• ŠVOČ PrF UPJŠ Košice

     • Adam Kovalčík prezentoval svoju prácu Termoelektrické materiály na Študentskej vedecko-odbornej konferencii na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Svoju prácu obhájil pred odbornou komisiou,  v oblasti Fyzikálnej chémie.

     • KK Dejepisná olympiáda

     • V pondelok 3.4.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž bola realizovaná na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovala Nataša Kovalčíková z Kvarty. Táto súťaž je náročná a je potrebné naštudovať mnoho historických prameňov a faktov. Nataša získala 6.miesto, ktoré  vzhľadom na vysokú náročnosť súťaže, veľmi oceňujeme. Nataša, gratulujeme

     • Okresné kolo geografickej olympiády

     • Opäť úspech na okresnom kole geografickej olympiády potvrdili všetci súťažiaci v kategórii E z triedy Kvarta. Postup do krajského kola si tentokrát vybojoval Marcus Koterle. Blahoželáme a držíme palce

     • Dneperskí sprievodcovia klimatickou záhradou


     • V marci sa naši žiaci žiaci Noemi a Alex z tercie zúčastnili školenia Sprievodca klimatickou záhradou
      v ekocentre SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. To, čo sa tam naučili Vám ukážu v piatok 21. apríla v našej školskej klimatickej záhrade. Príďte sa pozrieť, aké klimatické prvky sa nám spoločne podarilo vybudovať, aby sme minimalizovali dopady klimatických zmien.

     • Medzinárodný deň florbalu

     • 12.apríla 2023 sme si hodinách telesnej výchovy pripomenuli Medzinárodný deň florbalu.  Žiaci mali možnosť si medzi sebou zmerať sily vo florbale počas telesnej výchovy. S chuťou si zabehali. Nesmela chýbať pri tom rivalita a smiech, pretože šport, pohyb a zábava sú skvelé v akejkoľvek podobe. #medzinarodnydenflorbalu 

     • Študentská vedecká odborná konferencia

     • 13.04.2023 sa uskutočnil na pôde Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU KE, dvadsiaty deviaty ročník Študentskej vedeckej odbornej konferencie. Hlavným poslaním konferencie je, okrem prezentácií vedeckých a odborných prác študentov, rozšírenie ich vedomosti prostredníctvom odbornej a kvalifikovanej diskusie. Sme veľmi radi, že táto odborná platforma umožňuje prezentovať vedecké projekty aj stredoškolákom. Naši žiaci dnes mali možnosť prezentovať svoj vlastný projekt pred auditórioum vysokoškolských študentov a v diskusii obhájiť výsledky projektu odpoveďami na otázky odborníkov nielen z TU KE, ale aj priamo z praxe.

      Našu školu reprezentovali:

      Adam Kovalčík - odbor Materiály

      Simona Hildebrandová a Kristína Šimková - odbor Environmentalistika

      Obe práce získali diplom a ocenenie dekana fakulty. Srdečne gratulujeme

     • Kvinta a 1.G budujú svoj záhon, alebo Eko Nádych Pre Mladých

     • Kvinta a 1.G dnes v tímoch pracovala na svojom záhone. Mali v podstate doteraz najťažšiu úlohu - odstrániť invazívne rastliny podobné ľaliovkám. Žiaci likvidovali jej urputné korene už na jeseň a  túto náročnú prácu dnes dokončili. Problémom invazávnych ľalioviek je ich nekontrolované rozmnožovanie a zvýšenie alergénov v ovzduší. Budúci týždeň si žiaci v záhradníctve nakúpia,  vďaka úspešnému grantu Kiky a Simi, nové  rastliny, ktorými zlepšia naše i vaše životné prostredie. Veľkú pochvalu si zaslúži aj tím Elišky, dievčatá vybudovali nový ježí domček. 

     • KK SOČ - Adam Kovalčík získal 3.miesto

     • Dňa 31.03.2023 sa v Košiciach uskutočnilo Krajské kolo SOČ, v ktorom v sedemnástich odboroch súťažilo 228 projektov.

      Našu školu reprezentovali štyria septimáni Adam, Kika, Simi, Veronika a Žany v piatich odboroch (viď príloha). Ísť do súťaže SOČ znamená, nájsť problém, nájsť riešenie a pretaviť riešenie do produktu. Tieto procesy je potrebné popísať v písomnej práci v predpísanom rozsahu a forme. Okrem toho si študenti musia pripraviť prezentáciu, prezentovať projekt a argumentačne obhájiť jeho opodstatnenie pred odbornou komisiou.

      My učitelia vieme, že realizácia súťažného projektu SOČ, od počiatočného nápadu po jeho realizáciu, je pre študentov veľmi náročný proces, stojí ich nemalé úsilie, čas, energiu, štúdium a vytrvalosť. 

      Preto chceme srdečne poďakovať Adamovi, Kike, Simi, Veronike a Žanetke, za ich naozaj poctivú prácu. Pre nás ste dnes víťazi. 

      Osobitne chceme veľmi srdečne poblahoželať Adamovi Kovalčíkovi, ktorý dnes v odbore História, filozofia, právne vedy s prácou Prohibícia, vyhral 3.miesto. 

      Srdečne gratulujeme

       

     • Sexta na KK SOČ

     • Sextáni sa zúčastnili 31.03.2023 v role pozorovateľov na KK SOČ. Podľa vlastného záujmu si vyberali z ponuky prác v sedemnástich odboroch, tie, ktoré ich zaujímali. Cieľom dnešného pracovného popoludnia bolo vidieť stredoškolákov a ich nápady pretavené do projektov, pozorovať prezentácie v komunite študentov košického kraja. Návšteva KK SOČ sextánov obohatila o informácie z rôznych odborov, ktoré môžu byť v budúcnosti predmetom ich štúdia, alebo vlastného projektu. 

     • Sexta v Štátnom divadle

     • V pondelok 27.03.2023 sa sextáni v rámci predmetu Umenie a kultúra, vybrali spolu s triednou učiteľkou Mgr.Pliešovskou a Mgr.Olejárovou do Šátneho divadla v Košiciach. Študenti si vyskúšali spoločenskú etiketu v praxi a  zabávali  sa na hre Georga Bernarda Shawa  -  Pygmalion, podľa ktorej vznikol aj úspešný muzikál My Fair Lady. Skvelé predstavenie, skvelá atmosféra aj herecké výkony. 

     • Odznak všestrannosti

     • Naši žiaci z kvarty (Tomáš, Jiaqi), tercie (Peter, Darina), sekundy (Filip, Sofia) a prímy (Jozef, Viola) sa dňa 28.3.2023 pod vedením Mgr. Bodnára zúčastnili krajského kola odznaku všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor. Na tomto krajskom kole sme obsadili konečné 17. miesto z 33 zúčastnených škôl. Ďakujeme žiakom, ktorí nás hrdo reprezentovali a dosiahli pekný výsledok

     • Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise

     • Darinka Kolesárová, žiačka Tercie, sa v termíne 24.3.-26.3. 2023 zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v  stolnom tenise. Darinka súťažila vo svojej vekovej kategórii  a aj medzi ženami. Vo svojej vekovej kategórii získala úžasné 1. miesto. A medzi ženami sa výrazne posunula v celkovom rebríčku žien na Slovensku. Darinke blahoželáme k perfektnému úspechu a držíme palce v ďalších súťažiach. 

     • Kvarta - Bankov

     • Žiakom Kvarty všetci držíme palce. Zajtra ich čaká Testovanie 9 2023. Od septembra tvrdo pracovali, spolu so svojimi učiteľmi,  na rozvoji a upevnení vedomostí z matematiky a slovenského jazyka. Dnes absolvovali jarnú relaxačnú túru na Bankov. Kvarta, prajeme vám, nech je zajtrajší deň pre vás úspešný, ukážte, čo ste sa naučili. Ste šikovní, múdri a rozhľadení. 

     • Maturantom tieto dni držíme palce

     • Dnes naši maturanti spolu s Mgr.Bélohlávkom absolvovali relaxačnú túru. Do posledných dní tvrdo pracovali so svojimi učiteľmi na príprave pre úspešné absolvovanie EČ a PFIČ MS 2023. Dnes si vyvetrali hlavy, usporiadali myšlienky a vedomosti do správnych "šuflíkov" aby ich v dňoch 14. - 16.03.2023 vytiahli a správne zapísali do maturitných testov a slohov. Držte sa, ukážte čo je vo vás.

     • Eko Nádych pre Mladých a Mladších

     • 04.03.2023 boli naši septimáni Kika, Simi, Veronika, Sebo, Zlatko a Jakub v MŠ Dneperská. Simi a Kika overovali prakticky environmentálny program sebarozvoja medzi škôlkármi. Spolu so septimánmi, si deti vysadili vlastné semienka letničiek. O tieto sa budú sami starať v škôlke. V apríli ich naši študenti pod vedením Simi a Kiky vysadia na záhone, ktorý pre MŠ Dneperská vybudujeme. Dievčatá vyrobili pre škôlkárov aj pracovné zošity, v ktorých sú jednoduché pokusy, tajničky, osemsmerovky, bludiská a enviro nápady, ktoré môžu spolu s rodičmi realizovať. Cieľom tohto dlhodobého projektu je upriamiť pozornosť na ekosystém, v ktorom žijeme, pretože  - HOVORÍ SA, ŽE TREBA ZANECHAŤ LEPŠIU PLANÉTU PRE BUDÚCU GENERÁCIU, podľa autoriek projektu JE TREBA ZANECHAŤ LEPŠIU GENERÁCIU PRE BUDÚCU PLANÉTU.

     • Eko nádych pre mladých - kvinta a 1.G

     • 03.03.2023 sme pokračovali s kvintou a 1.G v rámci životológie, vo vysádzaní letničiek pre školský a budúci škôlkársky záhon. Študenti tiež pokračovali v jarnej starostlivosti o chodbové kvety, doplnením živín pre ich rozvoj. 

     • Hosť z Egypta

     • V rámci prierezovej témy multikultúrna výchova sme na našej škole privítali možnosť mať besedu so sprievodcom slovenských turistov v Egypte, rodeným Egypťanom. Pán sprievodca nám prišiel porozprávať o tejto krajine z hľadiska histórie a geografie a pohotovo reagoval na zaujímavé otázky študentov. Bolo to pre nás veľmi podnetné a poučné stretnutie.