• Robot víťazného "D1 Team-u" smeruje do Bratislavy

     • Náš gymnaziálny "D1 Team" to opäť dokázal! Ako celkový víťaz regionálneho kola v Košiciach medzinárodnej robotickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge si ako jediný vybojoval vstupenku do celoslovenského kola tejto súťaže.  

      V stredu 01.02.2023 sa na pôde Prirodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach konal regionálny turnaj medzinárodnej technologickej súťaže First Lego League. Témou aktuálnej sezóny 2022/23 je SUPERPOWERED. Počas nej sa tímy zameriavali na budúcnosť udržateľnej energie, skúmali, odkiaľ energia pochádza a ako sa distribuuje, skladuje a využíva – svoju kreativitu využili na to, aby pracovali na inováciách pre lepšiu energetickú budúcnosť. Náš Dneperský "D1 Team" v zložení - Adam, Nataša, Lucka, Arthur, Filip, Riško, Maxim, Damian a Theo sa celkovo umiestnil na 1. mieste a už o mesiac si svoje sily zmeria s najlepšími z najlepších v celoslovenskom kole tejto súťaže. K dosiahnutému výsledku BLAHOŽELÁME a v Bratislave DRŽÍME PALCE!!! #vasadneperska

     • No Backpack Day 2023 - vyhodnotenie

     • Hodnotiaca komisia zasadla, zvážila a oznamuje vám, že ocenenia za najkreatívnejšiu "aktovku" a príbeh s ňou spojený získali:

      Ocenenie najkreatívnejšia trieda: Kvinta a 1.G

      Ocenenia individuálne "aktovky":

      Príma: Oliver Doro

      Sekunda: Richard Horváth

      Tercia: Filip Šmihula

      Kvarta: Samuel Megyesi 

      Kvinta, 1.G: Matúš Brndiar

      Sexta: Daniel Cangár

      Septima: Samuel Čekan

      Oktáva: Linda Horská

       

     • No Backpack Day 2023

     • Sextáni nám dali výzvu, ktorou chceli podporiť myšlienku No Backpack Day a upriamiť našu pozornosť na deti, ktoré žijú vo vylúčených oblastiach, vojnových zónach, vo vojnou zničených krajinách, v ťažko dostupných vysokohorských oblastiach, v regiónoch ohrozených cyklónmi a zemetraseniami. Deti, ktoré nemajú školskú aktovku a musia vymyslieť čím ju nahradia. 

      Študenti, oceňujeme vašu kreativitu a vašu ochotu výzvu prijať.

      Sextáni, oceňujeme váš nápad a globálnu organizáciu happeningu, vaše poctivé hodnotenie a vypočutie príbehov našich študentov, ktorí vám vysvetľovali ideu svojich kreatívnych nápadov. 

      Výsledky hodnotiacej komisie v zložení: Lea, Filip, Samko, Maťko, Miško, Danko a Adamko zverejníme zajtra o 12:00

       

       

       

     • Violka Hreňo opäť bodovala

     • Violka Hreňo z prímy, nasúťaži  INTERNATIONAL DANCE OPEN WINTER CUP SLOVAKIA 2023 konananej 21.-22.1.2023 v Šali získala dve zlaté medaily: v kategórii FITNESS DANCE SOLO JUNIOR a  v kategórii FITNESS STAMINA SOLO JUNIOR. Srdečne blahoželáme

     • Olympiáda kritického myslenia - školské kolo

     • V decembri 2022 sa 32 našich študentov z kvinty, sexty a septimy aktívne zúčastnilo školského kola Olympiády kritického myslenia. Cieľom OKM je:  

       1. Posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám

       2. Rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí

       3. Zvyšovať kvalitu verejnej diskusie

       4. Naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií

       5.  Vytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach

       6. Zlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy

       

      Študenti riešili logické úlohy 60minút a postup do krajského kola si vybojovali títo študenti:

       

      kategória 1:

      Samuel Tomčo - sexta

      Šimon Behun - sexta

      Filip Legath - sexta

      Karin Halásová - kvinta

      David Leško - 1.G

      Richard Kolouch - kvinta

      Samuel Kvokačka - sexta

      Roland Duch - kvinta

      Martin Luterančík - kvinta

      Lukáš Saloň - sexta

       

      kategória 2:

      Adam Kovalčík - septima

      Veronika Dudová - septima

      Patrik Habina - septima

       

       

       

       

       

       

       

     • Školské kolo olympiády anglického jazyka

     • V predvianočnom období, sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického anglického jazyka. 
      V silnej konkurencii si napokon najlepšie počínali:
      kategória 1A
      
      1.miesto - Laura Behúnová - sekunda
      2.miesto - Viola Hreňo - príma
      3. miesto - Matej Nyergeš - sekunda
      4. miesto - Roman Rusinko - príma
      
      kategória 1B
      
      1.miesto - Slávka Luteránčíková - tercia
      2.miesto - Alex Vysokai - tercia
      3. miesto - Natália Horváthová -kvarta
      4. miesto - Marcus Koterle- kvarta
      
      kategória 2A
      1. miesto - Matúš Brndiar - kvinta
      2.miesto - Marián Maďar -sexta
      3.miesto - Max Pružinský -sexta
      
      Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a víťazom, ktorí nás budú 19.1.2023 
      reprezentovať v okresnom kole, držíme palce!
      
      
     • OZNAM O ÚPRAVE POPLATKU ZA STRAVU

     • Vážení stravníci, rodičia študentov  Súkromného gymnázia, 

      Školská jedáleň pri SZŠ Dneperská 1, Košice, Vám oznamuje, že od 01.01.2023 došlo k zvýšeniu

      nákupných cien potravín a úprave poplatku za stravu na jedno jedlo podľa vekových kategórií

      študentov, nasledovne:

       

      Poplatky za stravu od 01.01.2023_SG_Dneperská:

      Prima - Tercia                          1,70€

      Kvarta - Oktáva, 1.G               1,90€

       

      Petra Maximová – vedúca ŠJ

     • A víťazom Angličtinár roka 2022 sa stáva....

     •  

      Každoročne koncom novembra (30.11. 2022) sa naše gymnázium zapojilo pod vedením PK cudzích jazykov do jazykovej súťaže The BEST IN ENGLISH alias Angličtinár roka, a tak využíva príležitosť porovnať si svoje výsledky s ďalšími strednými školami doma na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 779 študentov z 34 krajín a zo 704 škôl. Tohtoročným víťazom sa stáva....KATARÍNA LEVICKÁ zo septimy, ktorá sa umiestnila v rámci sveta na 726 mieste a v rámci Slovenska na 115 mieste.

      2. miesto obsadil Samuel Kolcun – v rámci Slovenska 191. miesto

      3. miesto: Peter Šafranko – v rámci Slovenska 205. Miesto

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Súťaž prebieha v stanovený deň on-line po celom svete a to formou testu, ktorý je zameraný na tri hlavné oblasti jazyka – morfológia, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

      Hlavným cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka, vďaka ktorému sa mladým ľuďom otvárajú študijné možnosti v zahraničí.

      Cieľom je tiež porovnanie jednotlivých škôl a krajov v rámci Slovenska, ale aj v rámci jednotlivých štátov Európy. Súťaž sa zameriava na súťaživosť medzi študentmi a prispieva k zvýšeniu ich záujmu o jazykovú výučbu.

      Súťaž The Best in English je európska online jazyková súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť všetky európske  a vybrané okolité krajiny a je organizovaná pod patronátom Ministerstva školstva Českej republiky. Konkrétnym organizátorom súťaže je nezisková organizácia Institute for Competencies Development,  ďalej Czech-us, agentúra sprostredkujúca prácu a študijné pobyty pre študentov v zahraničí, Injoy agency, BHV Education v spolupráci s partnermi projektu.

     • Sme hrdí, že Matej bol študentom nášho gymnázia

     • Ing. Matej Gazda, TOP Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022, z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia a ním navrhnutý nový model je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. V 2022 ho pozvali ako vedeckého pracovníka do Montrealu na univerzitu Polytechnique Montreal, kde pôsobil pod prof. Samuelom Kadourym v tíme Medical Lab. Jeho odborná činnosť vyústila do 10 článkov indexovanými v karentovaných časopisoch. zdroj: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10952

     • Violka Hreňo boduje

     • Naša študentka, prímanka Violka Hreňo trénuje športovú gymnastiku  v klube Fusion Fitnes. 

      V športovej gymnastike sa jej  darí náramne a predchádzajúce víkendy reprezentovala Slovenskú republiku

      s takýmito úspechmi:

      27.11.2022 v Budapešti na Ritmuscsapatok Akrobatikus získala v spoločnej zostave zlatú medailu,

      10. - 11.12.2022 v chorvátskom Zahrebe obsadila 2. miesto v zostave sólo a 4 . miesto v skupinovej zostave.

      Violka, veľmi srdečne Ti gratulujeme a prajeme, nech sa Ti darí

     • S Rusom o Rusku

     • V súčasnosti určite nemáme každodennú možnosť rozhovoru s občanmi Ruskej federácie. Takáto
      príležitosť sa v deň Mikuláša naskytla našim žiakom tried sexta, septima a oktáva.

      Využili ju naplno a množstvom otázok zahrnuli nášho vzácneho hosťa Filippa Sedova, pôsobiaceho už
      dlhšiu dobu na Slovensku.

      Z diskusie s našimi gymnazistami vyplynula nádej, že Ukrajina bude čoskoro opäť krajinou, ktorá slobodne rozhoduje o svojom osude. 

     • Sexta v Ekocentre Sosna

     • 5.12.2022 sa sextáni zúčastnili zážitkového vzdelávania v Ekocentre Sosna v Družstevnej n/Hornádom. Žiaci v  skupinách riešili problémy, nastolené klimatickými zmenami.

     • Geografická olympiáda

     • V stredu 23. 11. 2022 sa uskutočnil 51. ročník Geografickej olympiády. V školskom  online kole v kategórii E, F sa stretli nadšenci geografie.Postup do okresného kola si v kat. E vybojovali Marcus Koterle, Aoqi Sun, Liliana Kolcunová. V kat. F postupuje Samuel Pavlikovský, Samuel Buchanec, Theodor Šiňanský. Všetkým postupujúcim blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Náboj Junior 2022

     • V piatok 25.11.2022 sa uskutočnila medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR, ktorá je určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac gradujúcich úloh. Úlohy sú netradičné, náročné a vyžadujú veľkú dávku dôvtipu, logické myslenie, originálny prístup a efektívnu tímovú spoluprácu.

      Aj naša škola sa takejto súťaže zúčastnila v zastúpení dvoch žiackych tímov v zložení:

      1.tím: Nataša Kovalčíková, Liliana Kolcunová, Zuzana Justinová, Marcus Koterle

      2.tím: Daniel Justin, Daniel Kozák, Šimon Doro, Natália Tornauerová

      Na Slovensku sa súťažilo v 23. mestách,  a v rámci Košíc skončili na peknom 7. mieste 1. tím a na 18. mieste 2. tím zo 26 tímov.

      Oba tímy ukázali svoje matematicko-fyzikálne zručnosti, pretože sa tejto súťaže v rámci Slovenska prezentovalo až 417 tímov.

      Verím, že netradičný spôsob súťaženia bol pre nich inšpiratívny a aj motivačný pre ich ďalšie štúdium na škole.

      Veľmi sa tešíme z výsledkov našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

     • FiNNkvíz 2022

     • Dňa 23.11.2022 sme sa zapojili do novej súťaže FiNNkvíz. Súťaž vyhlásila Nadácia NN ľuďom a bola
      plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. Našu školu reprezentovali Samuel Kvokačka, Max
      Pružinský a Filip Legath zo sexty a Miroslav Kolesár, Martin Luterančík, Roland Duch, Matúš Brndiar
      a Filip Fedič z kvinty. Všetci naši študenti boli úspešnými riešiteľmi Krajského kola. Najlepší výsledok
      dosiahol Samuel Kvokačka, ktorý sa umiestnil na krásnom 23.mieste z vyše 990 zapojených študentov
      Košického kraja. Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a Samkovi blahoželáme
      k najlepšiemu výsledku.

     • Daruj opusteným zvieratkám Vianoce

     • Adam Kovalčík zo Septimy, pomáha ako dobrovoľník v rámci DofEv občianskom združení Východoslovenské labky. Každý týždeň labkám daruje hodinu svohjo času a pomáha pri čistení kotercov, kŕmení, starostlivosti o labky umiestnené v karanténe. Adam chce spolu s vami Labkám pomôcť, preto pre nich organizuje zbierku potravín a pomôcok, ktoré  im chýbajú.

      Pomôžte nám zlepšiť kvalitu života pre zvieratká, ktoré ľudia opustili. Aj sáčok cestovín im pomôže.

      Ďakujeme