• NEZÁBUDKY

     • 4. októbra sa 10 žiakov našej školy zúčastnilo zbierky pre ľudí trpiacich duševnými chorobami. Ako dobrovoľníci sme opäť zažili úžasný pocit - ak môžem, pomôžemOrganizátorom zbierky je Psychosociálne centrum.

    • Európsky týždeň programovania na Dneperskej alebo <Happy>...</BeeDay>
     • Európsky týždeň programovania na Dneperskej alebo <Happy>...</BeeDay>

     • Zaži radosť z algoritmizácie a programovania. Logicky rozmýšľaj. Plánuj. Rozvíjaj svoju priestorovú predstavivosť. Cvič jemnú motoriku. Koncentruj sa. A to všetko v spolupráci s nami a tvojimi novými kamošmi "Bee-Bot(mi)".

      V spolupráci so Súkromnou základnou školou Dneperská 1 Košice Vás pozývame na oslavu programovania ako tvorivej aktivity pod názvom „<Happy>...</BeeDay>. Tá sa uskutoční v rámci iniciatívy Európskej únie – Európsky týždeň programovania 2018 (EU Code Week 2018). Tej sa minulý rok zúčastnilo 1,2 milióna ľudí z viac ako 50 krajín sveta. Toho roku nebude medzi nimi chýbať ani naša Dneperská. Na oslavu sú pozvané deti predškolského veku. Program oslavy bude pozostávať z aktivít smerujúcich ku osvojeniu si základných princípov programovania formou hry v hlavnej úlohe so včelími robotmi tzv. Bee-Botmi a našimi kvintánmi. Oslava sa uskutoční 16.10.2018 v čase od 09:00 do 12:00 v relaxačnej miestnosti v priestoroch školy. Všetci ste srdečne pozvaníJ   

     • Boli ste už na ÚSTAVNOM SÚDE?

     • Dňa 27. septembra 2018 sa trieda Septima zúčastnila spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Katarínou Olejárovou a Mgr. Janou Kozákovou Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Žiaci absolvovali prehliadku priestorov Ústavného súdu SR, ktoré sú inak verejnosti nedostupné – prezreli si krásne nádvorie a pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov. Mali možnosť vyskúšať si aj talár sudcu. Navštívili Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia pléna Ústavného súdu SR a kanceláriu predsedníčky Ústavného súdu SR. Zasúťažili si vo vedomostných kvízoch a vyhrali aj nejaké ceny.

     • AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA

     • Na základe prihlášky a výberového procesu (z celého Slovenska 26 škôl) sa našej škole podarilo zapojiť do projektu a stať sa účastníkom programu EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Znamená to, že počas školského roka sa môžeme s 5-10 zvolenými junior-ambasádormi zaujímavými aktivitami uchádzať o plaketu a následne navštíviť miesta ako Strassburg Brussel. Pani prof. Kováčová – Kolesárová a pán prof. Bělohlávek sa 17. 9. 2018 zúčastnili slávnostného otvorenia 3. ročníka. Mali možnosť vypočuť si diskusie s europoslancami a akademické prednášky, týkajúce sa Európskej únie.

      Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v pokoji, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí! Veríme, že sa staneš aj ty súčasťou tohto projektu a posunieš hranice tvojho vnímania a spoločnosti.

     • POZNÁVACÍ ZÁJAZD - ANGLICKO

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Dovoľujeme si informovať vás o príprave poznávacieho zájazdu do Anglicka – Južný Devon a Cornwall (Plymouth), ktorý plánujeme zrealizovať v júni šk. roku 2018/2019. Prečo do Plymouth? - Objavíte nádhernú prírodu Devonu a Cornwallu, vydáte sa po stopách anglickej námornej histórie do miest, odkiaľ vyplávali moreplavci Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh alebo Pilgrim Fathers a navštívite najväčšie morské akvárium Spojeného kráľovstva. Čítajte VIAC - kliknite na Anglicko.pdf

    • Keramický krúžok pre dospelých
     • Keramický krúžok pre dospelých

     • Milí rodičia a priatelia!

      Radi by ste si zhotovili vlastný keramický výrobok pre potešenie seba alebo svojich blízkych? Máte možnosť svoje zručnosti vyskúšať na krúžku keramiky v mesiacoch október – jún 2018/2019 v priestoroch našej školy. Stačí, ak svoj záujem potvrdíte záväznou prihláškou, ktorú nájdete na stránke školy. Krúžok začne svoju činnosť od 5. 10. 2018 (t.j. v piatok) od 16.00 do 17.30 hod. Podmienkou je naplnenie počtu minimálne siedmymi záujemcami.

      Prihláška na keramický krúžok pre dospelých

       

      Meno a priezvisko:...........................................................................................

      Bydlisko:............................................................  číslo mob: ............................

      Záväzne sa prihlasujem na keramický krúžok pre dospelých s činnosťou v mesiacoch október - jún 2018/19. Termín: piatok od 16.00 do 17.30hod.

       

                                                                  podpis:......................................................

       

      Termíny stretnutí:   5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.,  7.12., 14.12., 21.12., 11.1., 18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 22.2., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4.,  26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 14.6., 21.6.

      Za jedno stretnutie je poplatok 5 €/os., stretnutí je spolu 32.

      Vyplnenú prihlášku stačí odovzdať na prvom stretnutí 5. 10. 2018.

      Bude zabezpečená: keramická hlina, glazúry, náradie a pomôcky. Výrobky budú vypaľované v keramickej peci: 1. výpal, po glazovaní aj 2. výpal.

      Na úžitkovú či dekoratívnu keramiku budeme hľadať inšpirácie a zrealizujeme ich spoločne alebo individuálne.

      Na stretnutie s Vami sa teší                           Mgr. Jana Medvecová

     • ...a nový školský rok môže začať :)

     • Nová fasáda školy, vymaľované triedy i telocvičňa, natreté zárubne, vyčistené priestory, vypraté záclony, kde-tu, čo-tu opravené, vymenené, premiestnené, skrátka aj také bolo pomaly, ale isto končiace leto 2018. A nezabudnite - pondelok 03.09.2018 09:00 kultúrne stredisko Jazero (známe ako Malibu), začíname...

     • Oznam školskej jedálne

     • Prihlasovanie stravníkov na obedy v ŠJ na tento šk. rok bude od pondelka 3. 9. 2018. Každý stravník dostane zápisný lístok, ktorý rodičia vypíšu a vrátia čím skôr vedúcej školskej jedálne p. Maximovej. Výdaj stravy v ŠJ začína od utorka 4. 9. 2018.

     • Výsledky EČ MS anglický jazyk B2 - Košický kraj

     • 1. Gymnázium Poštová - 77,7

      2. Súkromné gymnázium Katkin park - 71,2

      3. Gymnázium Javorová,  Sp.N.Ves - 69,9

      4. Súkromné gymnázium, Dneperská 1 - 68,8

      5. Gymnázium Trebišovská 12 - 68,0

      6. Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava n/Bodvou - 66,9

      7. Gymnázium Park mládeže - 65,8

      8. Gymnázium Šrobárova - 64,4

      9. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 63,1

      10. Gymnázium Alejová - 61,9

      zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

     • Výroba bazového sirupu z fyz-chemického hľadiska

     • Sexta vyrábala bazový sirup

      Niekto môže vidieť za výrobou domáceho sirupu len gazdinku. Niekto iný vidí v procese výroby aj otázky, ktoré riešia práve fyzikálno-chemické zákonitosti. V každom prípade sexta vyrobila hotový produkt v biokvalite, a súčasne riešila exotermický proces, kalorimetriu, vnútorné teplo, pohyb častíc v tepelne zafarbenom prostredí, termostabilitu častíc s  dôrazom na uchovanie ich fyziologických vlastností.

     • Výsledky EČ MS slovenský jazyk - Košický kraj

     • Výsledky EČ zo slovenského jazyka - Košický kraj:

      1. Gymnázium Poštová - 76,4

      2. Súkromné gymnázium Dneperská 1 - 72,7

      3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského - 70,3

      4. Súkromné gymnázium Katkin park - 70,2

      5. Gymnázium Šrobárova - 68,8

      6. Gymnázium Krompachy - 68,7

      7. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves - 68,6

      8. Gymnázium P. J. Šafárika - Sp. N. Ves - 67,6

      9. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Gymnázium Park mládeže - 67,4

      10. Gymnázium Trebišovská 12, Gymnázium Školská Sp. N. Ves - 66,4

      zdroj: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

       

     • Máme aj mimoškolské úspechy!

     • Teší nás, ak sú naši žiaci úspešní v škole, ale sme nadšení, ak bodujú aj mimo nej. Ak sa svojej záľube venujú s takým nasadením, že vyčnievajú nad ostatných. Žiak našej Kvarty Ondrej Varga sa v piatok 18. mája zúčastnil majstrovstiev Slovenska v street dance a hip hope, odkiaľ si odniesol skvelý titul Vicemajster SR. Blahoželáme a tešíme sa spolu s ním!

     • Naše septimánky to dali


     • Lujza Bodnárová, Baška Vargová a Nasťa Zaytseva svojim motivačným listom, dobrovoľníckou prácou v rámci Recykláčika a svojimi študijnými výsledkami presvedčili odbornú komisiu a boli vybrané na Letnú školu chemického inžinierstva, ktorá sa uskutoční 25.-29. 6. 2018 v Bratislave, Organizátorom je Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva STU Bratislava.

      Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu, finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a SLOVNAFT, a.s. Program Letnej školy: 

      Cyklus prednášok

      Prírodné vedy a inžinierstvo, vzdelávanie, veda, výskum

      • Chemické inžinierstvo, prečo nie? - prof. Ľ. Jelemenský
      • Reaktory okolo nás - prof. Ľ. Jelemenský
      • Fyzika a chémia priemyselného reaktora - Ing. M. Variny

      Obnoviteľné zdroje energie, čistenie odpadových vôd

      • Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie - prof. Ľ. Jelemenský
      • Ochrana životného prostredia v SR - prof. J. Derco

      Exkurzia - prof. M. Drtil

      Čistiareň odpadových vôd Hamuliakovo a Vodné dielo Gabčíkovo

      Bioinžinierstvo a biotechnológia

      • Bunka ako výrobné zariadenie - Ing. V. Illeová
      • Laboratórne a priemyselné bioreaktory - Ing. M. Gramblička
      • Návrh priemyselného fermentora - doc. P. Ačai

      Laboratórne práce

      Účastník absolvuje v troch predpoludniach šesť inštruktážnych laboratórnych prác vo výskumných laboratóriách ústavu v spolupráci s doktorandmi, s garanciou vedúcich výskumných skupín. Z vybranej laboratórnej práce účastník v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi vypracuje a prednesie prezentáciu.

      1. Respirometrické merania a rozložitelnost organického substrátu
      2. Anaeróbny rozklad organických materiálov
      3. Delenie kvapalných zmesí rektifikáciou
      4. Extrakcia kvapalných homogénnych zmesí
      5. Membránová extrakcia
      6. Termochemický rozklad biomasy – drevnej štiepky
      7. Iónová výmena pri čistení odpadových vôd
      8. Oscilačné správanie chemických reaktorov
      9. Reverzná osmóza a nanofiltrácia
      10. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie proteínov v UV oblasti
      11. Chromatografia
      12. Stanovenie enzýmovej aktivity
     • Výsledok prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium zo dňa 17.05.2018

     • Milí  študenti, absolventi dnešných náročných prijímacích skúšok  z MAT a SJL, oznamujeme Vám, že žiaci s kódom, ktoré sú uvedené nižšie sú prijatí.  Písomné Rozhodnutie o prijatí bude doručené poštou Vašim rodičom v najbližších dňoch.

      BY72U - KU04Y - MY11E - RY77O - SA03O

     • Výsledok prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium zo dňa 14.05.2018

     • Milí  študenti, absolventi dnešných náročných prijímacích skúšok  z MAT a SJL, oznamujeme Vám, že žiaci s kódom, ktoré sú uvedené nižšie sú prijatí.  Písomné Rozhodnutie o prijatí bude doručené poštou Vašim rodičom v najbližších dňoch. 

      CY35E - GY86E - NA35Y - KY77U - HE82E - RE82O - PO00A - WE31Y - HE36A - WA80Y - GO45A - PU64E - NU55U - PO47U

    • JARNÝ ZBER PAPIERA
     • JARNÝ ZBER PAPIERA

     • Jarný zber papiera prebieha denne od 11. 5. do 18. 5. 2018. Papier môžete doniesť v čase od 7:15 do 7:55 hod a od 14:00 do 15:30 hod. Papier od vás prevezmeme na parkovisku pri prechode k telocvičniam. Zapojte sa do medzitriednej súťaže o zaujímavé ceny. Ďakujeme, že vám naše životné prostredie nie je ľahostajné.