola správne priradená.  

       

      Výška poplatkov za stravu:      

      PRIMA  - SEXTA:  1,30€ /obed

      SEPTIMA  a OKTÁVA:  1,41€ /obed

       

      Každý stravník je povinný  zakúpiť si čipovú kartu, ktorá ho oprávňuje odobrať si obed.

      Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€. Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

       

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte prosím  kontaktovať školskú jedáleň.

       

      Kontakt ŠJ:  055/674 36 31                                                                    e-mail: szssjdneperska@gmail.com

       

       

     • Letné prázdniny

     • Milí žiaci, prajeme Vám krásne a slnečné prázdniny. Oznamujem Vám, že ak potrebujete potvrdiť rôzne formálne tlačivá, budeme v škole: 02.07.2020 8:00 - 12:00 a 17.08. - 20.08. 2020 8:00 - 12:00. 

     • 23.06.2020 - Letná túra na Bankov

     • Po upršaných dňoch vykuklo slniečko a my sme strávili krásny letný deň túrou Lokomotíva - Čermeľ - Bankov. Po výstupe tienistým lesom sme sa osviežili letnou klasikou - pečenými špekáčkami.

     • Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka osemročného štúdia - 18.06.2020

     • Milé žiačky a milí žiaci, vaše výsledky z prijímacej skúšky zo SJL a MAt boli výborné a preto Vám s radosťou oznamujeme, že  kódy uvedené nižšie,  patria tým  ktorých prijímame  na štúdium na našej škole, a s úsmevom vás v septembri 2020 privítame v Príme.

      SU76O

      KU40E

      BU72A

       

     • Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka osemročného štúdia - 15.06.2020

     • Milé žiačky a milí žiaci, vyslovujeme Vám veľkú pochvalu za Vaše preukázané vedomosti na dnešnom prijímacom konaní. Oznamujeme Vám, že žiaci s kódom uvedeným nižšie, sú prijatí na štúdium na našej škole.  Tešíme sa na Vás v budúcej Príme. Spolu dokážeme veľké veci.

      GU67A

      MA82Y

      DO07A

      ZU72O

      ZY22A

      CA14O

      MA42O

      BY68O

      BO58E

      FA30A

      TO31U

      CE28U

      BY76Y

      TE54O

      GA88O

      HU45U

      MA11E

      ZE53Y

      HU82A

      KO47E

       

       

       

     • Elektronická prihláška na SŠ pre šk.rok 2020/21

     • nájdete v sekcii - Rodičia

      Vážení rodičia, milí študenti,

      sme veľmi radi, že ste si zvolili pre svoje ďalšie štúdium práve našu školu, Súkromné gymnázium, Dneperská 1 v Košiciach. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a dodržiavanie karanténnych opatrení,  Vám umožňujeme podať Elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk.roku 2020/2021. Elektronická prihláška nenahradzuje Prihlášku na štúdium na SŠ.  Po zvládnutí dnešnej náročnej situácie a  zdarnom ukončení mimoriadnych opatrení, nám Prihlášku na štúdium na SŠ /podpísanú vedením školy a lekárskym osvedčením/ doručíte dodatočne. Prajeme pevné zdravie

     • Poznávací výlet do Salzburgu presunutý ...

     • Milí dneperskí cestovatelia,
      s prihliadnutím na aktuálnu mimoriadnu situáciu sme po dohode s cestovnou kanceláriou plánovaný poznávací zájazd do "Ríma severu" rakúskeho Salzburgu zatiaľ presunuli na jeseň (predbežne október). S cestovnou kanceláriou ostávame aj naďalej v kontakte a o ďalšom vývoji Vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme. #zvladnemeto