• Rozvoj mediálnej výchovy - FAKESCAPE

     • Študenti Masarykovej univerzity si jedného dňa povedali, že už ich nebaví počúvať, ako si mladí ľudia nevedia overovať informácie a nedokážu rozpoznať falošné správy. Preto si na jeseň 2018 povedali, že chcú urobiť niečo, aby študentov stredných škôl nikto nevodil za nos. Hneď na začiatku si povedali, že nechcú ísť cestou mentorov - nechcú študentom hovoriť, čo majú robiť.  Naopak, chceli vymyslieť aktivitu, v ktorej by si študenti praktickou a hravou formou vyskúšali aké to je - odhaľovať dezinformátorov, unikať fake news a predovšetkým nenechať sa niekým napáliť.  Preto vymysleli únikovú hru FAKESCAPE. Doteraz uniklo v 10tich zemiach, 80tich mestách, v 139 školách spolu 10 351 študentov. Pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie  príde medzi nás jeden z autorov hry a vy sa pokúsite uniknúť tiež.

     • Zábavná biológia

     • Význam prírodovednej gramotnosti s rozvojom vedy a techniky sa stáva neodmysliteľnou podmienkou pre správne a úspešné zaradenie sa človeka do spoločnosti a takisto pre udržateľný rozvoj našej planéty. Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a  myšlienky, získavať nové vedomosti, vysvetľovať prírodné javy, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie  prírody a zmien, ktoré v nej nastali. A tak sme sa stali aj my v Kvarte prírodovedne gramotnými, keď sa na hodine  biológie  diali pozoruhodné javy.  Modely väčších i menších sopiek vybuchovali a chŕlili lávu, čo je podstatou vnútorných geologických procesov na Zemi. 

     • Fyzika v reáliách alebo rozvoj prírodovednej gramotnosti

     •  

      V rámci Týždňa vedy a techniky strávili naši študenti sexty a septimy vo štvrtok 7. novembra 2019 fyzikálnu múzejnú hodinku vo vedecko-technickom centre pre mládež v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Interaktívna expozícia ponúkla možnosť oboznámiť sa pomocou dynamických exponátov a praktických ukážok s magnetickými javmi okolo nás, ktoré žiaci nemali možnosť vidieť v školskom prostredí. Okrem množstva zaujímavých informácií mali študenti možnosť vidieť Oerstedov pokus z roku 1820, Faradayovu aplikáciu vzťahu magnetizmu a jednosmerného prúdu či Lenzov zákon ako princíp elektromagnetickej brzdy.  Študenti tiež pozorovali Faradyov pokus z roku 1821 a z roku 1831. Medzi dynamickými exponátmi nechýbal ani jednosmerný homopolárny motor z roku 1855, Jedlíkov motor, ukážky s diamagnetmi, jednosmerné dynamo a magnetická levitácia. V neposlednom rade mali študenti možnosť vidieť a dozvedieť sa o budúcom využití magnetov ako senzorov a ukážky aplikácii v telefóne. Študenti sa zapájali do praktických pokusov a interaktívno-zábavnou formou získavali teoretické poznatky o magnetizme.

     • Možnosť vidieť "Rím severu" na vlastné oči

     • Vážení rodičia, po minuloročnom úchvatnom pobyte v oblasti Devon/Cornwall vo Veľkej Bitánii si Vás dovoľujeme informovať o príprave 4-dňového poznávacieho zájazdu do "Ríma severu" rakúskeho Salzburgu, ktorý plánujeme zrealizovať v tomto školskom roku začiatkom júna 2020.

      Čo nás čaká a neminie - nepoznané mesto St. Wolfgang – jedno z najkúzelnejších miest, obklopené zasneženými štítmi hôr - Vodný zámok Ort, ktorý patrí k najromantickejším pamiatkam Rakúska - Mozartovo mesto Salzburg /Unesco a zámok Mirabell - Pevnosť Hohensalzburg a staré mesto s ulicou Getreidegasse a miesto narodenia Mozarta Salzburger Dom - prehliadka mesta a najstaršej kaviarne v Rakúsku.

      Cena pobytu je 191,-eur a zahŕňa dopravu autobusom, ubytovanie s raňajkami a poistenie.

      Ak Vás táto ponuka oslovila, kontaktujte prosím p. profesorku PaedDr.,Mgr Andreau Kováčovú - Kolesárovú.

      Zdroj obrázku: rakusko.sk

     • „Dneper-Boti“ v akcii

     • Aj tento rok sme ako škola zameraná na programovanie využili príležitosť stať sa súčasťou európskej iniciatívy pod názvom „Európsky týždeň programovania 2019“ (Code Week EU 2019). A veruže sa naši „Dneper-Boti“ toho roku poriadne zapotili.

      V akcii boli nielen naši Lego Boost Vernie kamoši spolu s robotickými Lego Mindstorms EV3 autíčkami „na diaľku“ riadenými našimi úspešnými „Legáčmi“ zo Sexty, ale aj naši „parťáci“ piataci zo Súkromnej základnej školy Dneperská 1 Košice.

      Za materiálnu podporu ďakujeme združeniu Košice IT Valley, z.p.o.. Vďaka nemu naša škola získala v rámci výzvy INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným z finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja do dlhodobého užívania 3 programovateľné Lego Mindstorms EV3 stavebnice.  

      Matej, Miško, Ondrík, Oliver – VEĽKÁ VĎAKA za nezabudnuteľný zážitok z programovania;)      

     • Nie je "krúžkovanie" ako "krúžkovanie"

     • Na nedávnu hodinu biológie priamo v teréne naši primáni a sekundáni tak ľahko nezabudnú;) Vďaka dobrovoľným ornitológom v ornitologickom stacionári v Drienovských kúpeľoch mali možnosť na vlastné oči vidieť a na vlastnej koži zažiť odchyt vtákov do sietí a ich krúžkovanie.

      Cieľom krúžkovania je určenie trás vtáctva počas migrácie. Takto získané údaje pomáhajú pri účinnejšej ochrane vtáčích druhov i územia. Netradičná hodina biológie bola vďaka príjemnému slnečnému počasiu zavŕšená prehliadkou jaskyne i starého kameňolomu v Drienoveckých kúpeľoch.

     • Stali sme sa Ambasádorskou školou EP

     • Vďaka našim junior ambasádorom z oktávy - Milanovi, Katke, Sáre, Lucii a Gabike naša škola uspela vo vzdelávacom programe Európskeho parlamentu "Ambasádorská škola EP". 

      Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku koncom septembra v rámci tretieho ročníka projektu ocenila 20 prihlásených škôl. Medzi nimi nechýbalo ani naše gymnázium. Cieľom tohto programu je šírenie informácií o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov na vybraných školách. Popri samotných faktoch o EÚ ide najmä o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - jeho význam pre náš každodenný život a potenciál pre zmenu Európy v budúcnosti podľa predstáv mladých.

       

     • Keď heslom dňa je "držme si palce",

     • veci sa daria. Keď však dvaja mladí ľudia si sami vytvoria medzinárodný tím, majú nápad, ktorý pretavia od myšlienkovej úvahy ku reálnemu produktu, každý z nich si svoj diel práce odrobí na 100%, tento dokážu prezentovať aj odborným komisárom hodnotiacej komisie na Krajskom festivale vedy a techniky pre košický a prešovský kraj, čaká ich postup do finále na Celoslovenský festival vedy a techniky v Bve. Štefan Kando a Bára Elisabeth Dočkalová po dnešnej súťaži, so svojim projektom Využitie databázy na umelú inteligenciu postúpili a vybojovali si miesto na celoštátne finále. Srdečne blahoželáme a držíme palce aj vo finále :)

     • OČAP

     • Babulečky, ktoré nie sú z cukru a dali 15 048 krokov na trase  Kláštor – Klatovianka - Kláštor.  Farebné lístie pod nohami, ktoré už v októbri netvorí chlorofil , lebo nestíha viazať  horčík z pôdy, lebo noci sú už chladné, lebo rýchlosť chemickej reakcie závisí aj od teploty.  Orientačný pretek, v ktorom sa nikto nestratil a chlapci zo sexty našli svoju virtuálnu vlajku zapísanú v binárnej číselnej sústave. Mačiatko, ktoré sa stalo ihneď miláčikom Tamary a Jakuba. Stále usmiata a slnečná Yaqi. Samko a Riško v p – orbitáli rovnoramennej páky zvanej hojdačka. Spievajúca septima a Beďo hrajúci na harmonike. Krásny deň, skvelá organizácia, Dneperská -  dnes, na brannom cvičení

     • Ján Varga - 31st EU Contest for Young Scientists

     • Môj projekt riešil prevenciu podvádzania v e – športoch. Sústredil som sa na podvody realizované pomocou externých programov. Na rozdiel od bežných riešení, môj systém funguje na strane server (organizátora) a nie klienta (hráča). Vytvoril som algoritmus na detekciu asistencie mierenia, prevenciu wallhackov, detekciu manipulácie časových údajov, ale tiež som vytvoril vlastnú implementáciu server pre DRM službu Steam, čo umožňuje organizátorom turnajov úplne izolovať klientske  počítače od internet. Opatrenia som implementoval na hru CS:GO. Ján Varga, Oktáva

     • Návšteva „Paláca zázrakov“ alebo fyzika hrou

     • V piatok 20. septembra 2019 sa žiaci našej školy vybrali na jednodňovú návštevu maďarskej Budapešti. Počas tohto poznávacieho výletu sa mohli presvedčiť nielen o skvelej funkčnosti MHD alebo záživnej a rýchlej jazde v metre, ale taktiež sa mohli pozrieť, ako sa dá učiť fyzika hrou. Cieľom poznávacieho zájazdu bola návšteva „Paláca zázrakov“ - Centra vedeckých zázrakov v Budapešti.

      V tomto vedeckom centre sa nachádzajú atrakcie, ktoré potešia nie len malé deti, ale aj dospievajúcich študentov, z ktorých sa náš zájazd skladal. Dostupné boli rôzne atrakcie založené na fyzikálnych zákonoch a divoch. V tomto centre si žiaci užili zábavu na pútavých stanoviskách, ale taktiež sa mnoho nového naučili vďaka vysvetlivkám a návodom ku každej atrakcii uvedeným aj v anglickom jazyku. Medzi ponúknuté aktivity patrilo zrkadlové bludisko a iné zrkadlové ilúzie, vzdušné delo, hod na kôš s loptou navádzanou „vzdušnou trubicou“, magneticky príťažlivá kvapalina, no stanovísk tam bolo omnoho viac. Po individuálnej prehliadke sa naša skupinka turistov presunula do prednáškovej miestnosti, kde im bola poskytnutá prezentácia s praktickými ukážkami zaoberajúca sa elektrickou energiou. Prednáška bola pripravená hravou, interaktívnou metódou v anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť zapájať sa do diskusie, ktorú viedol prednášajúci. Ponúknutý bol aj náhľad na funkčnosť Teslovho transformátora, konkrétne slabšej aj silnejšej verzie. Pri použití silnejšej verzie si študenti mohli vypočuť melódie slávnych piesní za pomoci šľahajúcich bleskov. Po ukončení návštevy centra sa naša dneperská „výprava“ vydala na vrch Gellert, lokalizovaný západne od centra Budapešti, neďaleko brehu rieky Dunaj. Výstup na tento vrch bol pohodlný, cesta hore viedla síce mnohými  schodmi, ale príjemným lesoparkom. S týmto vrchom sa spája príbeh o svätom Gellertovi, ktorý bol usmrtený tým, že ho z neho zhodili v sude. Náš výlet vyvrcholil práve na tomto mieste, odkiaľ bol krásny výhľad na veľkú časť Budapešti. Nasledovala už len cesta domov. Ďalší náučný výlet s množstvom skvelých spomienok;)

     • Krúžok keramiky aj pre tých "skôr narodených"

     • Milí rodičia a priatelia školy! Radi by ste si zhotovili vlastný keramický výrobok pre potešenie seba alebo svojich blízkych? Ponúkame Vám jedinečnú možnosť vyskúšať si svoje zručnosti na krúžku keramiky. Krúžok sa uskutoční v mesiacoch október – jún 2019/2020 v priestoroch našej školy. Stačí, ak svoj záujem potvrdíte vyplnením priloženej záväznej prihlášky (na stiahnutie), ktorú nám odovzdáte na našom prvom stretnutí. Krúžok začne svoju činnosť od 04.10.2019 (t.j. v piatok) od 16.00 do 17.30 hod.

      Tešia sa na Vás Jana a Ľuba :)

     • Tradičný keramický krúžok je späť

     • Rád tvoríš? Chceš sa niečomu priučiť? Máš skvelé nápady a chceš vytvárať menšie aj väčšie ozdobné alebo aj úžitkové predmety z keramickej hliny?

       

       

       

      Pozývame Ťa do keramického krúžku. S rodičmi vyplň prihlášku a odovzdaj ju do 13.09.2019 pani učiteľke M.Cicoňovej. Prvý raz sa stretneme 20. septembra 2019 o 16:00 (doniesť môžeš aj svoj vzdelávací poukaz).

      Či si skalný člen alebo nováčik,  príď medzi nás.  Tešíme sa na teba.

     • Cornwall – Devon a mnoho pekných miest a vecí – 2.-8. 6. 2019

     • Ako už býva tradíciou našej školy, aj tento rok sa študenti vybrali preskúmať nové krajiny a mestá, spoznať rôzne tradície, navštíviť známe pamiatky a stretnúť nových ľudí. A kam sme šli tento rok? Cestovali sme 5 dní po grófstve Cornwall, Devon a boli sme aj v Londýne. Trajektom sme preplávali La Manche a začali si precvičovať svoje jazykové znalosti z angličtiny. Na druhý deň našej cesty nás privítal slnkom zaliaty Plymouth, kde sa nachádza najväčšie akvárium s podmorským svetom vo Veľkej Británii - National Marine Aquarium. Čítajte VIAC...

      Na svojej ceste počas ďalšieho dňa sme nevynechali návštevu unikátneho biologického projektu Eden Project a poobede sa nadchýnali usadlosťou v Buckland Abbey – kde strávil časť života pirát-korzár v službách anglickej kráľovnej, sir Francis Drake. Prehliadkou kraja sme pokračovali aj počas ďalšieho dňa. Namierili sme si to rovno k dych berúcemu St. Michael´s Mount – kostol na žulovej skale a Penzance - k mysu Land´s End – odkiaľ to už išlo ďalej len loďou.

      Pre zmenu činnosti a po namáhavých výletoch sme si vo štvrtok dopriali trocha nakupovania v meste Exceter. Neobišli sme však katedrálu a prešli najužšou uličkou vo Veľkej Británii. V blízkosti nášho prechodného pobytu sa nachádza národný park Dartmoor. Počas tejto návštevy sme nestačili fotiť krásy, vytvorené silou prírody.

      Náš posledný deň pobytu sme ukončili v upršanom Londýne. Prehliadku mesta sme začali na Westministerskom opátstve a nezabudli sme na Houses of Parliament so známym, momentálne rekonštruovaným Big Benom. Naša cesta pokračovala na Trafalgarské námestie. Počas prechádzky sme míňali White Hall, Downing Street – tu sa nachádza sídlo britského premiéra a nevynechali sme ani prehliadku Buckhingemského paláca. Našou cestou sme sa dostali k námestiu Leicester, odkiaľ to už bolo len na skok na nákupnú ulicu Oxford Street. V Britskom múzeu sme ani nedýchali pri pohľade na všemožné exponáty z celého sveta. Náš deň, ako aj výlet, sme ukončili plavbou na lodi po rieke Temža a z diaľky obdivovali skvosty, ktoré Londýn ponúka od St. Paul´s Cathedral, Tower, Tower bridge, až kým sme nevystúpili pri O2 aréne, odkiaľ už naša cesta smerovala domov. Bol to naozaj nádherný výlet!

     • Naše výletovanie

     • Počas maturitných skúšok naši maturanti podávali výkony za zeleným stolom, ale ani my ostatní sme nezaháľali. Túlali sme sa ulicami nášho mesta s pánom Milanom Kolcunom, blúdili sme v Triklandii, vyšli na Hrebienok a prešli sme sa k Studenovodským vodopádom.

     • Testovanie 9 – výsledky triedy Kvarta

     • Výsledky Testovania 9 potvrdili, že sme kvalitná škola. Študenti Kvarty pod vedením skvelých pedagógov Mgr. Hany Laktičovej (SJL) a RNDr. Miriam Melišovej-Čugovej (MAT) dosiahli v rámci košického kraja nasledujúce výsledky: SJL – percentil 91,4 (t.z., že 91,4 % žiakov a študentov napísali test zo SJL horšie). V rámci osemročných gymnázií, ktoré dosiahli v rámci SR lepší výsledok sme v košickom kraji dosiahli 4. miesto.
      MAT – percentil 83,2 (t.z., že 83,2 % žiakov a študentov napísali test z MAT horšie). V rámci osemročných gymnázií, ktoré dosiahli v rámci SR lepší výsledok sme v košickom kraji dosiahli 4. miesto.

     • II. miesto v Robotickom "Battle" na Slovensku patrí NAŠIM

     • Dňa 03.06.2019 sa v priestoroch gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach uskutočnil už 9. ročník celoslovenskej robotickej súťaže pod názvom RBA (Robotický Battle na Alejovej). Tej sa už po tretíkrát zúčastnil aj tím z našej školy. Tím "G1+2" z Kvinty v zložení Oliver Poliačik, Matej Olekšák a Michal Novák v kategórii Racing - Lego po "nervy drásajúcej" 7- kolovej finálovej jazde obsadil vynikajúce II.miesto. Pomyselnou "čerešničkou na torte" bolo ocenenie za najlepšie technické prevedenie robotického autíčka v kategórii Racing - Lego. K zaslúženému úspechu chlapcom srdečne blahoželáme!