• Úspešní vo všetkých kategóriách anglickej olympiády

     • Dňa 15. januára 2020 bojovali víťazi školského kola v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, a to po dlhšom čase vo všetkých kategóriách. Aaa ...boli ÚSPEŠNÍ!!! Veľký rešpekt patrí Alexovi zo Septimy za 2. miesto (kat. 2B), Matejovi zo Sexty za 3. miesto (kat. 2A), Katke z Kvarty za 9. miesto (kat. 1B) a Marcusovi z Prímy za 5. miesto (kat. 1A). K dosiahnutým výsledkom blahoželáme!

     • Fyzikálna chémia - be ready for the future

     • 21.1.2020 sme realizovali naše v poradí už desiate stretnutie s chémiou na PrF UPJŠ. Zelená che3 - drobné písmená - polarizovateľnosť zlúčenín. Po dnešných experimentálnych meraniach už vieme merať polarizovateľnosť a zmenu vodivosti. Na základe odčítaných dát dokážeme pozorovať dynamickú rovnováhu v hydrolýzach. 

     • FIRST LEGO League 2019/2020

     • Dvakrát 2. miesto, jedenkrát 3. miesto a špeciálna cena za najlepšie ekologické riešenie. Áno, aj toto je DNEPERSKÁ;) 

      A za to všetko vďačíme nášmu tímu v zložení - Sandra, Esti, Miška, Lucka, Maťo, Ondrík, Miško a Oliver. Ten 09.01.2020 na regionálnom turnaji robotickej súťaže FIRST® LEGO® League (FLL) v kategórii Robot Design obsadil 2. miesto, v kategórii Robot Game 2. miesto, v kategórii Výskumný projekt získal špeciálnu cenu a celkovo sa umiestnil na 3. mieste. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

      Za materiálnu podporu ďakujeme združeniu Košice IT Valley, z.p.o.. Vďaka nemu naša škola získala v rámci výzvy INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným z finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja do dlhodobého užívania 3 programovateľné Lego Mindstorms EV3 stavebnice.

     • Dôležité je "vykročiť tou správnou ..."

     • Zvyknete si dávať "novoročné" predsavzatia? My ÁNO a dokonca niekoľkokrát ročne - na začiatku školského roka, na začiatku kalendárneho roka, na začiatku druhého polroka ... Toto sme pre Vaše/naše deti "upiekli" so začiatkom roku 2020. Tak nech je pre NÁS všetkých úspešný!!! 

     • Titrácie a spektrometria - be ready for the future

     • 19.12.2019 oktaváni a Paula v laboratóriu PrF UPJŠ  kvantitatívne determinovali Mg2+ a Ca2+ a spektrometrom stanovili kvantitatívne množstvo NH4+.vo vlastných vzorkách. Overili si, že vody z rôznych mestských častí sú naozaj kvalitné.

     • Umenie je vesmír, v ktorom je dovolené všetko

     • Jazz je sloboda, komunikácia a energia. Košickí konzervatoristi nám poslali energiu. My sme im ju vrátili v podobe úsmevu, nohy vyklopkávajúcej rytmus, potlesku, či vytancovanej p.Kozákovej. 

     • Najľahší kov - zelená chémia - be ready for the future

     • 12.12.2019 Oktaváni sa v špeciálnom fyzchem labe na PrF UPJŠ dozvedeli o výskume lítia, o vývoji lítiových batérií, o otázkach, ktoré z výskumu a európskeho zadania vo vzťahu k zelenej chémii riešia. Zelená chémia sú procesy, ktorých cieľom o.i.je napr. markantne zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý v meste denne dýchame. Študenti mali možnosť pracovať s Li v špeciálnom zariadení plnenom argónom. Prečo Ar? Lebo pre prácu s Li potrebujeme prostredie, v ktorom nie je ani jediná molekula vody. Prečo žiadna voda? Lebo: spomeň si na pokus sodík a voda😉 

     • Najlepší angličtinári v súťaži "Best in English"

     • Dňa 29.11.2019 sa najlepší angličtinári z Oktávy zúčastnili medzinárodnej súťaže Best in English. Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 21 100 študentov z 922 stredných škôl z 30 rôznych krajín. Najlepší žiak bol z Estónska. Naša škola sa umiestnila na 422. mieste z celosvetového rebríčka, v rámci Slovenska na 46. mieste, v regióne na 8. mieste  Medzi najúspešnejších riešiteľov sa na čestnom mieste zaradil Dávid zo Septimy s počtom bodov, čo ho celosvetovo umiestnilo na 1875. mieste.
      Priebežne tohtoročné výsledky sú tiež optimistické. Oktávania ako Katarína (99,5b zo117), Dávid (99b), Milan (98) a Ján (87,5) zaútočili na popredné miesta.
      Veríme, že aj tento rok naši žiaci preukážu svoje vedomosti, získajú maximálny počet bodov a výborné umiestnenie spomedzi všetkých prihlásených účastníkov.

     • Voda naša každodenná - "be ready for the future"

     • 10.12.2019 na PrF UPJŠ študenti kvinty a septimy kvantitatívne a kvalitatívne merali zloženie vlastných vzoriek vôd. Konkrétne stanovili: titračne hmotnosť prítomného Ca a Mg , vodivosť a pH vôd, množstvo chloridov,dusičnanov,dusitanov,fosfátov a amoniaku.

     • Prvý dotyk so slobodou

     • Ten,kto vie matematiku,rozumie aj výrokom. Ten kto rozumie výrokom, vníma udalosti v súvislostiach. Predstavme si históriu ako ženu, ktorá má 2 002 019 rokov. Táto žena história, zažíva cyklicky opakujúce sa udalosti, túžby, pocity. Predstavme si dieťa,ktoré malo kontakt s vriacou vodou. Pri najbližšom kontakte s ňou, ruku istotne odtiahne. Pýtame sa preto, prečo sa žena história nepoučí? Čítajme a rozumejme historickým prameňom a vyvarujme sa opakovaným chybám, ktoré nás brzdia.

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Nadšenci geografie si zmerali sily v teoretickej a praktickej časti tejto mimoriadne obľúbenej súťaže. Držíme všetkým palce no postúpiť do okresného kola môžu len prví traja najlepší.

     • Matematika je spoločným jazykom pre všetky vedné disciplíny

     • Žiaci prímy až tercie mali možnosť 5.12.2019 zažiť radosť pri objavovaní sveta čísel spôsobom, ktorý by ich možno ani nenapadol. Medzinárodná interaktívna výstava Aha! Krásna matematika v Prešove im ukázala matematiku z iného uhla pohľadu a mohli na nej zažiť nekonečno množstvo zábavy.

      Výstava vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov či loptičiek, a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Mali možnosť zistiť, že matematika nie je strašiak, ktorému rozumie len pár vyvolených, ale že ju nájdeme vo všetkých oblastiach života. Počas tohto dňa žiaci mali možnosť si rozvíjať svoju matematickú gramotnosť a okrem iného sa pozreli na Pytagorovu vetu, Eulerovu kružnicu či Ludolfovo číslo trochu inak – prakticky a inovatívne, cez pokusy s jednoduchými špagátikmi. Každý zo žiakov si určite našiel niečo, čo ho zaujalo.

     • Aj technické typy študentov môžu obdivovať krásy botaniky

     • Takýmto príkladom sú aj študenti Sexty, ktorí na hodine biológie pozorovali stavbu kvetu rastlín známej skupiny magnoliorastov. Sledovali kvetné obaly generatívne orgány kvetu ako sú tyčinky a piestik. Pozorované následne vyjadrili kvetným vzorcom a kvetným diagramom.

     • Skúmanie povrchového napätia - rozvoj prírodovednej gramotnosti

     • Keď si myslíte, že steny telesa ponoreného do mydlového roztoku sa pokryjú filmom na jeho stenách, overte si to experimentom a matematickým výpočtom.  Štvorsten s hranou dlhou 5 cm by mal plochu filmu natiahnutú na štyroch stenách 43,3 cm2.  Film zložený zo šiestich trojuholníkov zaberá plochu len 26,5 cm2. To je dôvod, prečo je pre mydlovú vody výhodnejší film vzniknutého tvaru – má takmer dvakrát menšiu plochu, a menšiu povrchovú energiu.  
       

     • Juvenes Translatores - Dneperskí prekladatelia v akcii

     • Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores, súťaže pre najlepších mladých prekladateľov Európskej únie. Od 2. septembra sa školy zo všetkých členských štátov mohli zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Naša škola mala to šťastie, že spomedzi množstva stredných škôl na Slovensku bola vylosovaná a dostala sa do výberu so spolu dvanástimi zvyšnými. Dňa 21. 11.2019 sa naši septimáni - Samo, Kamil, Paula, Rišo a Matej Ondrejkovič popasovali s tohtoročným prekladovým textom. Témou bolo, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy. Držíme prsty, aby ich preklady postúpili do užšieho výberu;)  .

     • Dlhodobý projekt "Univerzitné experimentovanie, alebo be ready for the future"

     • Súkromné gymnázium v spolupráci s PrF UPJŠ dáva možnosť našim študentom pravidelne experimentovať priamo na univerzite. V utorky (Kvinta a Septima), vo štvrtky (Oktáva) realizujú pokusy v laboratóriách analytickej a fyzikálnej chémie. Cieľom týchto cvičení je získať experimentálne zručnosti,  merať dáta a stanoviť závery na základe správne prečítaných dát. Na zoznamovačke sme videli oddeľovanie polárnych a nepolárnych zložiek z  kávy v tuhom skupenstve pomocou extrakcie. Pozorovali sme oddeľovanie zložiek kvapaliny plynovým chromatografom. Na budúcej hodine budú žiaci pracovať už samostatne. Ich úlohou bude kvalitatívne stanovenie zložiek vo vlastných vzorkách zo studní a vodovodnej siete. Cieľom bude porovnať množstvo fosfátov, amoniaku, dusičnanov, minerálnych solí v závislosti od umiestnenia vodného zdroja v priestore.

     • Múzeum Vojtecha Löfflera - Vtedy na Východe, vtedy na Západe

     • IT technológie v roku 1989:

      1. INTEL predstavil 80486DX procesor. Rok 1989 bol v znamení známeho procesora "486", ktorý nahradil nemenej slávnu "386". Intel 486 mal vo svojej prvej verzii a generácii naozaj len 20-50MHz a 8KB L1 cache. Čip mal cca 1,2miliónov tranzistorov. 

      2.  80MB pevný disk stál 6 500 USD. V súčasnom kurze by to bolo 5 200eur bez DPH.

      3.  Rok 1989 bol na Západe a hlavne v USA v znamení popularizácie počítačov a tieto pomaly prenikali aj do domácností. V roku 1989 sa predstavila celá rada zostáv od IBM, Apple, Compaq. Počítače sa stávali dostupnejšie. Cena sa pohybovala v rozmedzí 2500 - 10 000 USD/zostava.

      4. V roku 1989 sa predstavili prvé mobilné počítače. Jedným z najzaujímavejších bol napr.NEC PC 9801LX5C - mal INTEL 80286 procesor, dve 3,5" disketové jednotky, 40MB HDD, 9" 8 farebný LCD monitor s rozlíšením 640x480. Vážil 8,6kg pri rozmeroch 11,5x33,8x37,9xcm. Stál 5250 USD. 

      5. V roku 1989 malo 24% amerických domácností osobný počítač. V bývalom Československu malo zhruba rovnaké % domácností PC až v roku 2001. V roku 2012 bol u nás tento podiel 65%. 

      Rok 1989 bol revolučným rokom aj na poli počítačov a vytvárali udalosti, ktoré ovplyvnili život naseldujúcich generácií. Aj Vás:)

      Práve preto bolo pre vás,  zaujímavé vidieť originálne plagáty z roku 1989 z obdobia Nežnej revolúcie. Za každým plagátom je kreatívny nápad, myšlienka, odkaz, apel, pokora a sloboda. Farby, štetce, tuše, fixy. Veci okolo seba vnímame v súvislostiach. Výstava predstavuje tvorbu umelcov a grafikov, ktorí nemali k dispozícii grafický softver. A aj tak to dali. 

       

       

       

       

       

       

       

     • Štátne divadlo v Košiciach - Rysavá jalovica

     • Bedeker spoločenskej etikety, vydaný v roku 1918 mal pravidlo:  "Deti do divadla ani do kinematografu, mimo zvláštnych detských predstavení vôbec nepatria." Mravopočestnosť sa nemení, avšak striktné pravidlá sú dnes obrúsené časom. Aké sú základné spoločenské pravidlá návštevy divadla dnes?

      1.  Prvý a zásadný rozdiel medzi kinom a divadlom je oblečenie.  Divadlo je spoločenská udalosť, na ktorú        volíme oblečenie, ktoré podčiarkne jeho výnimočnosť

      2.  Do divadla prídeme včas a vypneme si mobil

      3. Do radu vstupuje ako prvý mladý pán, zásadne čelom k sediacim. Počas toho, ako prechádzame, nezastavujeme, aj keď stretneme priateľov. Stačí krátky pozdrav. Ak ideme okolo cudzích ľudí, poďakujeme

      4.  Mladú dámu mladý pán usadí po svojej pravici, avšak nikdy nie na na kraj radu

      5.  Návštevy divadla sa vzdáme, ak máme napr. chrípku. Je nepríjemné sedieť vedľa niekoho, kto neustále kašle a utiera si nos.

      6. Malé detaily v živote urobia veľa a okorenia ho. Tieto pravidlá slušného správania vašu návštevu divadla  povýšia na iný zážitok.

     • Malí veľkí kamaráti - MŠ Pod gaštanmi a sexta

     • Sextáni dnes pomohli vyčistiť školský dvor v MŠ Pod gaštanmi v Krásnej. Pani kuchárky im navarili horúci čaj. Slniečko svietilo. Sú chvíle, keď sa mysľou vrátime do detských čias, ale hrable držíme už chlapskou rukou. Ďakujeme za dobrý skutok.

     • Recykláčik, alebo ako dávame "dislajk" uhlíku

     • Študenti septimy Alex, Paula, Riško dnes realizovali už tradičnú edukačnú aktivitu "Recykláčik"  v rámci dlhodobého projektu "Netvorme odpad". Prizvali si na pomoc študentky kvarty -  Mary, Žanetku a Veroniku. Dievčatá sa zúčastnili aktivity v úlohe elévov. Projektové aktivity sú prenosné a realizujeme ich pre MŠ Košice Nad jazerom od šk.roka 2016/17.