• Juvenes Translatores - Dneperskí prekladatelia v akcii

     • Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores, súťaže pre najlepších mladých prekladateľov Európskej únie. Od 2. septembra sa školy zo všetkých členských štátov mohli zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Naša škola mala to šťastie, že spomedzi množstva stredných škôl na Slovensku bola vylosovaná a dostala sa do výberu so spolu dvanástimi zvyšnými. Dňa 21. 11.2019 sa naši septimáni - Samo, Kamil, Paula, Rišo a Matej Ondrejkovič popasovali s tohtoročným prekladovým textom. Témou bolo, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy. Držíme prsty, aby ich preklady postúpili do užšieho výberu;)  .

     • Dlhodobý projekt "Univerzitné experimentovanie, alebo be ready for the future"

     • Súkromné gymnázium v spolupráci s PrF UPJŠ dáva možnosť našim študentom pravidelne experimentovať priamo na univerzite. V utorky (Kvinta a Septima), vo štvrtky (Oktáva) realizujú pokusy v laboratóriách analytickej a fyzikálnej chémie. Cieľom týchto cvičení je získať experimentálne zručnosti,  merať dáta a stanoviť závery na základe správne prečítaných dát. Na zoznamovačke sme videli oddeľovanie polárnych a nepolárnych zložiek z  kávy v tuhom skupenstve pomocou extrakcie. Pozorovali sme oddeľovanie zložiek kvapaliny plynovým chromatografom. Na budúcej hodine budú žiaci pracovať už samostatne. Ich úlohou bude kvalitatívne stanovenie zložiek vo vlastných vzorkách zo studní a vodovodnej siete. Cieľom bude porovnať množstvo fosfátov, amoniaku, dusičnanov, minerálnych solí v závislosti od umiestnenia vodného zdroja v priestore.

     • Múzeum Vojtecha Löfflera - Vtedy na Východe, vtedy na Západe

     • IT technológie v roku 1989:

      1. INTEL predstavil 80486DX procesor. Rok 1989 bol v znamení známeho procesora "486", ktorý nahradil nemenej slávnu "386". Intel 486 mal vo svojej prvej verzii a generácii naozaj len 20-50MHz a 8KB L1 cache. Čip mal cca 1,2miliónov tranzistorov. 

      2.  80MB pevný disk stál 6 500 USD. V súčasnom kurze by to bolo 5 200eur bez DPH.

      3.  Rok 1989 bol na Západe a hlavne v USA v znamení popularizácie počítačov a tieto pomaly prenikali aj do domácností. V roku 1989 sa predstavila celá rada zostáv od IBM, Apple, Compaq. Počítače sa stávali dostupnejšie. Cena sa pohybovala v rozmedzí 2500 - 10 000 USD/zostava.

      4. V roku 1989 sa predstavili prvé mobilné počítače. Jedným z najzaujímavejších bol napr.NEC PC 9801LX5C - mal INTEL 80286 procesor, dve 3,5" disketové jednotky, 40MB HDD, 9" 8 farebný LCD monitor s rozlíšením 640x480. Vážil 8,6kg pri rozmeroch 11,5x33,8x37,9xcm. Stál 5250 USD. 

      5. V roku 1989 malo 24% amerických domácností osobný počítač. V bývalom Československu malo zhruba rovnaké % domácností PC až v roku 2001. V roku 2012 bol u nás tento podiel 65%. 

      Rok 1989 bol revolučným rokom aj na poli počítačov a vytvárali udalosti, ktoré ovplyvnili život naseldujúcich generácií. Aj Vás:)

      Práve preto bolo pre vás,  zaujímavé vidieť originálne plagáty z roku 1989 z obdobia Nežnej revolúcie. Za každým plagátom je kreatívny nápad, myšlienka, odkaz, apel, pokora a sloboda. Farby, štetce, tuše, fixy. Veci okolo seba vnímame v súvislostiach. Výstava predstavuje tvorbu umelcov a grafikov, ktorí nemali k dispozícii grafický softver. A aj tak to dali. 

       

       

       

       

       

       

       

     • Štátne divadlo v Košiciach - Rysavá jalovica

     • Bedeker spoločenskej etikety, vydaný v roku 1918 mal pravidlo:  "Deti do divadla ani do kinematografu, mimo zvláštnych detských predstavení vôbec nepatria." Mravopočestnosť sa nemení, avšak striktné pravidlá sú dnes obrúsené časom. Aké sú základné spoločenské pravidlá návštevy divadla dnes?

      1.  Prvý a zásadný rozdiel medzi kinom a divadlom je oblečenie.  Divadlo je spoločenská udalosť, na ktorú        volíme oblečenie, ktoré podčiarkne jeho výnimočnosť

      2.  Do divadla prídeme včas a vypneme si mobil

      3. Do radu vstupuje ako prvý mladý pán, zásadne čelom k sediacim. Počas toho, ako prechádzame, nezastavujeme, aj keď stretneme priateľov. Stačí krátky pozdrav. Ak ideme okolo cudzích ľudí, poďakujeme

      4.  Mladú dámu mladý pán usadí po svojej pravici, avšak nikdy nie na na kraj radu

      5.  Návštevy divadla sa vzdáme, ak máme napr. chrípku. Je nepríjemné sedieť vedľa niekoho, kto neustále kašle a utiera si nos.

      6. Malé detaily v živote urobia veľa a okorenia ho. Tieto pravidlá slušného správania vašu návštevu divadla  povýšia na iný zážitok.

     • Malí veľkí kamaráti - MŠ Pod gaštanmi a sexta

     • Sextáni dnes pomohli vyčistiť školský dvor v MŠ Pod gaštanmi v Krásnej. Pani kuchárky im navarili horúci čaj. Slniečko svietilo. Sú chvíle, keď sa mysľou vrátime do detských čias, ale hrable držíme už chlapskou rukou. Ďakujeme za dobrý skutok.

     • Recykláčik, alebo ako dávame "dislajk" uhlíku

     • Študenti septimy Alex, Paula, Riško dnes realizovali už tradičnú edukačnú aktivitu "Recykláčik"  v rámci dlhodobého projektu "Netvorme odpad". Prizvali si na pomoc študentky kvarty -  Mary, Žanetku a Veroniku. Dievčatá sa zúčastnili aktivity v úlohe elévov. Projektové aktivity sú prenosné a realizujeme ich pre MŠ Košice Nad jazerom od šk.roka 2016/17.

     • Aj naša škola unikla FAKESCAPE

     • Jednou z požiadaviek Nežnej revolúcie bolo "Hlásime sa o slovo, chceme o sebe rozhodovať". Slovo má moc. Slová tvoria vety. Vety tvoria informácie. Informácie majú moc. Nedovoľme iným, aby o nás rozhodovali, pretože nedokážeme, alebo jednoducho nechceme analyzovať informácie. V piatkovej hre proti dezinformáciám FAKESCAPE vedenej študentom Masarykovej univerzity v Brne p.Šimonom Fusatým,  urobili naši žiaci rekord na Slovensku.  Zvládli vyriešiť hru za 17 minút Doteraz bol rekord 19 minút. Bol to tím s názvom Dneprix zložený z : Timi Klein, Petra Lelovičová, Rado Furka, Tomi Obšitoš. Druhý tím (s názvom Alfa) to zvládol za necelých 18 minút: Lucka Tomková, Táňa Kohúteková, Dávid Korečko, Milan Marčák, Jakub Spišák. 

     • Malí veľkí kamaráti - rozvoj environmentálneho myslenia, alebo ako kvinta urobila dobrý skutok

     •  

       

      Žiaci kvinty dnes robili dobrý skutok v MŠ Dneperská. Pomohli vyhrabať lístie a vyčistiť školský dvor. Okrem toho, že pomohli upraviť prostredie malým škôlkárom, vykonali aj niečo pre svoje zdravie. Lekári špecialisti nám odporúčajú:  "Primeraná pravidelná fyzická aktivita vám pomôže znížiť riziko srdcovocievnych ochorení. Ako príklad takýchto aktivít možno uviesť prechádzky či rezkejšiu chôdzu, bicyklovanie, plávanie, prácu v záhrade, tanec a pod." zdroj: Slovenská nadácia srdca

     • Rozvoj mediálnej výchovy - FAKESCAPE

     • Študenti Masarykovej univerzity si jedného dňa povedali, že už ich nebaví počúvať, ako si mladí ľudia nevedia overovať informácie a nedokážu rozpoznať falošné správy. Preto si na jeseň 2018 povedali, že chcú urobiť niečo, aby študentov stredných škôl nikto nevodil za nos. Hneď na začiatku si povedali, že nechcú ísť cestou mentorov - nechcú študentom hovoriť, čo majú robiť.  Naopak, chceli vymyslieť aktivitu, v ktorej by si študenti praktickou a hravou formou vyskúšali aké to je - odhaľovať dezinformátorov, unikať fake news a predovšetkým nenechať sa niekým napáliť.  Preto vymysleli únikovú hru FAKESCAPE. Doteraz uniklo v 10tich zemiach, 80tich mestách, v 139 školách spolu 10 351 študentov. Pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie  príde medzi nás jeden z autorov hry a vy sa pokúsite uniknúť tiež.

     • Zábavná biológia

     • Význam prírodovednej gramotnosti s rozvojom vedy a techniky sa stáva neodmysliteľnou podmienkou pre správne a úspešné zaradenie sa človeka do spoločnosti a takisto pre udržateľný rozvoj našej planéty. Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a  myšlienky, získavať nové vedomosti, vysvetľovať prírodné javy, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie  prírody a zmien, ktoré v nej nastali. A tak sme sa stali aj my v Kvarte prírodovedne gramotnými, keď sa na hodine  biológie  diali pozoruhodné javy.  Modely väčších i menších sopiek vybuchovali a chŕlili lávu, čo je podstatou vnútorných geologických procesov na Zemi. 

     • Fyzika v reáliách alebo rozvoj prírodovednej gramotnosti

     •  

      V rámci Týždňa vedy a techniky strávili naši študenti sexty a septimy vo štvrtok 7. novembra 2019 fyzikálnu múzejnú hodinku vo vedecko-technickom centre pre mládež v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Interaktívna expozícia ponúkla možnosť oboznámiť sa pomocou dynamických exponátov a praktických ukážok s magnetickými javmi okolo nás, ktoré žiaci nemali možnosť vidieť v školskom prostredí. Okrem množstva zaujímavých informácií mali študenti možnosť vidieť Oerstedov pokus z roku 1820, Faradayovu aplikáciu vzťahu magnetizmu a jednosmerného prúdu či Lenzov zákon ako princíp elektromagnetickej brzdy.  Študenti tiež pozorovali Faradyov pokus z roku 1821 a z roku 1831. Medzi dynamickými exponátmi nechýbal ani jednosmerný homopolárny motor z roku 1855, Jedlíkov motor, ukážky s diamagnetmi, jednosmerné dynamo a magnetická levitácia. V neposlednom rade mali študenti možnosť vidieť a dozvedieť sa o budúcom využití magnetov ako senzorov a ukážky aplikácii v telefóne. Študenti sa zapájali do praktických pokusov a interaktívno-zábavnou formou získavali teoretické poznatky o magnetizme.

     • Možnosť vidieť "Rím severu" na vlastné oči

     • Vážení rodičia, po minuloročnom úchvatnom pobyte v oblasti Devon/Cornwall vo Veľkej Bitánii si Vás dovoľujeme informovať o príprave 4-dňového poznávacieho zájazdu do "Ríma severu" rakúskeho Salzburgu, ktorý plánujeme zrealizovať v tomto školskom roku začiatkom júna 2020.

      Čo nás čaká a neminie - nepoznané mesto St. Wolfgang – jedno z najkúzelnejších miest, obklopené zasneženými štítmi hôr - Vodný zámok Ort, ktorý patrí k najromantickejším pamiatkam Rakúska - Mozartovo mesto Salzburg /Unesco a zámok Mirabell - Pevnosť Hohensalzburg a staré mesto s ulicou Getreidegasse a miesto narodenia Mozarta Salzburger Dom - prehliadka mesta a najstaršej kaviarne v Rakúsku.

      Cena pobytu je 191,-eur a zahŕňa dopravu autobusom, ubytovanie s raňajkami a poistenie.

      Ak Vás táto ponuka oslovila, kontaktujte prosím p. profesorku PaedDr.,Mgr Andreau Kováčovú - Kolesárovú.

      Zdroj obrázku: rakusko.sk

     • „Dneper-Boti“ v akcii

     • Aj tento rok sme ako škola zameraná na programovanie využili príležitosť stať sa súčasťou európskej iniciatívy pod názvom „Európsky týždeň programovania 2019“ (Code Week EU 2019). A veruže sa naši „Dneper-Boti“ toho roku poriadne zapotili.

      V akcii boli nielen naši Lego Boost Vernie kamoši spolu s robotickými Lego Mindstorms EV3 autíčkami „na diaľku“ riadenými našimi úspešnými „Legáčmi“ zo Sexty, ale aj naši „parťáci“ piataci zo Súkromnej základnej školy Dneperská 1 Košice.

      Za materiálnu podporu ďakujeme združeniu Košice IT Valley, z.p.o.. Vďaka nemu naša škola získala v rámci výzvy INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným z finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja do dlhodobého užívania 3 programovateľné Lego Mindstorms EV3 stavebnice.  

      Matej, Miško, Ondrík, Oliver – VEĽKÁ VĎAKA za nezabudnuteľný zážitok z programovania;)      

     • Nie je "krúžkovanie" ako "krúžkovanie"

     • Na nedávnu hodinu biológie priamo v teréne naši primáni a sekundáni tak ľahko nezabudnú;) Vďaka dobrovoľným ornitológom v ornitologickom stacionári v Drienovských kúpeľoch mali možnosť na vlastné oči vidieť a na vlastnej koži zažiť odchyt vtákov do sietí a ich krúžkovanie.

      Cieľom krúžkovania je určenie trás vtáctva počas migrácie. Takto získané údaje pomáhajú pri účinnejšej ochrane vtáčích druhov i územia. Netradičná hodina biológie bola vďaka príjemnému slnečnému počasiu zavŕšená prehliadkou jaskyne i starého kameňolomu v Drienoveckých kúpeľoch.

     • Stali sme sa Ambasádorskou školou EP

     • Vďaka našim junior ambasádorom z oktávy - Milanovi, Katke, Sáre, Lucii a Gabike naša škola uspela vo vzdelávacom programe Európskeho parlamentu "Ambasádorská škola EP". 

      Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku koncom septembra v rámci tretieho ročníka projektu ocenila 20 prihlásených škôl. Medzi nimi nechýbalo ani naše gymnázium. Cieľom tohto programu je šírenie informácií o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov na vybraných školách. Popri samotných faktoch o EÚ ide najmä o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - jeho význam pre náš každodenný život a potenciál pre zmenu Európy v budúcnosti podľa predstáv mladých.

       

     • Keď heslom dňa je "držme si palce",

     • veci sa daria. Keď však dvaja mladí ľudia si sami vytvoria medzinárodný tím, majú nápad, ktorý pretavia od myšlienkovej úvahy ku reálnemu produktu, každý z nich si svoj diel práce odrobí na 100%, tento dokážu prezentovať aj odborným komisárom hodnotiacej komisie na Krajskom festivale vedy a techniky pre košický a prešovský kraj, čaká ich postup do finále na Celoslovenský festival vedy a techniky v Bve. Štefan Kando a Bára Elisabeth Dočkalová po dnešnej súťaži, so svojim projektom Využitie databázy na umelú inteligenciu postúpili a vybojovali si miesto na celoštátne finále. Srdečne blahoželáme a držíme palce aj vo finále :)

     • OČAP

     • Babulečky, ktoré nie sú z cukru a dali 15 048 krokov na trase  Kláštor – Klatovianka - Kláštor.  Farebné lístie pod nohami, ktoré už v októbri netvorí chlorofil , lebo nestíha viazať  horčík z pôdy, lebo noci sú už chladné, lebo rýchlosť chemickej reakcie závisí aj od teploty.  Orientačný pretek, v ktorom sa nikto nestratil a chlapci zo sexty našli svoju virtuálnu vlajku zapísanú v binárnej číselnej sústave. Mačiatko, ktoré sa stalo ihneď miláčikom Tamary a Jakuba. Stále usmiata a slnečná Yaqi. Samko a Riško v p – orbitáli rovnoramennej páky zvanej hojdačka. Spievajúca septima a Beďo hrajúci na harmonike. Krásny deň, skvelá organizácia, Dneperská -  dnes, na brannom cvičení

     • Ján Varga - 31st EU Contest for Young Scientists

     • Môj projekt riešil prevenciu podvádzania v e – športoch. Sústredil som sa na podvody realizované pomocou externých programov. Na rozdiel od bežných riešení, môj systém funguje na strane server (organizátora) a nie klienta (hráča). Vytvoril som algoritmus na detekciu asistencie mierenia, prevenciu wallhackov, detekciu manipulácie časových údajov, ale tiež som vytvoril vlastnú implementáciu server pre DRM službu Steam, čo umožňuje organizátorom turnajov úplne izolovať klientske  počítače od internet. Opatrenia som implementoval na hru CS:GO. Ján Varga, Oktáva

     • Návšteva „Paláca zázrakov“ alebo fyzika hrou

     • V piatok 20. septembra 2019 sa žiaci našej školy vybrali na jednodňovú návštevu maďarskej Budapešti. Počas tohto poznávacieho výletu sa mohli presvedčiť nielen o skvelej funkčnosti MHD alebo záživnej a rýchlej jazde v metre, ale taktiež sa mohli pozrieť, ako sa dá učiť fyzika hrou. Cieľom poznávacieho zájazdu bola návšteva „Paláca zázrakov“ - Centra vedeckých zázrakov v Budapešti.

      V tomto vedeckom centre sa nachádzajú atrakcie, ktoré potešia nie len malé deti, ale aj dospievajúcich študentov, z ktorých sa náš zájazd skladal. Dostupné boli rôzne atrakcie založené na fyzikálnych zákonoch a divoch. V tomto centre si žiaci užili zábavu na pútavých stanoviskách, ale taktiež sa mnoho nového naučili vďaka vysvetlivkám a návodom ku každej atrakcii uvedeným aj v anglickom jazyku. Medzi ponúknuté aktivity patrilo zrkadlové bludisko a iné zrkadlové ilúzie, vzdušné delo, hod na kôš s loptou navádzanou „vzdušnou trubicou“, magneticky príťažlivá kvapalina, no stanovísk tam bolo omnoho viac. Po individuálnej prehliadke sa naša skupinka turistov presunula do prednáškovej miestnosti, kde im bola poskytnutá prezentácia s praktickými ukážkami zaoberajúca sa elektrickou energiou. Prednáška bola pripravená hravou, interaktívnou metódou v anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť zapájať sa do diskusie, ktorú viedol prednášajúci. Ponúknutý bol aj náhľad na funkčnosť Teslovho transformátora, konkrétne slabšej aj silnejšej verzie. Pri použití silnejšej verzie si študenti mohli vypočuť melódie slávnych piesní za pomoci šľahajúcich bleskov. Po ukončení návštevy centra sa naša dneperská „výprava“ vydala na vrch Gellert, lokalizovaný západne od centra Budapešti, neďaleko brehu rieky Dunaj. Výstup na tento vrch bol pohodlný, cesta hore viedla síce mnohými  schodmi, ale príjemným lesoparkom. S týmto vrchom sa spája príbeh o svätom Gellertovi, ktorý bol usmrtený tým, že ho z neho zhodili v sude. Náš výlet vyvrcholil práve na tomto mieste, odkiaľ bol krásny výhľad na veľkú časť Budapešti. Nasledovala už len cesta domov. Ďalší náučný výlet s množstvom skvelých spomienok;)

     • Krúžok keramiky aj pre tých "skôr narodených"

     • Milí rodičia a priatelia školy! Radi by ste si zhotovili vlastný keramický výrobok pre potešenie seba alebo svojich blízkych? Ponúkame Vám jedinečnú možnosť vyskúšať si svoje zručnosti na krúžku keramiky. Krúžok sa uskutoční v mesiacoch október – jún 2019/2020 v priestoroch našej školy. Stačí, ak svoj záujem potvrdíte vyplnením priloženej záväznej prihlášky (na stiahnutie), ktorú nám odovzdáte na našom prvom stretnutí. Krúžok začne svoju činnosť od 04.10.2019 (t.j. v piatok) od 16.00 do 17.30 hod.

      Tešia sa na Vás Jana a Ľuba :)