• V nohách máme ďalšie kilometre

     • Dnes sme cez Oázu pokoja vyrazili na prieskum lesa, ktorý je medzi sídliskom Nad jazerom a údolím rieky Torysa. Po včerajšom daždi sme občas vhupli do blata, ale slniečko nad nami a občasné výhľady na Sady nad Torysou, Košickú Polianku, Vyšnú a Nižnú Hutku nám vylepšovali náladu. Do školy sme sa vrátili cez Krásnu nad Hornádom. V nohách máme ďalších (asi) 10 prírodných kilometrov.

     • Herifarma

     • V rámci odporúčaného adaptačného procesu mali aj starší žiaci  turistický pochod na ovčiu a koziu farmu Herifarmu. 

     • Turisticko-športový deň, alebo dostávame sa do formy

     • Návrat do školy je spojený aj s obnovovaním našich zručností a to nielen vo vedomostnej rovine. Dňa 28.04.2021 sme využili krásne počasie a v dvoch skupinách sme sa vybrali na túru, počas ktorej sme pozorovali prebúdzajúcu sa prírodu, navštívili sme konskú farmu a zahrali sme si športové hry. A hlavne sme sa rozprávali a rozprávali :) Každá skupina podľa veku prekonala inú vzdialenosť. Mladší žiaci v tento deň pokorili 7km. Starší žiaci 10km. V tejto aktivite budeme pokračovať aj budúci týždeň. Dneperská sa dostávy do formy a pracuje aj na svojej fyzičke.

     • ... aby Príma bola príma ;)

     • Novinka pre našich budúcich prvákov už dnes!

      Milí piataci, spolu s vašimi rodičmi máte už takmer za sebou neobyčajný školský rok. Učili ste sa sami na diaľku z domu, čo mohlo byť pre niektorých z vás náročné. 

      My na Dneperskej to vieme! Preto sme sa rozhodli, že žiakom v našej novej Príme (ako aj ich rodičom), uľahčíme prvý polrok u nás tým, že si spoločne zopakujeme učivo ich neobyčajného piateho ročníka. 

      Vážení rodičia, naša škola Vám pomôže! Spolu s učiteľmi si žiaci nielen zopakujú prebraté učivo základnej školy, ale aj dobehnú to zameškané:)

      "Dáme všetky strachy bokom a vykročíme správnym krokom."           

                                               #DneperskaPrima2122

     • Dneperský online deň alebo Deň otvorených dverí 2021

     • Dnes sme tu v čase od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 len a len pre VÁS.

      Vysielanie ONLINE: DODneperska2021 VSTÚPTE 

       

      PROGRAM #DODneperska2021

      - Informácie o škole

      - Informácie pre uchádzačov o štúdium

      - Virtuálna prehliadka školy

       

      DNEPERSKÁ TELKA uvádza

      - Dôležitý je prvý krok

      - Dneperská je príležitosť pre VÁS

      - Dneperská je príležitosť pre NÁS 

      - Tak takto to vidíme MY;)

      - Vernie ver mi! (part I.) - študentský projekt na tému počítačovej bezpečnosti

       

      TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

      Online spojenie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Google Meet. Za týmto účelom je potrebné mať založený Google účet. Ten má vytvorený každý, kto používa napr. bezplatnú e-mailovú službu Google Mail (Gmail). Z toho dôvodu odporúčame každému, kto používa inú e-mailovú službu než gmail, zriadiť si e-mailovú schránku v aplikácii Google Mail (Gmail).

      deň konania ONLINE: DOD bude na stránke školy zverejnený odkaz pre VSTUP na DOD. Po kliknutí na tento odkaz, bude vstup umožnený všetkým, ktorí budú v tom čase na svojich počítačoch prihlásení vo svojich gmailových účtoch. Toto online spojenie je možné aj prostredníctvom mobilných telefónov, či tabletov, na ktorých je však potrebné vopred nainštalovať bezplatnú aplikáciu Google Meet z platformy Google Play. V prípade akýchkoľvek technických otázok Vám budeme v tento deň k dispozícii už od 09:00 na dodneperska@dneperska.sk.

     • Úprava školného

     • Vážení rodičia, 
      na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zo dňa 01.03.2021 sme ako škola, na znak vzájomnej podpory počas mimoriadnej celospoločenskej situácie v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, pristúpili k úprave školného na aktuálny školský rok 2020/2021. Výška školného za I. polrok školského roka 2020/2021 ostáva nezmenená. Výška školného za II. polrok školského roka 2020/2021 sa znižuje na 100,- eur/polrok. V prípade, že už bolo školné za školský rok 2020/2021 uhradené v pôvodnej plnej výške, vzniknutý preplatok Vám bude automaticky započítaný do školného na ďalší školský rok. Akékoľvek neočakávané závažné životné situácie s dopadom na schopnosť hradiť školné je možné, tak ako doteraz, riešiť individuálne. V prípade ďalších otázok, či nezrovnalostí nás neváhajte kontaktovať mailom (madarova@dneperska.sk), či telefonicky (+421 907 456 599). Ďakujeme Vám za vzájomné pochopenie a podporu. #vasadneperska

     • Okresné kolo v Geografickej olympiáde

     • Začiatkom februára sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, už tradične sa zapojili aj žiaci našej školy. Všetci súťažiaci z nášho gymnázia sú úspešní riešitelia. V kategórii E: Samuel Tomčo, Adam Vrba, Emily Semancová (Kvarta), v kategórii F: Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Marcus Koterle (Sekunda).

      Postup do krajského kola z tretieho miesta si vybojoval Samuel Tomčo a Liliana Kolcunová. Srdečne blahoželáme

     • Diskusia so študentmi VUT v Brne

     • Dnes, 18.02.2021 zavitali medzi nás naši bývalí študenti Tánička Kohúteková, študentka Biomedicinskej techniky a bioinformatiky na fakulte elektrotechniky a komunikacnych technologii  a Dávid Tandlich, študent Chémie a technológie materiálov na Fakulte chemickej, obaja  z VUT v Brne (Vysoké učení technické). Porozprávali nám o svojich skúsenostiach z univerzitného štúdia a tiež o možnostiach pracovať v rôznych študentských spolkoch, ktoré sa spolupodieľajú na komplexnej príprave študentov.  Súčasťou ich štúdia  je aj program praxe, ktorú absolvujú povinne mimo školu, t.z. Tánička v nemocnici alebo v medicínskej firme a David vo výskumných laboratóriách konkrétnych výrobných firiem. Veľmi radi sme si tiež vypočuli, že nie sme sami v dištančnom štúdiu, a občas máme podobné pocity.  Niekedy sú chvíle, keď aj  vysokoškolským študentom sa veľmi nechce, ale podstatné je, že aj oni, aj my vieme, prečo študujeme a preto či chceme/nechceme, ideme ďalej a s radosťou. Z celého srdca im prajeme to najlepšie a tešíme sa, keď nám o pár rokov povedia, ako naložili so svojou budúcnosťou. 

     • Už viac ako 25 rokov s VAMI

     • Na začiatku bola myšlienka. Nápad. Otvoriť školu, v ktorej by sa žiaci cítili ako v rodine...

      A ako to bolo ďalej, sa dočítate v ostatnom čísle občastníka našej mestskej časti. Prajeme zaujímavé čitanie;) #vasadneperska

     • Oktáva aj naďalej dištančne

     • Vážení rodičia, milí študenti Oktávy,

      od 8. februára 2021 pokračujeme v končiacom ročníku (Oktáva) v dištančnom vzdelávaní.  Zriaďovateľ školy takto rozhodol na základe odporúčania  RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice, ktorí odporučili neotvárať prevádzky škôl a školských zariadení na území mesta v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Košiciach a okolí.

      RNDr.M.Melišová-Čugová, riaditeľka Súkromného gymnázia

     • Precvičili sme si mozgové závity

     • V škole aj v živote sú tie najjednoduchšie riešenia častokrát lepšie než zbytočné komplikovanie a hľadanie problému tam, kde nie je. Nuž, niekedy nie je na škodu zapojiť svojskú logiku, sedliacky rozum a oprášiť aj vedomosti zo školských lavíc.Mozgové závity a šikovné prsty si mohli naši žiaci precvičiť v štvrtok 17.12.2020 pri riešení rôznych logických úloh. Bola medzi nimi aj známa Einsteinova hádanka, ktorú podľa neho vraj dokážu vyriešiť iba 2% populácie - dneperskí žiaci s tým nemali žiaden problém, zvládli to hravou zadnou. Logiku a šikovnosť prstov potrénovali pri hádankách so špajchľami a strihaní Möbiovho pásu. Postreh si overili pri hre "elektrika", v ktorej signál šírili tľapkaním - je to o niečo pomalšie, ako elektro-magnetický signál, ale zábavy je pri tľapkaní určite viac. Konštruktérske schopnosti prejavili v leteckej polhodinke, ktorá začala tvorbou lietadiel rôznej konštrukcie z papiera, ich zalietavaním a nakoniec súťažou na presnosť pristátia. Deň v škole ukončili úspešným vylúštením Sudoku.Počasie nám síce neprialo, ale zo školy aj tak dneperčatá odchádzali s dobrou náladou.

     • Mirka Kuľková a septima vytvárali hoaxy

     • Dnes sa žiaci septimy zúčastnili workshopu s Mirkou Kuľkovou zo Starportu na tému "Rozvoj mediálnej gramotnosti". ŽIaci z nižších ročníkov sa snažili identifikovať kritériá podľa ktorých dokážeme odlíšiť kriticky fakty od názorov. My, septimáni sme pokročili a išli na to opačne. Zahrali sme sa na konšpirátorov. Dozvedeli sme sa  ako sa dajú rozpoznať falošné správy. Taktiež nám Mirka popísala rôzne znaky hoaxov a diskutovali sme o známych príkladoch. Neskôr sme si mohli vytvoriť vlastnú nepravdivú správu, ktorá by odrážala najčastejšie a najpopulárnejšie témy súčasného obdobia. Dnešný workshop nás viedol k hlbšiemu zamysleniu sa vo vzťahu ku  kritickému  príjmaniu rôznych informácií.

     • Vedomostný kvíz AJ-MAT-BIO-SVK-USA

     • 16.12.2020 sme sa prešli popri Hornáde. Počasie nám síce neprialo, ale teplý čaj v škole to napravil. Rozdelili sme sa do troch tímov a súťažili sme vo vedomostnom kvíze, ktorý prevetral naše vedomosti v témach: AJ, matematika, ľudské telo, Slovensko, USA. 

     • Čo je to za jazero? Aha, veď je to naše Jazero

     • Aj s takouto otázkou sa stretli naši gymnazisti v dnešný druhý školský deň súc „odlepení“ od monitorov počítačov a užívajúc si konečne prítomnosť spolužiakov, kamarátov, rovesníkov. Aj keď sa dnes slniečku nedarilo presadiť a bolo sychravo, ako sa na 15. december patrí, nebránilo nám to v tom, aby sme si užili príjemnými rozhovormi naplnenú prechádzku okolo Jazera. Všetci si pozorne všímali školu a jej okolie. Bola to totiž jedna z avizovaných tém v našom dnešnom kvízovom predpoludní. Nebolo to zas až také jednoduché – otázky bolo treba na chodbách a v triedach najprv nájsť, potom zaloviť v pamäti v priečinkoch zvaných dejepis a občianska náuka a napokon bolo treba aj čítať – a to nie len tak, ale s porozumením. Dievčatá zo sexty dnes podporil aj Samo a opäť boli skvelou organizačnou pomocou , priam pravou rukou učiteľov. Sladká odmena po skvelo strávenom dni si napokon našla svoje zaslúžené miesto u všetkých zúčastnených.
       

     • Čo je najväčší poklad dneperskej?

     • Dnes, 14.12.2020 súťažili žiaci prímy - tercie v hre "Čo je najväčší poklad dneperskej?" Slniečko nám prialo. Sextánky Baška, Mirka a Romanka vymenili na chvíľu pozície študentiek za profesorské. Viedli žiakov na stanovištiach a v rozstrele si pripravili pre nich experimenty, ktorých riešenia určili celkovú víťazku, ktorou sa stala Laura Šimová :) Výborný deň pre všetkých zúčastnených. Naše oči si na chvíľu odpočinuli od monitorov,  čerstvý vzduch nám prevetral "šedé bunky mozgové", slniečko nám pomohlo prostredníctvom UVB z provitamínu 7-dehydrocholesterolu endogénnou reakciou v koži produkovať vitamín D3.  Aby sme nezabudli - viete čo je najväčší poklad dneperskej? Ste to vy, naše deti. Bez vás by dneperská nebola dneperskou, školou do ktorej radi chodíme.