• Slovakia Tech Expo 2023

      Študenti Oktávy, Sexty a 2. G sa dňa 19.09.2023 zúčastnili konferencie Slovakia Tech Expo. Cieľom je prepájanie škôl, vedy a priemyslu. Tento rok bola hlavnou témou umelá inteligencia, zelená energia a elektromobilita. Nabité prednášky, interaktívne prezentácie a množstvo nových podnetov - to všetko nás približuje k naozajstnému 21. storočiu.

     • OČAP - príma, sekunda, kvinta, sexta, septima

      Žiaci Prímy, Sekundy, Kvinty, Sexty a Septimy kvapky dažďa nepredbehli, pretože príroda ako najvyššia moc rozhodla, že im pôjdu oproti. Na lúkach pod Horným Bankovom sme všetci statočne odolali dažďu, ktorý sa odrazu spustil. Úkryt nám v cieli poskytli turistické prístrešky.

      Po horúcom čaji si môžeme užiť krásny víkend. Akiste bude aj slnečný. Veď už sa vypršalo ... a v ten „správny“ čas. Skvelo ste to žiaci zvládli, boli ste úžasní!

     • Imatrikulácia 2023

      13.09.2023 prijali oktávani do študentského cechu nových prímanov a predstavili nám nových žiakov 1.G. Prajeme všetkým, aby aj tento školský rok bol úspešný, tvorivý a rozvojový.

      Zriaďovateľka školy Ing. Madárová, PhD. odovzdala štipendiá študentom, ktorí v minulom školskom roku dosiahli významné úspechy v mimoškolskej oblasti:

     • DofE - kvalifikačné expedície

      Dva odvážne tímy naších žiakov zvládli kvalifikačné expedície, ktoré trvali podľa pravidiel dva dni a jednu noc, splnili stanovené ciele, zažili mliečnu cestu bez svetelného smogu, ručanie jeleňa, nájazdy komárov, nočné zvuky lesa, plávanie v teplej Šírave, desiatky kilometrov v nohách v každom počasí, stanovačku, prípravu vlastného jedla, objavili nové kúty krásnej divokej slovenskej prírody. Dokázali vyriešiť všetko, čo im ich cesta postavila do cesty a splnili predpoklady pre ukončenie bronzového programu DofE. Majú ukončené ORB denníky a tieto momentálne prechádzajú schvaľovacím procesom Národnej kancelárie DofE. Pokiaľ budú úspešní, potom 05.10.2023, si v Historickej radnici v Košiciach prevezmú bronzové medaily vojvodu z Edinburghu.

     • Krúžková činnosť 2023/24

      Žiaci, 08.09.2023 si prevezmete vzdelávacie poukazy. Pokiaľ si vyberiete z našej ponuky, potom nám vzdelávacie poukazy podpísané zákonným zástupcom (okrem 18+) odovzdáte najneskôr do 18.09.2023.

      Matematický krúžok – PaedDr. Tatiana Sokolská

      Matematický krúžok v školskom roku 2023/2024 bude pre všetkých študentov gymnázia, ktorí potrebujú viac času na matematiku - na dobratie učiva, prepočítanie príkladov, doladenie nejasností v jednotlivých témach. Cieľom bude naučiť sa učivo a upevniť ho na viacerých preriešených úlohách.

     • Matematicko-fyzikálne súťaže

      Žiaci našej školy aj tento rok sa zapojili do rôznych súťaží týkajúcich sa matematiky a fyziky.

      FYZIKÁLNY NÁBOJ - študenti septimy a oktávy zmerali svoje vedomosti fyziky s inými školami z Košického kraja. Bolo to náročné, ale sa nevzdali a bojovali.

      PYTAGÓRIADA - všetci žiaci prímy, sekundy a tercie sa zúčastnili školského kola, kde ďalej postupili len ti najlepší. V okresnom kole nás reprezentovali nasledovní žiaci : z prímy: Michalec, Špilár, Milčak; zo sekundy: Behunová; z tercie: Doro, Kočiš, Justin. Úspešným riešiteľom okresného kola boli z prímy Michalec a z tercie Justin, ktorí postupili do krajského kola, kde už vyberali len tých najlepších do celoslovenského kola, nám sa to tento rok nepodarilo, ale gratulujeme im a držíme im palce do ďalšieho roka.

     • FCE

      Usilovní študenti, ktorí preukážu znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že úspešne zvládnu Cambridgeskú skúšku, získajú medzinárodne uznávaný certifikát s doživotnou platnosťou. Tento certifikát spĺňa požiadavky na štúdium na univerzitách v anglicky hovoriacich krajinách. Srdečne gratulujeme septimánom Kike, Adamovi, Maxovi a Robovi.

     • Letná škola - STU Bratislava

      Študentky Septimy Simona Hildebrandová a Kristína Šimková sa v dňoch 26.06. - 30.06.2023, zúčastnili Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dievčatá o svojom pobyte na univerzite povedali: "Počas týždňa sme absolvovali dvanásť laboratórnych prác zameraných na anorganickú, organickú chémiu, biochémiu a fyziku. V pondelok nás rozdelili do dvanástich štvorčlenných skupín, vďaka čomu sme spolupracovali a zároveň spoznali ostatných účastníkov Letnej školy. Koordinátori LŠ nám priradili laboratórne práce, na ktorých sme počas týždňa pracovali. Ocenili sme prístup profesorov, ktorí sa venovali osobitne každej skupine počas laboratórnych práce. Taktiež sme sa zúčastnili exkurzie v Slovnafte a výstupu na hrad Devín. Každej štvorčlennej skupine bola pridelená jedna laboratórna práca, ktorú sme na konci týždňa prezentovali sa slávno

     • Školský výlet - Príma, Kvarta

      Bližší sa koniec školského roka a je čas na triedne výlety, preto triedy Kvarta a Príma sa vybrali spoznávať Košice. Tento raz to bola prechádzka v okolí parku Anička pri rieke Hornád v Košiciach. Je to jedna z najnavštevovanejších rekreačných oblastí mesta, známej aj kvôli minerálnemu prameňu "Gajdovka". Počas pobytu v parku žiaci hrali rôzne loptové hry, porozprávali sa so spolužiakmi a odychovali po náročnom školskom roku.

     • Laboratórna prax - VŠCHT, Praha

      V dňoch 15.06. - 26.06.2023 absolvovali Katarína Levická a Adam Kovalčík laboratórnu prax na Fakultě chemického inženýrství VŠCHT Praha. Študenti pracovali denne 7-8hodín v laboratóriách Analytickej chémie, Fyzikálnej chémie a inštrumentálnej analýzy. Samostatne pracovali na vlastných zadaniach, a zberom dát nachádzali odpovede na otázky, ktoré viedli k záverom. Adama viedol doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Katku viedol doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D., obaja z Ústavu analytickej chémie. Projekt dlhodobej laboratórnej praxe na univerzite sme realizovali prvýkrát. Tento projekt bol náročný a dynamický. Reálne sme zistili, že študenti 21.storočia využívajú komplexné znalosti, ktoré inak ako usilovným a sústavným štúdiom nezískajú. Mali sme možnosť realizovať laboratórne zadania, v ktorých naši študenti využívali svoje znalosti z matematiky, fyziky, chémie a informatiky. Kriticky mysleli,

     • Príma a Sekunda - zážitkové učenie

      Príma a Sekunda v botanickej záhrade a v knižnici Na dnešný deň „plánovaný“ dážď mal našťastie meškanie a tak si mohli naši najmladší žiaci v pokoji prezrieť nielen vnútorné priestory – skleníky Botanickej záhrady UPJŠ, ale aj jej rozsiahly a biodiverzitou priam prekypujúci vonkajší areál. Tam to lákalo aj niektoré motýle zo známej výstavy, ktoré sa pokúšali dostať von sediac na našom oblečení. Ani jeden však neunikol pozornému oku zamestnancov pri „výstupnej kontrole“. Beletria, odborná literatúra, oddelenie časopisov, študovňa a množstvo zaujímavostí nás potom postretlo na Hviezdoslavovej ulici pri prehliadke Verejnej knižnice Jána Bocatia. Veríme, že k už registrovaným a služby knižnice využívajúcim žiakom po dnešnom dni pribudnú ďalší nadšení čitatelia.

     • SPPravme To

      Záverečné video ukončuje realizáciu nášho projektu nadácie SPP, grantový program SPPravme To, v ktorom sme realizovali spolu s dobrovoľníkmi rôzne environmentálne aktivity v interiéri našej školy a na verejnom priestranstve pred budovou našej školy.

     • SPPravme to - ukončenie projektu

      21.06.2023 ukončili Simi a Kika vybudovaním posledného záhona pred vstupom do našej školy, praktickú časť 7-mesačného projektu Eko Nádych pre mladých a Mladších, ktorý realizovali spolu s dobrovoľníkmi z Kvinty, 1.G, Sexty a Septimy, prostredníctvom finančnej pomoci Nadácie SPP, grantový program SPPravme To. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a prispeli kultivovaním verejného priestoru k zlepšeniu ovzdušia a ekosystému v zmysle permakultúry.

     • LAND ART II - Sekunda

      Zvyšujeme deťom povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia. Sekunda prostredníctvom obrazov z prírodných materiálov, upriamuje našu pozornosť na environmentálne videnie nášho sveta.

      Príbehy obrazov:

      Kvet, ktorý nemusíme odtrhnúť

      Ekologický prístrešok

      Prírodný komín, na konci ktorého plastové vrece zobrazuje znečisťovanie

   • 2018/2019

   • Okresné kolo

     • Dávid Korečko

     • 2. miesto (kat. 2B)
     • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2018/2019
     • - postup do krajského kola
  • Partneri

   • Súkromná základná škola Dneperská
   • GlobalLogic s.r.o.
   • IT Akadémia SOVY
  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 9. 2023
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok28. 09.
   • Polievka fazuľová s fliačkami (180/200/220/250)
    Bravčové stehno dusené na paprike (SK) (66/82/103/119)
    Zemiakové pyré (130/195/240/295)
    Šalát uhorkový (60/90/90/120)
    Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje