• DOD 2018

     • Veľké poďakovanie tímu učiteľov a študentov SG Dneperská za veľmi vydarený DOD 2018. Všetci ste ukázali to najlepšie, čo vo vás je, ukázali ste nám veľký kus vlastného nadania!

     • #DODneperska štvrtok 22. 2. 2018 od 10:00 do 17:00

     • Inšpirujte sa aj VY! Navštívte nás spolu s Vašimi deťmi 22. 2. 2018 počas Dňa otvorených dverí.

      Program:

      10:00 - 12:30 Otvorené vyučovacie hodiny

      10:00 - 16:00 "Cesta poznania" alebo ... Board Games English, IT English, English Tea, Dramatizácia Bitky pri Rozhanovciach, Spoločenskovedný trojboj, Zaujímavé pokusy, Vymodeluj si svoj svet, Robotika, Java nie je len ostrov, Keramická dielňa ...

      10:00 - 17:00 Informácie o štúdiu

     • Opäť umiestnenie v angličtine - krajské kolo!

     • Počas sviatku sv. Valentína (14. 2.) prišiel ďalší úspech v anglickom jazyku! Dávid Korečko zo Sexty získal 3. miesto v krajskom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2A stredných škôl. Blahoželáme!

     • Valentínsky ples 2018

     • Valentínsky ples organizuje pre našich študentov od roku 2003 Mgr. Pliešovská spolu so staršími študentmi. Slávnostný Valentínsky ples 2018 organizačne pripravili Barbara Vargová, Lujza Bodnárová a Vickey Mrázková. Celý večer sa niesol v tanečnom duchu, spríjemnili ho zábavné hry a zaujímavé ceny v tombole napr. večera pre dvoch, zájazd podľa vlastného výberu, scrabble, antiskúšací kupón a podobne. Kráľovnou a kráľom plesu sa stali Tánička Kohúteková a Janko Taššik. Svieži vietor priniesli aj naši bývalí spolužiaci z Oktávy Dr. Sokolskej. Mladé dámy, mladí páni - ďakujeme za krásny večer!

       

       

     • Prednáška - Mgr. Matúš Tomko: Výpočtový model synaptickej plasticity na CA1 pyramidálnej bunke v hipokampe

     • Mgr. Matúš Tomko, náš bývalý žiak, nám dnes predstavil svoju dizertačnú prácu - Hipokampus predstavuje kľúčovú mozgovú štruktúru - ktorá sa podieľa na formovaní dlhodobej pamäti. Základom všetkých druhov pamätí je synaptický prenos, teda prenos nervových vzruchov (impulzov) medzi nervovými bunkami. Termín synaptická plasticita označuje schopnosť nervových buniek meniť silu týchto spojení. Výpočtový model nám umožňuje modelovať a simulovať pravidlá synaptickej plasticity v rôznych podmienkach a získané výsledky porovnať s reálnymi experimentami.

     • Prednáška - Ema Marína Bodnárová: VÍRUS CHRÍPKY (INFLUENZAVIRUS)

     • Ema Marína Bodnárová, študentka 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, naša bývalá žiačka, dnes študentom sexty - oktávy vysvetlila mechanizmus chrípky - genóm chrípky, stavbu viriónu, replikáciu viriónov a antigénne variácie viriónov. Téma chrípky je v súčasnom období veľmi aktuálna a Emka nám zodpovedala o.i. na mnoho praktických otázok. Srdečne ďakujeme :) Sme vždy radi, keď sa môžeme naučiť od múdrych ľudí opäť niečo nové. 

     • SEMINÁR pre mladých PREKLADATEĽOV

     • Dňa 19. januára dostala naša škola jedinečnú príležitosť - zúčastniť sa seminára pre mladých prekladateľov, ktorý zorganizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre preklad v Bratislave. Zúčastnili sa ho vybrané slovenské školy na základe úspešných prekladov.
      Na toto podujatie sme vyslali Viktóriu Mrázkovú zo Septimy. "Seminár nás oboznámil s fungovaním Európskej Únie a priblížil nám povolanie prekladateľa, spôsob jeho práce, programy, ktoré majú prekladatelia k dispozícii či ako sa preklady kontrolujú," hovorí Viktória a pokračuje: "Tiež nám predstavili pracovné ponuky pre prekladateľov v Európskej Komisii, ktoré by sme mohli pri hľadaní práce v budúcnosti využiť. Bol to dobrý zážitok s množstvom užitočných informácií."
      V závere seminára sme boli milo prekvapení, lebo preklad Viki Mrázkovej sa dostal do užšieho výberu spomedzi ostatných a nakoniec bol vybraný ako jeden z najlepších! Gratulujeme, Viki!

     • OLYMPIÁDA V ANJ a NEJ - obvodné kolo

     • Dňa 17. januára 2018 našu školu reprezentovali v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku hneď dvaja študenti. Aj keď konkurencia bola silná, obstáli vynikajúco. Dávid Korečko (sexta) v kategórii 2A obsadil 1. miesto a Maroš Popovič zo septimy v kategóriu 2B získal 2. miesto.
      Dňa 18. januára 2018 reprezentoval našu školu v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku Alex Kocper (kvinta) v kategórii 2A obsadil 1. miesto.
      Všetkým víťazom gratulujeme a držíme prsty do krajského kola!

     • Súťaž FIRST® LEGO® League

     • Chlapci z Kvarty a dievčatá zo Sekundy sa 10. januára 2018 zúčastnili súťaže FIRST® LEGO® League (FLL). V tejto robotickej súťaži nepracujú sami - komplikované úlohy riešia s pomocou robota. No robota-pomocníka si musia najprv navrhnúť, postaviť a naprogramovať a to v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november-január). Ak sa táto prípravná fáza vydarí, robot im pomáha so súťažnou úlohou. Jej výsledky vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentujú pred porotou. Takto súťaž simuluje reálny svet - žiaci pracujú ako tím každý rok na nových úlohách. Musia stihnúť daný termín a pracovať s použitím obmedzených zdrojov. Hoci sme sa FLL súťaže zúčastnili prvýkrát, vybojovali sme 9. miesto z 19-tich. V robotickej súťaži sme získali diplom za 3. miesto, čo účastníkov aj vedenie školy veľmi potešilo. 

     • ANGLIČTINÁR ROKA

     • alebo Medzinárodná súťaž žiakov stredných škôl anglického jazyka

      Dňa 30. 11. 2017 sa uskutočnila medzinárodná súťaž ANGLIČTINÁR ROKA pod vedením pani prof. Kováčovej-Kolesárovej. Súťaž bola zrealizovaná online. Naša škola sa zapojila o 9:00. Žiaci mali 60 minút na vyplnenie všetkých úloh – čítanie, gramatika a posluch na úrovni B1 až C1. Súťaže sa z našej školy zúčastnilo 22 žiakov z tried Sexta a Septima. Ich výsledky si môžete pozrieť tu - vysledky.pdf. Všetkých účastníkov z oboch zapojených krajín bolo 17 612 zo 750 škôl z 29 krajín. Maximálny počet bodov bol 98. Naša škola sa umiestnila na 374. mieste z celosvetového rebríčka. Medzi najúspešnejších riešiteľov sa na čestnom mieste zaradil Janko Varga zo Sexty s počtom bodov 86, čo ho celosvetovo umiestnilo na 1467. mieste.
      2. miesto: Katarína Mihoková - celosvetové 2717. miesto s počtom bodov 81,5
      3. miesto: Maroš Popovič - celosvetové 2720. miesto (81,5)
      4. miesto: Viktória Mrázková - celosvetové 2910. miesto (80,5)
      5. miesto: Peter Ferenčík - celosvetové 3392. miesto (80,5)
      Všetkým zúčastneným gratulujeme!

     • Vianočný pozdrav

     • Krásne sviatky plné lásky a pohody, všetko najlepšie v novom roku Vám a všetkým priaznivcom Súkromného gymnázia praje pedagogický zbor a vedenie SG

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • sa už tradične uskutočnila aj v tomto školskom roku. Opäť nás potrápili geografické úlohy teoretického charakteru, no aj práca s atlasom. Ako sme si počínali - to je úloha pre p. profesorku Kozákovú - ktorá testy čoskoro opraví a vyhlási víťazov a celkové výsledky.

     • Dneperské vianočné trhy

     • Naši prímani a sekundáni vyrábali spolu s p. profesorkou Čiernou vlastné výrobky s vianočnou tematikou a tieto ponúkajú na Dneperských vianočných trhoch. Táto aktivita pomáha rozvíjať ich sociálne zručnosti, žiaci sa učia komunikovať a predávať vlastné výrobky. 

     • Olympiáda z ANJ a NEJ - školské kolo

     • V priebehu 1.-6. decembra prebehlo v našej škole školské kolo olympiády z Anglického a Nemeckého jazyka v kategórii 1A, 1B, 1C, 2A a 2B. Veľmi nás teší, že všetky úlohy žiaci zvládli na výbornej úrovni. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách v angličtine: Kategória 1A: 1. miesto Tomáš Paternák/Sekunda, 2. miesto Zvalená Mária/Sekunda, 3. miesto Semancová Emília/Príma; Kategória 1B (Tercia): 1. miesto Kacvinský Adam, 2. miesto Kissová Katarína, 3. miesto Lukáč Róbert; Kategória 2A (Sexta): 1. miesto Korečko Dávid, 2. miesto Varga Ján, 3. miesto Mihoková Katarína; Kategória 2B: 1. miesto Popovič Maroš, 2. miesto Zaytseva Nasťa, 3. miesto Mihalovitsová Adriana + Mrázková Viktória.
      Za NEJ do krajského kola postupuje Kocper Alex z Kvinty.
      Za ANJ do krajského kola postupujú žiaci umiestnení na prvom mieste vo svojej kategóri: 1A - Tomáš Pasternák, 1B - Adam Kacvinský, 1C - Zlatko Mutala, 2A - David Korečko, 2B - Maroš Popovič.

     • Juvenes Translatores

     • Aj v tomto školskom roku mali naši študenti Septimy a Sexty možnosť preukázať svoj talent, vedomosti a schopnosti v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores. Zámerom tejto celoeurópskej súťaže stredných škôl je podporiť používanie cudzích jazykov v Európe a poukázať na osobitosti prekladania. Naša škola tohto roku organizovala školské kolo a každoročne sa registruje do databázy škôl, z ktorých prebieha náhodný elektronický výber do celoeurópskeho kola. Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek dvojicu jazykov, zvíťazila však tradične angličtina. Bolo neskutočne náročné vybrať ten najlepší preklad. Všetci "prekladatelia" informáciu odovzdali čo najvernejšie, každý vo svojom preklade zanechal aj svoju osobitú pečať. Víťazkou školského kola je Viktória Mrázková zo Septimy. Blahoželáme jej aj ďalším autorom najlepších prác, ktorými sú Samuel Geletka, Lujza Alica Bodnárová, Ernest Šuhaj, Peter Ferenčík, Adriana Mihalovitsová (všetci zo Septimy) a Milan Marčák zo Sexty.

     • SH´S celoslovenské kolo

     • O Evke Melichovej z Tercie a jej úspešnom ťažení v Shakespeare´s Memorial 2017 sme už písali. Opäť sa pochválime - teraz Evka získala skvelé 2. miesto v celoslovenskom kole tejto súťaže v Bratislave. Gratulujeme :)

    • Ste pripravení na dnešnú návštevu?
     • Ste pripravení na dnešnú návštevu?

     • Dnes večer chodí svätý Mikuláš a dobrým deťom rozdáva darčeky. Tie, čo poslúchali menej a majú na rováši viac zlých skutkov, sa musia uspokojiť s cibuľou či uhlím. Šikovnejšie vedia, že zo svojich hriechov sa môžu vykúpiť aj peknou básničkou, ktorou obmäkčia srdce sv. Mikuláša. Ak na urovnanie svojich hriechov nepotrebujete práve celého Homéra, ponúkame vám pár tipov - kým sv. Mikuláš príde aj k vám, zvládnete sa jednu básničku určite naučiť.

      Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
      Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky!

      Ak môžem byť taká smelá, aj ja by som prosiť chcela.
      Nie však žiadne haky-baky, chcela by som strojček taký,
      ktorý mňa a našu Milku naučí hneď násobilku.

      Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa,
      každá päťka odpúšťa sa.

      Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
      každý rok nosievaš do okien dary.
      Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
      každý rok myslievaš na dobré deti!

      Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
      Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
      Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.
      Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.
      Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.
      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.

      Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti.
      Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme.
      Ukážeme ti, čo vieme, rozprávočky rozpovieme,
      prednesieme pekný verš, nakreslíme čo len chceš.
      Nič to zato, že sme malí, statočne sme pracovali.
      Ponáhľaj sa, Mikuláš, ponáhľaj sa medzi nás.