• pbl/ESET - Redkvičky

     • Pestujeme/te redkvičky, pozorujeme rast, vidíme rôzne výsledky, porovnávame svetelnosť, hlbku zeminy vo vedierkach a hľadáme odpovede na Prečo? Ako? Kde? Čo?

     • Futsalový turnaj 2024

     • Dňa 7.3.2024 sa naša škola zúčastnila futsaloveho turnaja s názvom Podpor pohyb CUP. Školu reprezentoval výber chlapcov z Gymnázia a Základnej školy.  

      Družstvo tvorili títo chlapci: Peter Žiak, Daniel Kozák, Yacoub Kolesár (Gymnázium), Lukáš Palenčár a Tomáš Maďar (ZŠ). V oklieštenej zostave sme na turnaji obsadili 3. miesto zo 16 prihlásených škôl. Týmto dosiahnutým výsledkom sme sa stali treťou najlepšou školou v Košiciach vo futsale. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov. 

     • PBL/ESET - Sexta, 2.G - BOOK SHARING

     • Pripravili sme pre vás priestor na zdieľanie kníh - prines a vezmi. Ak máte doma knihy, ktoré ste už prečítali a chcete ich posunúť, prineste ich. Ak uvidíte v polici knihu, ktorá vás zaujala, vezmite si ju. 

      Čítanie kníh posilňuje takmer všetky oblasti myslenia. Zvyšuje našu jazykovú gramotnosť, čo má za následok, že vieme lepšie formulovať vety a obohacuje sa naša slovná zásoba. Veľký vplyv má čítanie aj na gramaticky správne vnímanie slov. Aj preto ľudia, ktorí veľa čítajú sú inteligentnejší, vedia sa lepšie vyjadrovať a majú lepší písomný prejav. 

     • EkoSexta2G

     • V septembri sme spolu vysadili desiatky cibúľ hortenzií, narcisov a tulipánov. Dnes im Sexta a 2.G odkryla perinu z lístia.

     • PBL/ESET kreatívna stena

     • V budúcom co-workingovom priestore dnes členovia M3 započali prácu na kreatívnej stene, ktorá bude nositeľom myšlienky: informácie - dáta - vyhodnocovanie dát - medzigeneračný komunitný most - zodpovednosť - sloboda

     • FLL Košice - 2. miesto pre D1 Team

     •  

      ​​​14.02.2024 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo súťaže First Lego League. Tohtoročná sezóna inšpirovaná umením pod názvom MASTER PIECE predstavovala veľkú výzvu aj pre náš Dneperský "D1 Team" v zložení - Naty, Arthur, Marcus, Sandrine a Alex. 

      V celkovom hodnotení pozostávajúcom zo štyroch rovnocenných častí – Robot Game, Návrh robota, Inovačný projekt a Základné hodnoty sa náš tím "D1 Team" v konkurencii 10 tímov umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. K dosiahnutému výsledku BLAHOŽELÁME!!! 

     • DOD 2024 na Súkromnom gymnáziu

     • Vážení záujemcovia, milí žiaci,

      keď ste si vybrali pre vaše budúce štúdium práve našu školu, urobili ste správne. Ak nás chcete spoznať, príďte na  Deň otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1, v Košiciach.

       

      Program DOD:

      Staň sa jeden deň žiakom našej školy:  

      V rozvrhu hodín nižšie, vidíš vyučovacie hodiny, ktoré spolu s našimi Prímanmi môžeš absolvovať. Ak si chceš jeden celý deň na našom gymnáziu vyskúšať, stretneme sa s tebou, 15.02.2024 o 7:50 vo vestibule našej školy.

      1.VH - Hudobná výchova

      2.VH - Slovenský jazyk a literatúra

      3.VH - Matematika

      4.VH - Biológia

      5.VH - Anglický jazyk

      6.VH - Geografia

       

      Zaujíma ma informatika:

      10:55 - 12:35 príď do našej učebne informatiky, radi ti ukážeme, na čom pracujeme

       

      Herný kútik

      8:30 - 12:30 - v učebni septima s maxom a Adamom

       

      Individuálne rozhovory rodičov so žiakmi, učiteľmi a vedením školy: 8:00 - 16:00

       

     • Máme skvelého prekladateľa!

     • Prekladatelia a  korektori z  GR pre preklad v  súčasnosti ukončili hodnotenie prekladov všetkých
      účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže Juvenes Translatores konanej dňa 23. november 2023.
      Radi by sme Vám oznámili, že preklad nášho žiaka Michala Vargu zo septimy zaujal porotu a preto
      získava čestné uznanie v celoeurópskom kole súťaže Mladí prekladatelia 2023 (Juvenes
      Translatores).


      ..a niečo na jeho chválu...."Prekladateľ preukázal veľmi dobrú znalosť východiskového aj cieľového
      jazyka. “Oceňujem jeho výber slov pri riešení najzložitejších častí tohto pomerne náročného textu a
      celkovo veľmi jasný štýl. Sú tu menšie problémy s gramatikou/interpunkciou a niektoré zvolené
      lexikálne riešenia sa môžu zdať príliš kreatívne, ale môj celkový dojem je - dobrá práca, naozaj veľmi
      dobrý preklad. Len tak ďalej!

      Porota, ktorej predsedal generálny riaditeľ GR pre preklad, následne vyberala najlepší preklad z
       každej krajiny EÚ. Bola to nesmierne náročná úloha, keďže texty boli podľa ich slov preložené
      vynikajúco a vynaliezavo, a  to mnohých odlišných jazykových kombináciách. Aj keď víťaz môže byť
      len jeden, všetkých účastníkov vyzývajú, aby sa aj naďalej venovali svojej vášni učiť sa jazyky.
      Výbor použil podobné kritériá, aké sa uplatňujú na hodnotenie textov preložených  GR pre preklad,
      t. j.:
      • presnosť prekladu,
      • schopnosť správneho písania (gramatika a výber výrazov),
      • tvorivosť prekladateľských riešení.

      Touto cestou je Michal srdečne pozvaný na slávnostné udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční dňa 26.
      marca 2024 so začiatkom o 11:00 na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Program bude
      pozostávať z odovzdávania cien, spätnej väzby od hodnotiteľov prekladov, besedy s prekladateľmi a
      spoločného obeda.
      AKK za PK CJ

     • Výzva PBL/ESET - redkvičky

     • Chceme sa poďakovať všetkým triedam, za to, že ste prijali našu výzvu - skúsiť dopestovať redkvičky  vo vašich učebniach. Trieda, ktorá dopestuje najkrajšie a najväčšie redkvičky bude odmenená. Sme veľmi radi, že nás podporili aj naši učitelia, ktorí tiež súťažne pestujú redkvičky spolu s nami. Keď sa nám to podarí, urobíme si dneperskú fiestu.

     • Výzva PBL/ESET - výroba nového materiálu

     • Separovaný papier sme použili na výrobu nových typov materiálov. Experimentovali sme s pridaním prírodných aditív. Tento materiál použijeme na výrobu súťažného umeleckého diela.