• Máme výborných prekladateľov? Prekladateľská súťaž Juvenes Translatores 2023

     • Dňa 23. novembra 2023 sa uskutočnila každoročná prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, v
      ktorej naše gymnázium reprezentovali žiaci septimy - Filip Legáth, Max Pružinský, Šimon Behún a
      Michal Varga. Všetci štyria chlapci prekladali z anglického jazyka do slovenčiny a držíme im palce, aby
      za svoje práce boli odmenení EU komisiou pre preklad.
      Do súťaže sa prihlasujeme ako škola každý rok, no tentokrát nás po náhodnom losovaní konečne aj
      vybrali spomedzi tisícok škôl a naši študenti si mohli zasúťažiť so žiakmi z celej Európskej únie.
      A o čo vlastne ide?
      Od roku 2007 každoročne usporadúva Generálne riaditeľstvo pre preklad v školách po celej Európe
      súťaž Juvenes Translatores. Prekladateľská súťaž ponúka mladým prekladateľom príležitosť vyskúšať
      si prácu prekladateľa, motivuje ich k štúdiu cudzích jazykov a môže ich inšpirovať k tomu, aby sa stali
      profesionálnymi prekladateľmi.

     • Online stretnutie s partnerskou školou v Krakove

     • Minulý týždeň žiaci prímy a sekundy privítali v priestoroch nášho gymnázia  online formou 16 žiakov a 1 pani učiteľku z našej partnerskej školy v Krakowe. Cieľom tohto online stretnutia bolo nielen predstaviť svoju školu, ale predovšetkým spoznať sa a vyjadriť v komunikačnom anglickom jazyku svoje záľuby a naučiť sa navzájom slovenské a poľské frázy. Týmto stretnutím projekt určite neskončil, naopak - iba začíname. Prvou úlohou bude po výmene e  mailových adries nadviazať písomnú komunikáciu v anglickom jazyku na dohodnutú tému. Tešíme sa na ďalšie Vianočné online stretnutie. 

     • Florbalový turnaj

     • Dňa 15.11. 2023 sa naši žiaci zúčastnili florbalového turnaja SŠ v Košiciach. Turnaj sa konal na SOŠ IT Ostrovského Košice. V skupine sme sa stretli zo školou Gymnázium Poštová, Gymnázium Šrobárova a Gymnázium Tomáša Akvinskeho. Všetkým žiakom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a prajeme veľa dalších úspechov.

     • Týždeň vedy a techniky - Kvarta

     • V rámci Týždňa vedy a techniky  nás v stredu 8.11.2023  sprevádzala na chémii RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.,  odborná asistentku  Katedry organickej chémie Ústavu chemických vied  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá sa v  rámci výskumnej činnosti  venuje problematike asymetrickej organokatalýzy, so zameraním na sacharidové deriváty, sériou zaujímavých pokusov, ktorými sme sa presvedčili, že chémia je všade okolo nás.

      S úžasom a  záujmom sme sledovali  rôzne farebné zmeny, ku ktorým  počas  chemických reakcií dochádzalo. 

     • Celoslovenský festival vedy a techniky 2023

     • V dňoch 09.-10.11.2023 sa  uskutočnil 26.ročník celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 v Bratislave. Našu školu reprezentovali Samuel Haus z Tercie a Adam Kovalčík z Oktávy.

      V súťaži najlepších projektov získal Adam Kovalčík s projektom Termoelektrický článok ako jeden z osemnástich zo všetkých finalistov, možnosť prezentovať svoj projekt na konferencii "Mladá nádej slovenskej vedy" na zámku v Smoleniciach, ktorý organizuje Slovenská akadémia vied. Týmto podujatím SAV odmeňuje a podporuje vybraných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na celoslovenskom kole AMAVET alebo v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti. Konferencia je príležitosťou prezentovať vlastný projekt, zdieľať vlastné skúsenosti, vypočuť si zaujímavé prednášky a diskutovať o zaujímavých témach s vedkyňami a vedcami zo Slovenskej akadémie vied. 

      Samko aj Adamko počas dlhodobej práce na vlastných projektoch získali nové zručnosti, vedomosti a skúsenosti, ktoré sú nad rámec obsahu školského vzdelávania. Práca na vlastných projektoch im umožnila nadviazať nové spolupráce,  otvorila im jedinečné obzory, v ktorých sa skrývajú ďalšie a ďalšie otázky. Len ten kto sa vie pýtať prečo, stále viac a viac nachádza preto.  Medzi prečo a preto je priama úmera,  obaja chlapci si otvorili dvere do vesmíru poznania. Za ich pracovitosť, disciplínu, vytrvalosť a odvahu nevzdávať sa,  im patrí naše ocenenie a srdečná gratulácia.

     • Turistika - Zamkovského chata

     • Už tradične v sobotu sa žiaci Septimy a Oktávy zúčastnili blokovej výučby vo Vysokých Tatrách. Tentokrát sme sa boli pozrieť na turistami obľúbenú Zamkovského chatu. Počasie nám opäť prialo a hoci to nebolo nádherné slnečné počasie, napriek tomu sme mali výhľady do Malej aj Veľkej studenej doliny a na známy Lomnický štít. Hoci na Zamkovského chate prebieha do začiatku zimnej sezóny rekonštrukcia, bola pre nás našťastie otvorená a dopriali sme si na nej krátky odpočinok na doplnenie energie. Po ceste z chaty na Hrebienok nás ešte osviežil pohľad na Obrovský vodopád a na konci túry v Starom Smokovci sme mohli len konštatovať, že sme bohatší o ďalší skvelý zážitok.

     • Halloween na Dneperskej

     • Milí žiaci, učitelia a aj naša pani riaditeľka,

      chceme vám všetkým veľmi pekne poďakovať za účasť v našej súťaži. Všetci ste mali úžasné kostýmy, či už kúpené alebo ručne vytvorené, a nám sa veľmi páčili. Síce je nám ľúto, že ste všetci nemohli dostať cenu, pretože sme videli ako ste sa snažili s prípravou vašich kostýmov, stále sme však radi, že ste si Halloweensky piatok užili a dúfame, že možno aj na ďalší školský rok si túto akciu budeme môcť zopakovať! 

      S pozdravom, Karin Halásová, Martina Okošová a Peter Lukáč.

       

      Výhercovia - jednotlivci:

      Príma - Olivia Ševčíková

      Sekunda - Oliver Doro

      Tercia - Jana Kľačanská

      Kvarta - Šimon Doro a Sandrine Juhásová

      Kvinta -SvitlanaVolokitkina a InesaVolos

      Sexta - Eliška Zámborská

      Septima - Samuel Tomčo

      Oktáva - Veronika Dudová

       

      Výherná trieda :

      Kvarta

       

      Výherca z radu učiteľov :

      Pani Elena Šimová

     • CyberSecurity - Tercia

     • Dňa 27.10.2023 sa žiaci Tercie Sofia, Klaudia, Juraj a Matej zúčastnili podujatia CyberSecurity Day pre ZŠ na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, kde sa zúčastnili workshopov týkajúcich bezpečnosti na internete. Na konci podujatia si mohli overiť svoje vedomosti pomocou kvízu, ktorá sa týkala rôznych oblastí nielen bezpečnosti. V kvíze vyhral Juraj prve miesto, Matej druhé a Sofia s Klaudiou 4. miesto. V súťaži bolo odmenených najlepších päť miest z 21 tímov.

     • Blokové vyučovanie - Sliezsky dom

     • To, že Velická dolina má svoje čaro sa presvedčili študenti ročníkov Septimy a Oktávy. Sobotňajšia akcia dňa 21.10.2023 dopadla nad očakávanie, keďže počasie sa nám znova neotočilo chrbtom a poväčšine nás sprevádzalo polooblačno až polojasno bez zrážok. Žiaci skvele zvládli dohromady 10 km túru z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom a mali možnosť obdivovať aj krásne výhľady na Gerlachovský štít, Velické pleso a Velický vodopád. Spoznali sme tak ďalšie výnimočné miesto vo Vysokých Tatrách a obohatili sme sa novým pekným zážitkom. Už teraz sa tešíme na spoločný novembrový výlet na Zámkovského chatu.

     • Krajský festival vedy a techniky 2023

     • Dňa 20.10.2023 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnil 26.ročník Krajského festivalu vedy a techniky.  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:

      Samuel Haus z Tercie s projektom: Medové cukríky bez chémie

      Adam Kovalčík z Oktávy s projektom: Termoelektrický článok

      Obaja žiaci svojou prezentáciou v teoretickej aj praktickej časti presvedčili porotu a vybojovali si postup na celoštátne finále do Bratislavy. Počas neho budú súťažiť o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly. FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále. FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže ISEF (USA) a CASTIC (China).

      Srdečne blahoželáme

     • Halloween - výzva Sexta a 2.G

     • Anglické slovo 'Halloween' pochádza z "All Hallows' Eve", čo je večer pred kresťanskými sviatkami Sviatok Všetkých svätých 1. novembra a deň Pamiatky zosnulých (alebo “Dušičky”) 2. novembra. Predpokladá sa však, že dnešné halloweenske zvyky boli ovplyvnené ľudovými zvykmi a poverami z keltsky hovoriacich krajín, z ktorých niektoré majú pohanské korene. Počiatky halloweenskych zvykov sú zvyčajne spojené s galským festivalom Samhain, hoci v priebehu storočí sa Halloween zmenil z pohanského rituálu na deň večierkov, kostýmov, vyrezávania tekvíc a získavania cukríkov pre deti a dospelých.

      Halloween bol tiež veľmi ovplyvnený kresťanskými vierami a praktikami, takže nemusí byť úplne založený na Samhaine a možno aj niektoré z informácií, ktoré nájdete na internete môžu byť falošné, pravdepodobne napísané niekým, kto sa mýli a je zaslepený vlastnými vierami.

      Od čias ranej cirkvi mali hlavné sviatky v kresťanstve (ako Vianoce, Veľká noc a Turíce) vigílie, ktoré sa začínali noc predtým, rovnako ako sviatok Všetkých svätých. Tieto tri dni sa súhrnne nazývajú Allhallowtide a sú časom, kedy si západní kresťania uctievajú všetkých svätých a modlia sa za nedávno zosnulé duše, ktoré sa ešte len musia dostať do neba.

      Pri čítaní tohto článku ste sa možno začali pýtať: „Prečo sa vlastne bavíme o histórii Halloweenu?. Je to preto, že chceme, aby si ľudia spomenuli, aký je účel dnešného Halloweenu a ako sa zmenil, v priebehu rokov. Niektorým ľuďom sa tradícia Halloweenu nepáči, pretože veria veciam, ktoré boli napísané na internete, a preto sa to považuje za niečo, čo súvisí s čarodejníctvom, hoci si to neuvedomujú alebo zabudli, že Halloween stvorilo ich vlastné náboženstvo, ktoré má určité drobné podobnosti so spomínaným Samhainom. Neuvedomujú si, že sviatok, ktorý tak nemajú radi, bol vytvorený na oslavu a spomenutie si svojich zosnulých. 

      Má to byť sviatok pre deti (a aj pre niektorých dospelých), kde si môžu užiť prezliekanie sa za niečo iné ako zvyčajne a dostať aj nejaké sladkosti. Preto si chceme tento sviatok užiť v našej škole a naša trieda pre vás pripravila výzvu:

      Príďme 27.10.2023 do školy prezlečení v maskách a urobme si vyučovací deň iný, farebný. Vyučovanie bude podľa rovrhu. Naša trieda vytvorila hodnotiacu komisiu (5 ľudí) a títo budú hodnotiť v priebehu dňa vaše masky a vašu vlastnú kreativitu, ktorú ste do masiek vložili. Masky vyhodnotíme po 5.VH

       

      zdroj pre náš článok: https://historylab.dennikn.sk/napriec-dejinami/halloween-diabolsky-sviatok/

      historylab autori: https://historylab.dennikn.sk/redakcia/

       

       

     • Kvety nemusíme kupovať, kvety vieme rozmnožovať

     • Projekt "Kvety nemusíme kupovať, kvety vieme rozmnožovať" podporila finančne Mestská časť Košice Nad jazerom. Tento donor nám umožnil nakúpiť nové kvetináče, rozsadiť vysoké kvety a dať im príležitosť na nový rozvoj. Vďaka sextánom, ktorí dňa 16.10.2023 túto projektovú aktivitu realizovali v rámci projektového vyučovania, bude dneperská obývačka zas o čosi krajšia.

     • Európsky deň  jazykov  netradične

     • Posledný septembrový týždeň si študenti  gymnázia Dneperská prišli na svoje, pretože ho strávili v metropole Francúzska v Paríži. Vďaka v spolupráci s CK bol tento spoznávaní pobyt skvelou príležitosťou ako spoznať nielen anglickú, ale aj francúzsku kultúru a pamiatky.

      Navštívili sme Latinskú štvrť, Panteón, ktorý ukrýva hrobky významných vedcov a básnikov, Luxemburské záhrady, katedrálu NotreDame – skvost gotickej architektúry, Justičný palác a po nábreží rieky Seiny sme sa dostali k najväčšiemu múzeu na svete Louvru. Nevynechali sme ani Versailles, ktorý patrí medzi najväčšie kráľovské paláce a je považovaný za vrchol zámockej architektúry. V umeleckej štvrti Montmarte sa nám od chrámu SacreCoeur, postavený z bieleho travertínu, naskytol malebný pohľad na Paríž. Podvečerná plavba na Seine a vysvietená Eiffelová veža ukončil náš vyčerpávajúci, ale o to na zážitky bohatší deň.

      4. deň nášho pobytu sme nemohli vynechať hlavný bod nášho programu Eiffelovku a namierili sme to priamo na samotný vrchol, odkiaľ sa nám naskytol výhľad, ktorý stál za všetku únavu. Prešli sme sa po Champ de Mars (miesto konania francúzskej revolúcie) a mostom Alexandra III sme sa presunuli na ChampsElyssees k víťaznému oblúku.

      V modernej časti mesta La Defencé, sme na chvíli mali pocit, že sme sa presunuli do iného storočia a priamo v tejto modernej štvrti Paríža sme ukončili naše putovanie.

      Odniesli sme si množstvo zážitkov, podnetov, dojmov, poznatkov, ktoré ostanú  v našej pamäti po isto dlhý čas a veríme, že čoskoro budeme mať znova príležitosť spoznávať novú krajinu – jej jazyk aj kultúru.

     • Slávnostná ceremónia DofE

     • Dňa 05.10.2023 si naši úspešní dofáci Monička, Katka, Kika, Simi, Adamko, Mirko, Maťo a Matúš prevzali bronzovú medailu a ocenenie vojvodu z Edinburghu. Slávnostná  ceremónia sa konala v Historickej radnici pre 230 ocenených dofákov z košického a prešovského kraja. Študentom za ich prínos pre seba a komunitu poďakoval generálny riaditeľ DofE a prostredníctvom telemostu aj Prince Edward, Duke of Edinburgh. Srdečne blahoželáme našim ôsmim študentom za odvahu zapojiť sa ako prví z našej školy do tohto programu, a tiež za ich vytrvalosť, odvahu a statočnosť pri plnení náročných výziev. 

     • Environmentálny projekt z Tercie

     • Žiačky Tercie si z vlastnej iniciatívy pripravili malý environmentálny projekt, aby šírili povedomie o znečisťovaní morí a oceánov. Materiály, ktoré použili (papier a lepiacu pásku) mali hlbšiu myšlienku o obsahu jednorazových - papierových či plastových predmetov, so zdôraznením na mikroplasty prítomné vo vode a následne aj v samotných živočíchoch, ktoré napokon konzumujeme. Atrament bol použitý na zobrazenie ropnej škvrny, ktoré toxicky zakalí prirodzené prostredie vody. Navyše projekt odprezentovali v anglickom jazyku.

     • Slovakia Tech Expo 2023

     • Študenti Oktávy, Sexty a 2. G sa dňa 19.09.2023 zúčastnili konferencie Slovakia Tech Expo. Cieľom je prepájanie škôl, vedy a priemyslu. Tento rok bola hlavnou témou umelá inteligencia, zelená energia a elektromobilita. Nabité prednášky, interaktívne prezentácie a množstvo nových podnetov - to všetko nás približuje k naozajstnému 21. storočiu.

     • OČAP - príma, sekunda, kvinta, sexta, septima

     • Žiaci Prímy, Sekundy, Kvinty, Sexty a Septimy kvapky dažďa nepredbehli, pretože príroda ako najvyššia moc rozhodla, že im pôjdu oproti. Na lúkach pod Horným Bankovom sme všetci statočne odolali  dažďu, ktorý sa odrazu spustil.  Úkryt nám v cieli poskytli turistické prístrešky.  

      Po horúcom čaji si môžeme užiť krásny víkend. Akiste bude aj slnečný. Veď už sa vypršalo ... a v ten „správny“ čas. Skvelo ste to žiaci zvládli, boli ste úžasní!