• LAND ART - Sekunda

     • Príroda v hlavnej úlohe kreácií v krajine. Pre umelca neexistuje v prírode nič škaredé. Príroda je umenie.

     • Švp - Expedícia Belianske Tatry

     • V pondelok sme sa spolu s lesnými pedagógmi vyhrali na nenáročnú túru, aby sme sa zoznámili s okolím, naučili sa o živote vzácneho bobra, základné informácie o Belianskych Tatrách a zahrali hry so zameraním na ekológiu. Večer nám horský záchranár porozprával poučné zaujímavosti o práci horskej služby. 

      V utorok ráno sme sa vybrali spoznávať Monkovu dolinu pomocou Geocashing-u. Túru dlhú 8,5km, sprevádzanú osviežujúcou prehánkou, sme zakončili na Strednici, kde sme našli poslednú sladkú "kešku" s poslaním "Poznaj a chráň prírodu". Podvečer čakáme horského sprievodcu, ktorý nás naučil, čo nesmie chýbať v batohu správneho turistu. 

      Stredajšie doobedie sme strávili v Belianskej jaskyni. Poobede nás lesní pedagógovia sprevádzal do lesa, kde sme v skupinách simulovali orientáciu v lese v tme, vzájomnú spoluprácu a maskovanie zvierat v prírode. Po večeri sme si vypočuli poučnú prednášku o medveďoch, ich správaní, živote a ako sa správať a nesprávať pri stretnutí s medveďom hnedým. 

      Štvrtok bol oddychový deň, ktorý sme strávili príjemnou prechádzkou Javorovou dolinou. Pozreli sme si drevený kostol, v ktorého blízkosti si deti poopekali a prešli sme sa ku Loveckému zámočku kniežata Hohenlohe. Večer sa deti uvolnili na rozlúčkovej party.

     • DofE - príprava na cvičnú expedíciu

     • 09.06.2023 si dvanásť dofákov vyskúšalo postaviť stany, hodnotiteľky skontrolovali obsah príručných batohov, skontrolovali si denné plány a úlohy tímových rolí. Sú pripravení na expedíciu. Veľa šťastia

     • SPPravme to - Tretí záhon

     • Simi, Kika, Robko a dobrovoľníci zo Sexty dnes vystavali posledný, tretí záhon, ktorý využijú vo vlastnom workshope pre škôlkárov. Spolu vysadia nové rastliny a naučia najmladšiu generáciu prečo a ako sa starať o ekosystém v ktorom žijú.   

     • DofE - príprava cvičnej dobrodružnej expedície

     • Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu, spoločne s nemeckým pedagógom a veľkým propagátorom zážitkovej pedagogiky Kurtom Hanhom a vedúcim prvej úspešnej expedície na vrchol Everestu lordom Huntom.

      Prvotným cieľom programu bolo poskytnúť britským chlapcom, z ktorých mnohí prišli počas druhej svetovej vojny o svojich otcov, možnosť pracovať na sebe a venovať sa niečomu zmysluplnému, najmä v období medzi dokončením školskej dochádzky a nástupom na vojnu. Už dva roky po svojom založení bol program otvorený aj dievčatám a rýchlo sa rozšíril po celom svete. V roku 1980 sa posunutím horného vekového limitu na 24 rokov a zmenou niektorých kritérií ustanovil program DofE tak, ako je známy dnes. Následne bola v roku 1988 založená The Duke of Edinburgh's International Awards Association, ktorá podporuje fungovanie programu v krajinách mimo Veľkej Británie.

      Prvý milión účastníkov dosiahol tento program v roku 1975, neskôr v roku 1989 bola prekročená hranica dvoch miliónov účastníkov. Dodnes sa programu zúčastnilo takmer osem miliónov mladých ľudí vo viac ako 130 krajinách celého sveta.

      Našich 11 odvážnych a statočných dofákov z Kvinty a Septimy,  ktorí tento týždeň dokončia všetky svoje aktivity, musia prekonať k získaniu bronzovej medaily vojvodu z Edinburghu, poslednú, asi najťažšiu skúšku - dve dobrodružné expedície: cvičnú a kvalifikačnú. Každá expedícia musí trvať dva dni a jednu noc, každý dofák si môže vziať so sebou len tieto povolené pomôcky

      ✓  Expedičná skupina musí mať 4 – 7 členov (8 u tandemových aktivít) rovnakej úrovne programu a približne rovnakého veku; nie všetci musia byť účastníkmi programu, ale všetci musia dodržiavať jeho pravidlá.

      ✓  Plánovanie expedície je úplne na expedičnej skupine a podieľa sa na ňom celý tím

      ✓  Expedičný tím musí byť plne sebestačný – k pohybu nesmú využívať motorizované vozidlá; všetko vybavenie a zásoby jedla si účastníci nesú sami; behom expedície si nesmú nič kupovať, nemali by byť závislí na modernej technológii (GPS či internet) a mobilné telefóny by mali byť využívané iba v prípade núdze.

      ✓  Ubytovanie musí byť zabezpečené v prenosných stanoch alebo iných jednoduchých príbytkoch bez poskytovanej stravy.

      ✓  Každá expedícia musí mať jasne definovaný účel (vzdelávací cieľ).

      ✓  Každá expedičná skupina musí absolvovať expedičný výcvik a minimálne jednu cvičnú expedíciu.

      ✓  Každá expedícia musí obsahovať minimálny počet hodín cieleného úsilia (podľa zvolenej úrovne).

      ✓  Expedičná skupina je v ideálnom prípade iba pod vzdialeným dohľadom Školiteľa a Hodnotiteľa expedícií.

      ✓ Zhodnotenie expedície a potvrdenie splnenia všetkých pravidiel má za úlohu kvalifikovaný Hodnotiteľ, ktorému po dokončení expedície musia účastníci odovzdať záverečnú správu (blog, fotografie, prezentáciu), ktorá sa vzťahuje k účelu expedície

      Táto aktivita bude náročná a preverí naše schopnosti prežiť v prírode. Naše dva tímy si pripravili vlastný program, stanovili ciele a trasu. Absolvovali školenie Červeného kríža, prácu s mapami. V piatok si v škole na ihrisku natrénujú skladanie stanov, a absolvujú povinnú kontrolu výbavy účastníka cvičnej expedície.

      Držíme im palce, zatiaľ to robia skvelo :)

       

     • Prijímacie skúšky - 2.kolo

     • Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice, oznamuje uchádzačom o štúdium na našej škole, že:

      - počet voľných miest v osemročnom štúdiu je: 0

      - počet voľných miest v štvorročnom štúdiu je: 6

       

      Uchádzači o štvorročné štúdium, odošlú prostredníctvom EduPage elektronicky prihlášku do 14.06.2023.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20.06.2023

     • Azúrové pobrežie - jazykový a poznávací pobyt

     • Jazykové a poznávacie pobyty v zahraničí sú jedným z najefektívnejších spôsobov ako sa v cudzom jazyku zdokonaliť.  Takúto možnosť zažili od 22.5 do 26.5 žiaci sekundy, kvinty, 1.G a sexty našej školy. Spoznávanie Azúrového pobrežia vo Francúzsku im umožnilo na pár dní sa maximálne sústrediť na nutnosť komunikácie v cudzom jazyku a nielen v anglickom – mimo školských lavíc.

      A ako náš program vyzeral?

      V druhý deň po úmornej ceste sme ráno  okolo 9 vystúpili v teplom, slnečnom  Nice, prešli sme sa po palmovej Anglickej promenáde (Promenade des Anglais) so známym hotelom Negresco, námestím  Massena a starobylým trhom Cours Saleya. Navštívili sme aj vyhliadku niekdajšieho hradu odkiaľ sme mali Nice, ako na dlani.

      V popoludní sme sa presunuli do Cannes, v ktorom práve prebiehal filmový festival. Zažili sme ruch a pozlátku tohto luxusného, filmovými hviezdami zaplaveného letoviska.

      Deň 3: - celodenný výlet k Verdonskému kaňonu, druhému najväčšiemu kaňonu na svet. Cestou nazad nás pani sprievodkyňa prekvapila bonusovou zastávkou – malebnou, históriou dýchajúcou dedinkou vtesanou v skale – Monustiers Ste Marie. Na chvíľu sme sa cítili ako vo filme Pán prsteňov. Kaňon nás uchvátil a vyčerpal  natoľko, že do hotela sme sa dostali v neskorších večerných hodinách.

      Deň4 -  Náš posledný deň -  odchod do Eze – prehliadka parfumérie so zaujímavým výkladom a s ešte zaujímavejším tovarom..

      Následne pokračovanie do nášho vysnívaného Monaca. Monaco žilo svojím vlastným životom Formule, ktorá tam práve prebiehala. Prešli sme si uličkami tohto pokojného, iným životom žijúceho mesta, obdivovali kniežací palác, katedrálu, a naše hlavy zaplnili informáciami z Oceánografického múzea. Prechodom cez prístav v La Condamine sme sa dostali  do Monte Carla –na kasíno sme síce šťastie nemali, ale náš pobyt sme zakončili hodinou strávenou na pláži.

      Večer okolo 21:00  nás čakala cesta na Slovensko. Odchádzali sme so zmesou pocitov, eufórie, šťastia, uchvátenia – určite by sme privítali deň, dva....

      Prechodom slovenských hraníc sme prešli do reálneho režimu – sme doma, ale každopádne takáto skúsenosť a spoznávanie stálo za každú minútu nášho času stráveného v tejto destinácii.

     • Klíma sa ťa týka - Tercia

     • 24.05.2023 sa terciáni zamýšľali nad budúcnosťou našej planéty. V ekocentre SOSNA v Družstevnej pri Hornáde v rámci interaktívneho vzdelávacieho programu ,,Klíma sa Ťa týka" diskutovali o klimatických zmenách a klimatických prvkoch, ktoré pomáhajú zmierňovať dopad týchto zmien. Rozprávali aj o klimatických prvkoch, ktoré sa nám podarilo vybudovať v našej školskej klimatickej záhrade a ich význame. Domov odchádzali nielen s vedomím, že klimatická kríza tu je a treba ju riešiť, ale aj s čerstvými bylinkami na prípravu čaju.

     • Športový deň

     • Dňa 23.05.2023 sa žiaci Prímy - Kvarty zapojili do športových aktivít, ktoré pre nich zorganizovali naši učitelia TSV spolu s kvintánmi a 1.G, ktorí pomáhali pri rozhodovaní súťažných zápolení.

     • Prajeme všetko najlepšie, Oktáva

     • 23.05 a 24.05. 2023 sa na našej škole konali ÚFIČ MS 2023. Sedemnásť oktávanov predstupovalo pred skúšobnú maturitnú komisiu, aby prezentovali svoje vedomosti vo vybraných maturitných predmetoch. Dnes vám s hrdosťou oznamujeme, že sedmenásť študentov ukončilo vzdelávanie na našom gymnáziu úspešným vykonaním maturitnej skúšky, a to takto:

      SJL - 17 študentov, maturitný priemer: 1,94

      ANJ - 16 študentov, maturitný priemer: 1,69

      BIO - 3 študenti, maturitný priemer:  1,67

      DEJ - 4 študenti, maturitný priemer: 1,45

      FYZ - 2 študenti, maturitný priemer: 2,0

      GEG - 2 študenti, maturitný priemer: 3,0

      CHE - 4 študenti, maturitný priemer: 1,25

      INF - 7 študentov, maturitný priemer: 1,0

      MAT - 8 študentov, maturitný priemer: 1,5

      OBN - 4 študenti, maturitný priemer: 1,0

      RUJ - 1 študent, maturitný priemer: 1,0

       

       

     • Kvarta, Kvinta a 1.G v Tatranskej Lesnej

     • V tretí májový týždeň sa študenti tried Kvarta, Kvinta a 1.G zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lesnej. V rámci spoznávania tatranskej prírody študenti prebádali okolie Tatranskej Lesnej, Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a tiež absolvovali výstup k Vodopádom Studeného potoka, Bilikovej a Rainerovej chate. Taktiež si vyskúšali nočné hry a orientáciu v lese ako aj rôzne logické a kvízové súťaže a na záver sa zregenerovali v akvaparku AquaCity Poprad.

     • SPPravme To - Sexta má svoj záhon

     • Dňa 19.05.2023 strávili Sextáni tri hodiny kreovaním a výstavbou vlastného záhona. Venovali svoj čas rozvoju troch úrovní: 1. zlepšiť ovzdušie v priestore pred budovou školy, 2. nadizajnovať pozemok tak, aby mal výtvarno-funkčný zmysel, 3. darovať vlastný čas všetkým, ktorí denne okolo verejného pozemku pred budovou školy chodia. Dobrá práca, Sexta

     • 20.maturitný ročník na Súkromnom gymnáziu

     • Barborka, Romanka, Kosťa, Maťo, Linduš, Samko, Danko, Katka, Robko, Mimi, Adamko, Kubko, Yaqi, Peťko, Robi, Rebi a Paťko,  prajeme Vám  veľa štastia, vytrvalosť a pri maturitnej skúške šťastnú ruku.  

     • Deň otvorených záhrad

     • V piatok, 21.04.2023 sa dvere našej školskej záhrady otvorili nielen  pre našich žiakov, ale aj pre dospelých návštevníkov, ktorí  sa prišli pozrieť, čo sa nám v nej zatiaľ podarilo vybudovať. Po záhrade ich sprevádzali vyškolení sprievodcovia Noemi  Vašigová  a Alex Vysokai  z tercie  a ukázali im napr. ovocný sad, kvetinovú lúku, jedlý les, či bylinkové záhony a vysvetlili ako tieto prvky pomáhajú klíme. 

      Ďakujeme ekocentru SOSNA, najmä RNDr. Silvii Szabóovej, ktorá je dušou našej Dneperskej klimatickej záhrady a ktorá nám pomohla premeniť sny na realitu. V premene našej záhrady na klimatickú pokračujeme aj naďalej a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

     • SPPravme To ... a spravili to Kvinta, 1.G a Sexta

     • 28.04.2023 Kvinta a 1.G vysadili svoj dlho upravovaný záhon, ktorý týždne zbavovali urputných invazívnych ľalioviek. V stredu 26.04.2023 si študenti v záhradníctve nakúpili nové rastlinky, ktoré vysadili spolu s letničkami, ktoré si vlastnoručne dopestovali v triede, v čase 02 - 04/2023. 

      Sextáni sa rozhodli, že chcú mať tiež vlastný záhon, a dnes a pustili do boja s ľaliovkami. Záhon si vyčistili a je pred nimi v blízkej budúcnosti, nová výsadba.

      Dobrá práca, študenti!

     • Keď dnes stretnete šišku, bude určite zatvorená

     • Kvarta v laboratórnom experimente simulovala správanie šišky vo vlhkom a suchom počasí.  Šišky ihličnanov sú za vlhka zatvorené a za sucha otvorené. Otváranie a zatváranie šišiek spôsobujú hygroskopické pohyby. Princíp týchto pohybov je spôsobený dvomi typmi polysacharidov  ktoré vo vode len napučiavajú. Podstata spočíva v tom, že bunkové steny na vonkajšej strane šupiny šišky sú tvorené hemicelulózami a preto prijímajú viac vody, ako vnútorné celulózové šupiny.  Keď šiška schne, vonkajšie časti strácajú vodu rýchlejšie ako vnútorné a šiška sa otvorí. (Mr celulóza = 2*Mr hemicelulóza)

      Autorkou videa je Lili

     • KK Olympiáda kritického myslenia

     • Dňa 28.03.2023 reprezentovali našu školu žiaci kvinty, 1.G, sexty a septimy v krajskom kole Olympiády kritického myslenia. 

      Z krajského kola postúpili do celoslovenského kola traja žiaci. Najlepšie výsledky v súťazi dosiahli títo naši žiaci:

      kategória 1 - 103 žiakov:

      10.miesto - Samuel Tomčo,

      25. miesto - Šimon Behun,

      26. - 27.miestoLukáš Saloň

       

      kategória 2 - 104 žiakov:

      13. - 15.miesto - Adam Kovalčík

       

      Srdečne gratulujeme

       

     • Letný OČAP

     • Kvarta, Kvinta a Sexta realizovali turistický pochod spojený s ochranou človeka a prírody.

     • Deň narcisov

     • 20. apríla  študenti Kvinty a Septimy pomáhali, ako dobrovoľníci v rámci verejno – prospešnej zbierky na pomoc  a podporu ľuďom trpacim onkologickým ochorením organizovanej Ligou proti rakovine. Pripomenuli nám všetkým, aké dôležité je dokázať sa pozrieť na život aj z druhej strany a pomôcť ľuďom , ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie. Ďakujeme im aj Vám všetkým, ktorí ste boli solidárni a pripli si kvet narcisu.

     • Celkom ,, iná “ hodina  dejepisu

     • Vo štvrtok 20.4. do našej školy zavítala šermiarsko-divadelná skupina ,, Viahistorica “ zo Zvolena.

      Počas štylizovanej  hodiny  dejepisu  pod názvom : ,, Od Viedne k Štúrovcom “,  mali žiaci možnosť

      osvojiť si historické fakty zážitkovou formou.