• NMR spektroskopia - be ready fot the future

     • Na ďalšom stretnutí nadšencov chémie na PrF UPJŠ, sme navštívili  NMR lab (Nukleárna Magnetická Rezonancia). Táto analytická metóda, ktorá na základe absobcie rádiofrekvenčného žiarenia vzorky v silnom magnetickom poli, nám poskytuje informácie o štruktúre skúmanej látky.  Tato metóda je v chémii veľmi dôležitá. Poskytuje nám informácie potrebné jednak ku štúdiu nízkomolekulových, ale tiež veľkých molekúl (DNA, RNA). Vo fyzchem labe sme reálne pracovali tiež s tekutým dusíkom a pozorovali  jeho správanie v rôznych prostrediach.

     • Valentínsky ples 2020

     • Veľké poďakovanie Riškovi a Paule za organizovanie tradičného Valentínskeho plesu, veľké poďakovanie všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a veľmi príjemne strávený večer. Veľká gratulácia kráľom plesu Miškovi a Maťovi. Heslo večera: aj vaše gardedámy odchádzali dojaté:) Ako povedal Maťko, nebol to len dobrý ples ... bol najlepší, lebo práve vy ste najlepší :)

     • Lyžiarsky so všetkým, čo k tomu patrí;)

     • Posledný januárový pondelok nebol pre všetkých žiakov nášho gymnázia bežným dňom. Väčšine osadenstva tercie, kvinty a časti sexty sa v to ráno dokonca chcelo vstávať! Boli sme síce trochu nervózni, či sme na niečo nezabudli, ale plní očakávaní, aké zážitky nám prinesie práve sa začínajúci 5 – dňový lyžiarsky výcvikový kurz v stredisku Mlynky – Biele vody. Parkovisko pri splave sa utešene zapĺňalo kompletne vystrojenými účastníkmi lúčiacimi sa s rodičmi. Čoskoro sme sa mohli v plne obsadenom autobuse vybrať v ústrety dobrodružstvám na zjazdovkách južnej časti Slovenského raja.
      Po príchode, ubytovaní a výbornom obede sme odkráčali na blízky svah a výcvik sa naplno rozbehol. Po rozdelení do troch skupín mal každý možnosť naučiť sa v lyžovaní niečo nové – rovnako tí, ktorí mali úplne prvú skúsenosť s týmto športom, ako aj skúsení lyžiari.  Zjazdovku v tesnej blízkosti Hotela Mlynky sme brázdili denne od rána až do neskorého popoludnia, pričom obedňajšia prestávka bola príjemným a očakávaným oddychom. V stredu poobede sme z tohto pravidla urobili výnimku. Nelyžovali sme. Po nákupe dobrôt v blízkom obchodíku dostala priestor naša kreativita: Na rozľahlej lúke neďaleko hotela sme mohli využiť všetok sneh na vytvorenie trojrozmerných „umeleckých diel“ Snehu bolo síce poskromne, ale s nápadmi a realizáciou to bolo určite lepšie. Autentické fotografie napovedia viac.
      Večerný spoločný program nám tiež priniesol množstvo zaujímavých zážitkov. Na chodbách školy sme sa doteraz stretávali možno bez bližšieho záujmu jeden o druhého. Počas týchto piatich fantastických dní sme však zistili, že si máme čo povedať, aj keď nás delí nejaký ten rok, alebo dva.
      Štvrtkové preteky v slalome, v ktorých sme predviedli, čo sme sa naučili a zmerali si svoje sily, boli predzvesťou blížiaceho sa záveru nášho kurzu. V piatok po príchode domov sme tento spoločne strávený týždeň zaradili medzi podujatia, na ktoré budeme radi a dlho spomínať.

     • Fázové diagramy - be ready for the future

     • Na ďalšom stretnutí na PrF UPJŠ sme realizovali experimenty, v ktorých sme pozorovali rovnovážne stavy látky medzi rôznymi skupenstvami v trojzložkovej sústave dioxán - benzén - voda. Reálne sme videli, ako ovplyvňuje zmena stavových veličín chemickú rovnováhu. Napr. v jednozložkovej sústave dichlórmetán znížením tlaku, tento vrel už pri laboratórnej teplote (t varu dichlórmetánu za norm.podmienok  je  39,6°C). V diskusii o užitočnosti  týchto vedomosti sme sa dozvedeli, ako sa teto vlastnosti využívajú pri výrobe parfumov.

     • #DODneperská 2020 - streda 12.02.2020

     • Inšpirujte sa aj VY! Navštívte nás spolu s Vašimi deťmi v stredu 12.02.2020 počas Dňa otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1 Košice.

      Program:
      08:55 - 13:30 - otvorené vyučovacie hodiny
      09:00 - 14:00 - interaktívne predmetové hry
      08:00 - 15:30 - "Dneperboti" v akcii alebo Dneperský svet robotov
      14:00 - 17:00 - otázky a odpovede s vedením školy

     • #dneperskekocky alebo búrame mýty o ženách v IT

     • Aj keď to tak vo všetkých našich triedach nevyzerá (pozdravujeme Sextu;) postupne, ale isto sa nám spoločne darí búrať mýty o ženách vo svete IT. Dôkazom toho sú naše #dneperskekocky, ktoré sa už druhý školský rok, týždeň čo týždeň, pravidelne stretávajú po vyučovaní vo výlučne "dámskom klube", aby spoločne odhaľovali tajomstvá sveta počítačov. A kto vie? Možno čo nevidieť, uzrú svetlo sveta projekty, na ktorých usilovne pracujú;)  

     • Úspešní vo všetkých kategóriách anglickej olympiády

     • Dňa 15. januára 2020 bojovali víťazi školského kola v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, a to po dlhšom čase vo všetkých kategóriách. Aaa ...boli ÚSPEŠNÍ!!! Veľký rešpekt patrí Alexovi zo Septimy za 2. miesto (kat. 2B), Matejovi zo Sexty za 3. miesto (kat. 2A), Katke z Kvarty za 9. miesto (kat. 1B) a Marcusovi z Prímy za 5. miesto (kat. 1A). K dosiahnutým výsledkom blahoželáme!

     • Fyzikálna chémia - be ready for the future

     • 21.1.2020 sme realizovali naše v poradí už desiate stretnutie s chémiou na PrF UPJŠ. Zelená che3 - drobné písmená - polarizovateľnosť zlúčenín. Po dnešných experimentálnych meraniach už vieme merať polarizovateľnosť a zmenu vodivosti. Na základe odčítaných dát dokážeme pozorovať dynamickú rovnováhu v hydrolýzach. 

     • FIRST LEGO League 2019/2020

     • Dvakrát 2. miesto, jedenkrát 3. miesto a špeciálna cena za najlepšie ekologické riešenie. Áno, aj toto je DNEPERSKÁ;) 

      A za to všetko vďačíme nášmu tímu v zložení - Sandra, Esti, Miška, Lucka, Maťo, Ondrík, Miško a Oliver. Ten 09.01.2020 na regionálnom turnaji robotickej súťaže FIRST® LEGO® League (FLL) v kategórii Robot Design obsadil 2. miesto, v kategórii Robot Game 2. miesto, v kategórii Výskumný projekt získal špeciálnu cenu a celkovo sa umiestnil na 3. mieste. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

      Za materiálnu podporu ďakujeme združeniu Košice IT Valley, z.p.o.. Vďaka nemu naša škola získala v rámci výzvy INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným z finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja do dlhodobého užívania 3 programovateľné Lego Mindstorms EV3 stavebnice.

     • Dôležité je "vykročiť tou správnou ..."

     • Zvyknete si dávať "novoročné" predsavzatia? My ÁNO a dokonca niekoľkokrát ročne - na začiatku školského roka, na začiatku kalendárneho roka, na začiatku druhého polroka ... Toto sme pre Vaše/naše deti "upiekli" so začiatkom roku 2020. Tak nech je pre NÁS všetkých úspešný!!! 

     • Titrácie a spektrometria - be ready for the future

     • 19.12.2019 oktaváni a Paula v laboratóriu PrF UPJŠ  kvantitatívne determinovali Mg2+ a Ca2+ a spektrometrom stanovili kvantitatívne množstvo NH4+.vo vlastných vzorkách. Overili si, že vody z rôznych mestských častí sú naozaj kvalitné.

     • Umenie je vesmír, v ktorom je dovolené všetko

     • Jazz je sloboda, komunikácia a energia. Košickí konzervatoristi nám poslali energiu. My sme im ju vrátili v podobe úsmevu, nohy vyklopkávajúcej rytmus, potlesku, či vytancovanej p.Kozákovej. 

     • Najľahší kov - zelená chémia - be ready for the future

     • 12.12.2019 Oktaváni sa v špeciálnom fyzchem labe na PrF UPJŠ dozvedeli o výskume lítia, o vývoji lítiových batérií, o otázkach, ktoré z výskumu a európskeho zadania vo vzťahu k zelenej chémii riešia. Zelená chémia sú procesy, ktorých cieľom o.i.je napr. markantne zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý v meste denne dýchame. Študenti mali možnosť pracovať s Li v špeciálnom zariadení plnenom argónom. Prečo Ar? Lebo pre prácu s Li potrebujeme prostredie, v ktorom nie je ani jediná molekula vody. Prečo žiadna voda? Lebo: spomeň si na pokus sodík a voda😉 

     • Najlepší angličtinári v súťaži "Best in English"

     • Dňa 29.11.2019 sa najlepší angličtinári z Oktávy zúčastnili medzinárodnej súťaže Best in English. Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 21 100 študentov z 922 stredných škôl z 30 rôznych krajín. Najlepší žiak bol z Estónska. Naša škola sa umiestnila na 422. mieste z celosvetového rebríčka, v rámci Slovenska na 46. mieste, v regióne na 8. mieste  Medzi najúspešnejších riešiteľov sa na čestnom mieste zaradil Dávid zo Septimy s počtom bodov, čo ho celosvetovo umiestnilo na 1875. mieste.
      Priebežne tohtoročné výsledky sú tiež optimistické. Oktávania ako Katarína (99,5b zo117), Dávid (99b), Milan (98) a Ján (87,5) zaútočili na popredné miesta.
      Veríme, že aj tento rok naši žiaci preukážu svoje vedomosti, získajú maximálny počet bodov a výborné umiestnenie spomedzi všetkých prihlásených účastníkov.

     • Voda naša každodenná - "be ready for the future"

     • 10.12.2019 na PrF UPJŠ študenti kvinty a septimy kvantitatívne a kvalitatívne merali zloženie vlastných vzoriek vôd. Konkrétne stanovili: titračne hmotnosť prítomného Ca a Mg , vodivosť a pH vôd, množstvo chloridov,dusičnanov,dusitanov,fosfátov a amoniaku.

     • Prvý dotyk so slobodou

     • Ten,kto vie matematiku,rozumie aj výrokom. Ten kto rozumie výrokom, vníma udalosti v súvislostiach. Predstavme si históriu ako ženu, ktorá má 2 002 019 rokov. Táto žena história, zažíva cyklicky opakujúce sa udalosti, túžby, pocity. Predstavme si dieťa,ktoré malo kontakt s vriacou vodou. Pri najbližšom kontakte s ňou, ruku istotne odtiahne. Pýtame sa preto, prečo sa žena história nepoučí? Čítajme a rozumejme historickým prameňom a vyvarujme sa opakovaným chybám, ktoré nás brzdia.

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Nadšenci geografie si zmerali sily v teoretickej a praktickej časti tejto mimoriadne obľúbenej súťaže. Držíme všetkým palce no postúpiť do okresného kola môžu len prví traja najlepší.

     • Matematika je spoločným jazykom pre všetky vedné disciplíny

     • Žiaci prímy až tercie mali možnosť 5.12.2019 zažiť radosť pri objavovaní sveta čísel spôsobom, ktorý by ich možno ani nenapadol. Medzinárodná interaktívna výstava Aha! Krásna matematika v Prešove im ukázala matematiku z iného uhla pohľadu a mohli na nej zažiť nekonečno množstvo zábavy.

      Výstava vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov či loptičiek, a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Mali možnosť zistiť, že matematika nie je strašiak, ktorému rozumie len pár vyvolených, ale že ju nájdeme vo všetkých oblastiach života. Počas tohto dňa žiaci mali možnosť si rozvíjať svoju matematickú gramotnosť a okrem iného sa pozreli na Pytagorovu vetu, Eulerovu kružnicu či Ludolfovo číslo trochu inak – prakticky a inovatívne, cez pokusy s jednoduchými špagátikmi. Každý zo žiakov si určite našiel niečo, čo ho zaujalo.

     • Aj technické typy študentov môžu obdivovať krásy botaniky

     • Takýmto príkladom sú aj študenti Sexty, ktorí na hodine biológie pozorovali stavbu kvetu rastlín známej skupiny magnoliorastov. Sledovali kvetné obaly generatívne orgány kvetu ako sú tyčinky a piestik. Pozorované následne vyjadrili kvetným vzorcom a kvetným diagramom.

     • Skúmanie povrchového napätia - rozvoj prírodovednej gramotnosti

     • Keď si myslíte, že steny telesa ponoreného do mydlového roztoku sa pokryjú filmom na jeho stenách, overte si to experimentom a matematickým výpočtom.  Štvorsten s hranou dlhou 5 cm by mal plochu filmu natiahnutú na štyroch stenách 43,3 cm2.  Film zložený zo šiestich trojuholníkov zaberá plochu len 26,5 cm2. To je dôvod, prečo je pre mydlovú vody výhodnejší film vzniknutého tvaru – má takmer dvakrát menšiu plochu, a menšiu povrchovú energiu.