• Najľahší kov - zelená chémia - be ready for the future

     • 12.12.2019 Oktaváni sa v špeciálnom fyzchem labe na PrF UPJŠ dozvedeli o výskume lítia, o vývoji lítiových batérií, o otázkach, ktoré z výskumu a európskeho zadania vo vzťahu k zelenej chémii riešia. Zelená chémia sú procesy, ktorých cieľom o.i.je napr. markantne zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý v meste denne dýchame. Študenti mali možnosť pracovať s Li v špeciálnom zariadení plnenom argónom. Prečo Ar? Lebo pre prácu s Li potrebujeme prostredie, v ktorom nie je ani jediná molekula vody. Prečo žiadna voda? Lebo: spomeň si na pokus sodík a voda😉 

     • Najlepší angličtinári v súťaži "Best in English"

     • Dňa 29.11.2019 sa najlepší angličtinári z Oktávy zúčastnili medzinárodnej súťaže Best in English. Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 21 100 študentov z 922 stredných škôl z 30 rôznych krajín. Najlepší žiak bol z Estónska. Naša škola sa umiestnila na 422. mieste z celosvetového rebríčka, v rámci Slovenska na 46. mieste, v regióne na 8. mieste  Medzi najúspešnejších riešiteľov sa na čestnom mieste zaradil Dávid zo Septimy s počtom bodov, čo ho celosvetovo umiestnilo na 1875. mieste.
      Priebežne tohtoročné výsledky sú tiež optimistické. Oktávania ako Katarína (99,5b zo117), Dávid (99b), Milan (98) a Ján (87,5) zaútočili na popredné miesta.
      Veríme, že aj tento rok naši žiaci preukážu svoje vedomosti, získajú maximálny počet bodov a výborné umiestnenie spomedzi všetkých prihlásených účastníkov.

     • Voda naša každodenná - "be ready for the future"

     • 10.12.2019 na PrF UPJŠ študenti kvinty a septimy kvantitatívne a kvalitatívne merali zloženie vlastných vzoriek vôd. Konkrétne stanovili: titračne hmotnosť prítomného Ca a Mg , vodivosť a pH vôd, množstvo chloridov,dusičnanov,dusitanov,fosfátov a amoniaku.

     • Prvý dotyk so slobodou

     • Ten,kto vie matematiku,rozumie aj výrokom. Ten kto rozumie výrokom, vníma udalosti v súvislostiach. Predstavme si históriu ako ženu, ktorá má 2 002 019 rokov. Táto žena história, zažíva cyklicky opakujúce sa udalosti, túžby, pocity. Predstavme si dieťa,ktoré malo kontakt s vriacou vodou. Pri najbližšom kontakte s ňou, ruku istotne odtiahne. Pýtame sa preto, prečo sa žena história nepoučí? Čítajme a rozumejme historickým prameňom a vyvarujme sa opakovaným chybám, ktoré nás brzdia.

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Nadšenci geografie si zmerali sily v teoretickej a praktickej časti tejto mimoriadne obľúbenej súťaže. Držíme všetkým palce no postúpiť do okresného kola môžu len prví traja najlepší.

     • Matematika je spoločným jazykom pre všetky vedné disciplíny

     • Žiaci prímy až tercie mali možnosť 5.12.2019 zažiť radosť pri objavovaní sveta čísel spôsobom, ktorý by ich možno ani nenapadol. Medzinárodná interaktívna výstava Aha! Krásna matematika v Prešove im ukázala matematiku z iného uhla pohľadu a mohli na nej zažiť nekonečno množstvo zábavy.

      Výstava vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov či loptičiek, a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Mali možnosť zistiť, že matematika nie je strašiak, ktorému rozumie len pár vyvolených, ale že ju nájdeme vo všetkých oblastiach života. Počas tohto dňa žiaci mali možnosť si rozvíjať svoju matematickú gramotnosť a okrem iného sa pozreli na Pytagorovu vetu, Eulerovu kružnicu či Ludolfovo číslo trochu inak – prakticky a inovatívne, cez pokusy s jednoduchými špagátikmi. Každý zo žiakov si určite našiel niečo, čo ho zaujalo.

     • Aj technické typy študentov môžu obdivovať krásy botaniky

     • Takýmto príkladom sú aj študenti Sexty, ktorí na hodine biológie pozorovali stavbu kvetu rastlín známej skupiny magnoliorastov. Sledovali kvetné obaly generatívne orgány kvetu ako sú tyčinky a piestik. Pozorované následne vyjadrili kvetným vzorcom a kvetným diagramom.

     • Dlhodobý projekt "Univerzitné experimentovanie, alebo be ready for the future"

     • Súkromné gymnázium v spolupráci s PrF UPJŠ dáva možnosť našim študentom pravidelne experimentovať priamo na univerzite. V utorky (Kvinta a Septima), vo štvrtky (Oktáva) realizujú pokusy v laboratóriách analytickej a fyzikálnej chémie. Cieľom týchto cvičení je získať experimentálne zručnosti,  merať dáta a stanoviť závery na základe správne prečítaných dát. Na zoznamovačke sme videli oddeľovanie polárnych a nepolárnych zložiek z  kávy v tuhom skupenstve pomocou extrakcie. Pozorovali sme oddeľovanie zložiek kvapaliny plynovým chromatografom. Na budúcej hodine budú žiaci pracovať už samostatne. Ich úlohou bude kvalitatívne stanovenie zložiek vo vlastných vzorkách zo studní a vodovodnej siete. Cieľom bude porovnať množstvo fosfátov, amoniaku, dusičnanov, minerálnych solí v závislosti od umiestnenia vodného zdroja v priestore.

     • Skúmanie povrchového napätia - rozvoj prírodovednej gramotnosti

     • Keď si myslíte, že steny telesa ponoreného do mydlového roztoku sa pokryjú filmom na jeho stenách, overte si to experimentom a matematickým výpočtom.  Štvorsten s hranou dlhou 5 cm by mal plochu filmu natiahnutú na štyroch stenách 43,3 cm2.  Film zložený zo šiestich trojuholníkov zaberá plochu len 26,5 cm2. To je dôvod, prečo je pre mydlovú vody výhodnejší film vzniknutého tvaru – má takmer dvakrát menšiu plochu, a menšiu povrchovú energiu.  
       

     • Juvenes Translatores - Dneperskí prekladatelia v akcii

     • Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores, súťaže pre najlepších mladých prekladateľov Európskej únie. Od 2. septembra sa školy zo všetkých členských štátov mohli zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Naša škola mala to šťastie, že spomedzi množstva stredných škôl na Slovensku bola vylosovaná a dostala sa do výberu so spolu dvanástimi zvyšnými. Dňa 21. 11.2019 sa naši septimáni - Samo, Kamil, Paula, Rišo a Matej Ondrejkovič popasovali s tohtoročným prekladovým textom. Témou bolo, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy. Držíme prsty, aby ich preklady postúpili do užšieho výberu;)  .

     • Múzeum Vojtecha Löfflera - Vtedy na Východe, vtedy na Západe

     • IT technológie v roku 1989:

      1. INTEL predstavil 80486DX procesor. Rok 1989 bol v znamení známeho procesora "486", ktorý nahradil nemenej slávnu "386". Intel 486 mal vo svojej prvej verzii a generácii naozaj len 20-50MHz a 8KB L1 cache. Čip mal cca 1,2miliónov tranzistorov. 

      2.  80MB pevný disk stál 6 500 USD. V súčasnom kurze by to bolo 5 200eur bez DPH.

      3.  Rok 1989 bol na Západe a hlavne v USA v znamení popularizácie počítačov a tieto pomaly prenikali aj do domácností. V roku 1989 sa predstavila celá rada zostáv od IBM, Apple, Compaq. Počítače sa stávali dostupnejšie. Cena sa pohybovala v rozmedzí 2500 - 10 000 USD/zostava.

      4. V roku 1989 sa predstavili prvé mobilné počítače. Jedným z najzaujímavejších bol napr.NEC PC 9801LX5C - mal INTEL 80286 procesor, dve 3,5" disketové jednotky, 40MB HDD, 9" 8 farebný LCD monitor s rozlíšením 640x480. Vážil 8,6kg pri rozmeroch 11,5x33,8x37,9xcm. Stál 5250 USD. 

      5. V roku 1989 malo 24% amerických domácností osobný počítač. V bývalom Československu malo zhruba rovnaké % domácností PC až v roku 2001. V roku 2012 bol u nás tento podiel 65%. 

      Rok 1989 bol revolučným rokom aj na poli počítačov a vytvárali udalosti, ktoré ovplyvnili život naseldujúcich generácií. Aj Vás:)

      Práve preto bolo pre vás,  zaujímavé vidieť originálne plagáty z roku 1989 z obdobia Nežnej revolúcie. Za každým plagátom je kreatívny nápad, myšlienka, odkaz, apel, pokora a sloboda. Farby, štetce, tuše, fixy. Veci okolo seba vnímame v súvislostiach. Výstava predstavuje tvorbu umelcov a grafikov, ktorí nemali k dispozícii grafický softver. A aj tak to dali. 

       

       

       

       

       

       

       

     • Štátne divadlo v Košiciach - Rysavá jalovica

     • Bedeker spoločenskej etikety, vydaný v roku 1918 mal pravidlo:  "Deti do divadla ani do kinematografu, mimo zvláštnych detských predstavení vôbec nepatria." Mravopočestnosť sa nemení, avšak striktné pravidlá sú dnes obrúsené časom. Aké sú základné spoločenské pravidlá návštevy divadla dnes?

      1.  Prvý a zásadný rozdiel medzi kinom a divadlom je oblečenie.  Divadlo je spoločenská udalosť, na ktorú        volíme oblečenie, ktoré podčiarkne jeho výnimočnosť

      2.  Do divadla prídeme včas a vypneme si mobil

      3. Do radu vstupuje ako prvý mladý pán, zásadne čelom k sediacim. Počas toho, ako prechádzame, nezastavujeme, aj keď stretneme priateľov. Stačí krátky pozdrav. Ak ideme okolo cudzích ľudí, poďakujeme

      4.  Mladú dámu mladý pán usadí po svojej pravici, avšak nikdy nie na na kraj radu

      5.  Návštevy divadla sa vzdáme, ak máme napr. chrípku. Je nepríjemné sedieť vedľa niekoho, kto neustále kašle a utiera si nos.

      6. Malé detaily v živote urobia veľa a okorenia ho. Tieto pravidlá slušného správania vašu návštevu divadla  povýšia na iný zážitok.

     • Malí veľkí kamaráti - MŠ Pod gaštanmi a sexta

     • Sextáni dnes pomohli vyčistiť školský dvor v MŠ Pod gaštanmi v Krásnej. Pani kuchárky im navarili horúci čaj. Slniečko svietilo. Sú chvíle, keď sa mysľou vrátime do detských čias, ale hrable držíme už chlapskou rukou. Ďakujeme za dobrý skutok.

     • Recykláčik, alebo ako dávame "dislajk" uhlíku

     • Študenti septimy Alex, Paula, Riško dnes realizovali už tradičnú edukačnú aktivitu "Recykláčik"  v rámci dlhodobého projektu "Netvorme odpad". Prizvali si na pomoc študentky kvarty -  Mary, Žanetku a Veroniku. Dievčatá sa zúčastnili aktivity v úlohe elévov. Projektové aktivity sú prenosné a realizujeme ich pre MŠ Košice Nad jazerom od šk.roka 2016/17.

     • Malí veľkí kamaráti - rozvoj environmentálneho myslenia, alebo ako kvinta urobila dobrý skutok

     •  

       

      Žiaci kvinty dnes robili dobrý skutok v MŠ Dneperská. Pomohli vyhrabať lístie a vyčistiť školský dvor. Okrem toho, že pomohli upraviť prostredie malým škôlkárom, vykonali aj niečo pre svoje zdravie. Lekári špecialisti nám odporúčajú:  "Primeraná pravidelná fyzická aktivita vám pomôže znížiť riziko srdcovocievnych ochorení. Ako príklad takýchto aktivít možno uviesť prechádzky či rezkejšiu chôdzu, bicyklovanie, plávanie, prácu v záhrade, tanec a pod." zdroj: Slovenská nadácia srdca

     • Aj naša škola unikla FAKESCAPE

     • Jednou z požiadaviek Nežnej revolúcie bolo "Hlásime sa o slovo, chceme o sebe rozhodovať". Slovo má moc. Slová tvoria vety. Vety tvoria informácie. Informácie majú moc. Nedovoľme iným, aby o nás rozhodovali, pretože nedokážeme, alebo jednoducho nechceme analyzovať informácie. V piatkovej hre proti dezinformáciám FAKESCAPE vedenej študentom Masarykovej univerzity v Brne p.Šimonom Fusatým,  urobili naši žiaci rekord na Slovensku.  Zvládli vyriešiť hru za 17 minút Doteraz bol rekord 19 minút. Bol to tím s názvom Dneprix zložený z : Timi Klein, Petra Lelovičová, Rado Furka, Tomi Obšitoš. Druhý tím (s názvom Alfa) to zvládol za necelých 18 minút: Lucka Tomková, Táňa Kohúteková, Dávid Korečko, Milan Marčák, Jakub Spišák. 

     • Rozvoj mediálnej výchovy - FAKESCAPE

     • Študenti Masarykovej univerzity si jedného dňa povedali, že už ich nebaví počúvať, ako si mladí ľudia nevedia overovať informácie a nedokážu rozpoznať falošné správy. Preto si na jeseň 2018 povedali, že chcú urobiť niečo, aby študentov stredných škôl nikto nevodil za nos. Hneď na začiatku si povedali, že nechcú ísť cestou mentorov - nechcú študentom hovoriť, čo majú robiť.  Naopak, chceli vymyslieť aktivitu, v ktorej by si študenti praktickou a hravou formou vyskúšali aké to je - odhaľovať dezinformátorov, unikať fake news a predovšetkým nenechať sa niekým napáliť.  Preto vymysleli únikovú hru FAKESCAPE. Doteraz uniklo v 10tich zemiach, 80tich mestách, v 139 školách spolu 10 351 študentov. Pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie  príde medzi nás jeden z autorov hry a vy sa pokúsite uniknúť tiež.

     • Zábavná biológia

     • Význam prírodovednej gramotnosti s rozvojom vedy a techniky sa stáva neodmysliteľnou podmienkou pre správne a úspešné zaradenie sa človeka do spoločnosti a takisto pre udržateľný rozvoj našej planéty. Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a  myšlienky, získavať nové vedomosti, vysvetľovať prírodné javy, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie  prírody a zmien, ktoré v nej nastali. A tak sme sa stali aj my v Kvarte prírodovedne gramotnými, keď sa na hodine  biológie  diali pozoruhodné javy.  Modely väčších i menších sopiek vybuchovali a chŕlili lávu, čo je podstatou vnútorných geologických procesov na Zemi. 

     • Fyzika v reáliách alebo rozvoj prírodovednej gramotnosti

     •  

      V rámci Týždňa vedy a techniky strávili naši študenti sexty a septimy vo štvrtok 7. novembra 2019 fyzikálnu múzejnú hodinku vo vedecko-technickom centre pre mládež v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Interaktívna expozícia ponúkla možnosť oboznámiť sa pomocou dynamických exponátov a praktických ukážok s magnetickými javmi okolo nás, ktoré žiaci nemali možnosť vidieť v školskom prostredí. Okrem množstva zaujímavých informácií mali študenti možnosť vidieť Oerstedov pokus z roku 1820, Faradayovu aplikáciu vzťahu magnetizmu a jednosmerného prúdu či Lenzov zákon ako princíp elektromagnetickej brzdy.  Študenti tiež pozorovali Faradyov pokus z roku 1821 a z roku 1831. Medzi dynamickými exponátmi nechýbal ani jednosmerný homopolárny motor z roku 1855, Jedlíkov motor, ukážky s diamagnetmi, jednosmerné dynamo a magnetická levitácia. V neposlednom rade mali študenti možnosť vidieť a dozvedieť sa o budúcom využití magnetov ako senzorov a ukážky aplikácii v telefóne. Študenti sa zapájali do praktických pokusov a interaktívno-zábavnou formou získavali teoretické poznatky o magnetizme.

     • Možnosť vidieť "Rím severu" na vlastné oči

     • Vážení rodičia, po minuloročnom úchvatnom pobyte v oblasti Devon/Cornwall vo Veľkej Bitánii si Vás dovoľujeme informovať o príprave 4-dňového poznávacieho zájazdu do "Ríma severu" rakúskeho Salzburgu, ktorý plánujeme zrealizovať v tomto školskom roku začiatkom júna 2020.

      Čo nás čaká a neminie - nepoznané mesto St. Wolfgang – jedno z najkúzelnejších miest, obklopené zasneženými štítmi hôr - Vodný zámok Ort, ktorý patrí k najromantickejším pamiatkam Rakúska - Mozartovo mesto Salzburg /Unesco a zámok Mirabell - Pevnosť Hohensalzburg a staré mesto s ulicou Getreidegasse a miesto narodenia Mozarta Salzburger Dom - prehliadka mesta a najstaršej kaviarne v Rakúsku.

      Cena pobytu je 191,-eur a zahŕňa dopravu autobusom, ubytovanie s raňajkami a poistenie.

      Ak Vás táto ponuka oslovila, kontaktujte prosím p. profesorku PaedDr.,Mgr Andreau Kováčovú - Kolesárovú.

      Zdroj obrázku: rakusko.sk