• Postúpili sme do celosvetového kola robotickej súťaže

     • Dneperský "Dream team" G4+2 to po štyroch rokoch dokázal !!! Vďaka 2. miestu v celoslovenskom kole medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge si vybojoval postup do celosvetového kola tejto robotickej súťaže. To sa bude toho roku konať trochu netradične - virtuálne v dňoch 24.-27.06.2021 v Grécku. Sme na VÁS všetci nesmierne hrdí a budúci týždeň veľmi držíme palce;)

     • Kvarta - stretnutie s odborníčkou z oblasti prevencie

     • Kvarta dnes absolvovala preventívne stretnutie s npor. Ing. Emíliou GLOVČÍKOVOU, špecialistkou  zo Skupiny prevencie vnútorného oddelenia na OR PZ v Košiciach. Cieľom dnešného stretntia bolo uvedomiť si vzťah medzi šikanou a kyberšikanou, naučiť sa chrániť vlastnú identitu, uvedomiť si trestno-právnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nevnímať virtuálny priestor, ako priestor anonymný, v ktorom je všetko dovolené. Zistili sme, že nikdy nesmieme zdieľať, posielať elektronickou poštou akékoľvek naše citlivé údaje.

       

     • Cyber Security s odborníčkou z praxe

     • Cyklus prednášok s odborníkmi z praxe. pokračoval 14.06.2021 na stretnutí tercie, kvarty a sexty s odborníčkou z marketingovej agentúry Promiseo v Košiciach, ktorá nám vysvetlila spôsoby ako sa chrániť pre online zlodejmi a tiež princíp dvojfaktorovej autentifikácie, ktorá zvyšuje bezpečnosť našich účtov.

     • Online marketing s odborníkom z praxe

     • Dnes mali tercia, kvarta a kvinta prednášku k téme online marketing.

      Online marketing, internetový marketing alebo aj web marketing. To všetko sú synonymické pomenovania pre marketing, ktorý využíva virtuálny priestor k propagácii.  Digitálny marketing a online marketing nie je to isté. Väčšina kanálov digitálneho marketingu je spojená s online marketingom, no nejedná sa o rovnaký pojem. Rozdiel medzi digitálnym a online marketingom je v tom, že online marketing je súčasťou toho digitálneho.

      Predstavuje skupinu nástrojov a metód používaných na propagáciu značky, výrobkov a služieb prostredníctvom internetu. Cieľom je osloviť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kanálov, kde trávia čas napríklad čítaním, vyhľadávaním, nakupovaním alebo komunikovaním online.

      Na začiatku prednášky nám p. Igor Lakatoš predstavil firmu Promiseo v ktorej pracuje, povedal nám čomu sa táto firma venuje a aká je jeho úloha v tejto firme , potom sme si prebehli výhody a nevýhody reklám, povedali sme si na čo všetko slúži internetový prehliadač Google a vysvetlil nám ako fungujú súbory Cookies . Na konci hodiny sme si zahrali súťaž na stránke Kahoot, v ktorej sme mohli vyhrať rôzne ceny .

     • #dneperskekocky búrajú mýty o ženách v IT

     • Prišli, videli, zvíťazili ... Aj takto by sa dal opísať nedávny úspech skupinky dievčat z našej školy. Tím #dneperskekocky v podaní – Nataše Kovalčíkovej, Liliany Kolcunovej a Esther Šiňanskej - sa stal vo svojej vekovej kategórii celoslovenským víťazným tímom súťaže v programovaní ScratchMatch. V duchu myšlienky „Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu“ súťaž od roku 2017 organizuje občianske združenie Aj Ty v  IT. Tento rok sa do nej zapojilo 92 dievčat a spolu poslalo 68 projektov. Naše „kočky“ odbornú porotu zaujali vlastnou počítačovou hrou zo sveta peňazí s názvom „PiggyBank“ vytvorenou v prostredí spomínaného programovacieho nástroja Scratch. K neuveriteľnému úspechu blaželáme a už teraz sa tešíme, na nové "ženské" IT nápady;)

     • Už cez víkend nás čaká celoslovenské finále

     • Vďaka celkovému 1. miestu v regionálnom kole medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge ako jednej z troch divízií FIRST LEGO League čaká už tento víkend náš tím G4+2 v zložení: Matej, Mišo, Ondro, Naty, Lili, Esthi účasť v celoslovenskom finále.
      FIRST LEGO League vyzýva deti, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa deti učia budovať a programovať vlastného robota a potom vykonávať rôzne misie v súťaži robotov. Každý rok, FIRST LEGO League Challenge má inú výzvu. Témou tejto sezóny 2020-2021 je RePLAYSM.

      K zaslúženému víťazstvu tímu G4+2 blahoželáme a v sobotu veľmi DRŽÍME PALCE!!!

     • Na začiatku bola detská zvedavosť ...

     • Nevinná detská zvedavosť či skôr záľuba v rozoberaní hračiek ho časom priviedla až k navrhovaniu a výrobe dosiek plošných spojov a programovaniu mikrokontrólerov. Tak takto nejako by sa dala jednou vetou opísať cesta nášho septimána Michala Nováka k jeho tohtoročným úspechom v podobe 1. miesta v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Elektrotechnika, hardvér, mechatronika a úspešného absolvovania celoslovenského kola tejto súťaže. K dosiahnutým úspechom blahoželáme a už teraz sme zvedaví, s akým ďalším projektom nás o rok Miško prekvapí;)

     • Aktivity v prírode - príma a sekunda

     • Žiaci primy a sekundy sa zúčastnili turistického pochodu v okolí školy. Vyrážali sme od školy, popri Hornáde na štrkovisko v Krásnej. Tam sme si urobili súťažno- zábavnú prestávku. Žiaci si zmerali sily v hádzaní "žabiek", rýchlosti zjedenia želatínových "žížaliek" bez použitia rúk. Následne sme sa pohli smerom ku Krásnej, kde sme si urobili prestávku na občerstvenie. Po krátkom oddychu sme sa vrátili do školy na zaslúžený obed. Deti tak zvládli pochod dlhý približne 10 km.

     • STM Košice - prírodné vedy v pokusoch

     • Žiaci Tercie a Kvarty navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Interaktívna výstava plná pokusov, hlavolamov a ilúzií, umožnila žiakom vyskúšať si aplikované prírodovedné zákonitosti v praktických pokusoch. 

     • MDD v prírode

     • Od Štadióna Lokomotívy cez začiatok Čermeľského údolia a ponad Kavečany na Chatu Hrešná viedla cesta našich žiakov v krásny slnečný štvrtý júnový deň. Tento darček k Medzinárodnému dňu detí si všetci užívali v jeho príjemných detailoch. Či už v tieni dvoch statných líp pri kaplnke s výhľadom na mesto, alebo pri chate, kde sa v priebehu niekoľkých minút po príchode rozhorel oheň na troch ohniskách a rozvoniavať začali špekáčiky a iné dobroty. Po výdatnom občerstvení, posedení a dokonca loptových hrách nás napokon čakal zostup k zastávke autobusu po zjazdovkách lyžiarskeho strediska. Blízko mesta a predsa uprostred prírody – pre viacerých možno inšpirácia pre ďalšie letné výlety.

     • MDD a matematika

     • Dnes sme s primou zažili matematiku hrou. Keďže je deň detí, tak sme sa trochu zahrali. Miesto "nudného" opakovania v laviciach, sme si učivo zopakovali hravou formou. Skladali sme domino rimsko- arabských čísel, hľadali sme v obrázku štvorce, kocky, zamaskované čísla a vlastnosti trojuholníkov. Spojili sme hru a učenie. Nakoniec sme vybitým mozgovými bunkám dodali trochu cukru, aby fungovali zvyšok dňa ako sa patrí.

     • Maturanti 2021 - rozlúčka

     • Milí naši maturanti, prajeme Vám veľa úspechov na vašej ďalšej životnej ceste. Buďte verní svojim zásadám, pracujte čestne a poctivo. Buďte vzdelaní,  láskaví a múdri. Plňte si svoje sny

     • Prijímacie skúšky - 2.kolo

     • Súkromné gymnázium bude organizovať 2.kolo prijímacích skúšok, dňa 22.06.2021. 

      Počet voľných miest - štvorročné štúdium: 4

      Počet voľných miest - osemročné štúdium: 2

      Informácie: melisova.miriam@gymbosak.sk

       

       

     • Testovanie 9 2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe rozhodnutia MŠ SR v súvislosti s termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka, minister školstva SR rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

      • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra 
     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - príma

     • Dnes sme s primou na hodine matematiky upevnili učivo o výške, trojuholnikoch a ich výškach. Pomocou olovničky sme si ozrejmili vzťah výšky a kolmice. Následne sme v skupinách rysovali- nerysovali trojuholníky s výškami na chodník. Deti sa zabavili. Naučili sa ako gumovať kriedy na chodníku 

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - sexta

     • Študenti sexty dnes absolvovali blok ANJ-CHE v prírode. Rozdelili sa na tri skupiny, Každá skupin pracovala s časťou odborného textu  k téme: Bol raz jeden život v čase pandémie, alebo čo sa deje v tele od vpichu vakcíny až po plnú imunitu proti covidu. Úlohou každej skupiny bolo pochopiť text, prezentovať obsah v logickej štruktúre, prezentovať logické procesy v anglickom jazyku a vytvoriť z prírodnín animáciu, resp. 3D vzdelávací plagát ako podklad k prezentáciám. V každom z nás, bez ohľadu na vek sa skrýva hravá duša. Každá skupina študentov prezentovala svoje úlohy s vlastným kreatívnym vkladom, všetky tímy spolupracovali a fantáziu využili naplno. Jednu tému pozorovali z rôznych uhlov pohľadu. Na záver nás chlapci prekvapili a rozosmiali. Spontánne vymysleli a predviedli divadelný skeč, v ktorom nám uvedené biochemické procesy zahrali. 

     • Učenie sa v prírode je trojrozmerné - tercia a kvarta

     • Dnešné vyučovanie sme rozložili do dvoch blokov. Prvé tri vyučovacie hodiny sme pracovali v škole. Ostatné hodiny sme sa učili v prírodnom areáli Nad jazerom. Študenti tercie a kvarty absolvovali  blokovú výučbu ANJ-DEJ. Vyučovanie vonku prináša mnoho podnetov nielen pre naše zmysly, ale rozvíja aj abstraktné myslenie. Dnešný deň bol pre nás pilotný. Po dlhom čase, ktorý sme trávili virtuálnym spájaním sa v rámci dištančnej výučby, budeme v stredy organizovať výučbu aj v škole, aj v prírode. Sme presvedčení, že spojenie so skutočným svetom nám umožní znova upevniť pocit zmysluplnosti vzdelávania. Svet za našimi oknami nie je len o striedaní ročných období. Je plný príbehov z dejín, fyziky, geografie, matematiky, biológie a chémie. A úplne dokonalé je, keď tieto príbehy vieme prerozprávať rôznymi jazykmi.