• Sekunda - výzva: Farby ohňa

     • Žltá, oranžová, ružová, fialová, červená - farby,  ktoré podnecujú, vzbudzujú pozornosť, dodávajú energiu, podporujú tvorivosť a vyjadruju slobodu

     • Sekunda - výzva: Farby lesa

     • Svetlá zelená obnovuje energiu, podporuje rast, osviežuje, omladzuje. Tmavozelená uvoľňuje, povzbudzuje, nastoľuje rovnováhu a harmonizuje.

     • Umenie - kreatívny potenciál

     • Dňa 24.02.2023 sa študenti kvarty - septimy zúčastnili výchovného koncertu na  Konzervatóriu na Timonovej ulici v Košiciach. Mladí a talentovaní konzervatoristi nám predstavili svoj hudobný talent v zmesi slovenských, ukrajinských a anglosaských piesní.

     • Sekunda nás vyzýva - farby nás ovplyvňujú

     • 23.02.2023  nám sekundáni dali výzvu -  pozorovať, či a ako,  nás ovplyvňujú farby.  Dnes nás oboznámili so svojim projektom. Vytvorili farebné spektrá podľa živlov. Pondelok je dňom farieb VODY, utorok Drevo,  Streda  OHEŇ,  štvrtok ZEM a  piatok bude dňom farieb KOVU.

      Premýšľajme, budúci týždeň, nad našim odevom, doplnkami a obohaťme ich o farbu, ktorá je z farebného spektra pre vás obľúbenou, alebo  vystihuje vašu náladu. 

      Majte pekný farebný týždeň

       

     • Percentil SG v rámci svk gymnázií AJ - 76

     • V rámci čiastkového hodnotenia výsledkov dosiahnutých za minulý šk.rok v EČ a PFIČ MS 2022, na všetkých slovenských gymnáziách, dosiahli naši študenti percentil 76. To znamená, že 76% slovenských gymnázií dosiahlo horší výsledok. Gratulujeme a držíme palce aj tohtoročným maturantom.

     • Lyžiarsky kurz 2023

     • Žiaci kvarty, sexty a septimy sa v dňoch 13.-17.02.2023 zúčastnili lyžiarskeho zájazdu v Mlynkách. Okrem intenzívneho lyžiarskeho kurzu absolvovali aj rôzne sprievodné aktivity. 

     • Dneperský ateliér

     • V minulom šk.roku rozbehli Dneperský ateliér Ashley, Yehui a Naty. V tomto školskom roku majú pokračovateľky zo sekundy. Klaudia, Janka, Zoe a Radka pokračujú fúziou vlastných výtvarných nápadov. Vytvárajú celok, ktorý dáva nový výtvarný zmysel Dneperskému ateliéru. 

     • Nataša Kovalčíková - 1.miesto OK Dejepisná olympiáda

     • Nataša Kovalčíková z Kvarty zvládlôla veľmi úspešne okresné kolo a z 1.miesta postupuje do krajského kola. Vyhlasovateľom DO je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným garantom je Historický ústav SAV. 

      Nataši veľmi srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

     • Rajo školský automat- oznam

     • Vážení rodičia,

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školskéhoprogramu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.

      Pretoje nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne produktydošlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadenípridelených našej spoločnosti.

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.

      Do vyriešenia situácie znižujeme cenu mliečnych nedotovaných

      výrobkov v našich školských automatoch od 15.2.2023 nasledovne:

      • Brejky biele mlieko 3,5% 250 ml na 0,40 EUR /ks
      • Brejky biele mlieko bezlaktózové 3,5 % 250 ml na 0,50 EUR / ks

      Cena všetkých nedotovaných ochutených mliek ostáva 0,60 EUR /ks.

      Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

       

                            Team školské mlieko

                                      RAJO s.r.o.

     • First Certificate of English

     • Usilovní študenti, ktorí preukážu znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že úspešne zvládnu Cambridgeskú skúšku, získajú medzinárodne uznávaný certifikát s doživotnou platnosťou. Tento certifikát spĺňa požiadavky na štúdium na univerzitách v anglicky hovoriacich krajinách. Srdečne gratulujeme Katke, Mirke, Tomimi a Peťovi

     • Deň otvorených dverí 2023 Dneperská

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na našom gymnáziu, ktorý sa uskutoční dňa 16.02.2023.

       

      Rámcový program DOD 2023 je nasledovný:

      OSOBNÉ KONZULTÁCIE s vedením školy, výchovným poradcom a učiteľmi: 9:00 - 11:00  a  15:00 - 17:00

      OTVORENÉ VYUČOVACIE HODINY: 09:00 - 13:30

      ON-LINE DOD: 15:00 - 17:00 (VSTÚPTE).

      #dodneperska2023

     • Na dejepise pracujeme aj s inými zdrojmi

     • 09.02.2023 sme využili panelovú výstavu o Milanovi Rastislavovi Šteafánikovi, aby sme sa dozvedeli informácie, ktoré nie sú v učebnici. Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik,  slovenský astronóm, vedec, vynálezca, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, organizátor, diplomat, politik a štátnik - osvietený človek, na ktorého sme hrdí.

     • Kvinta a 1.G - rastliny nemusíme len kupovať alebo Eko nádych pre mladých 1

     • Študenti Kvinty a 1.G pokračujú v práci environmentálneho sebarozvoja. 08.02.2023 doplnili novú zeminu v kvetoch na školskej chodbe. Prerastnené kvetinové trsy rozdelili a rozsadili. Vyčerpanú pôdu vymenili za novú, Už dnes je vidieť, že kvety sa potrebovali nadýchnuť a získať silu z novej pôdy. 

     • Milan Rastislav Štefánik v našej škole

     • Počas mesiaca február si prostredníctvom panelovej výstavy, ktorá sa nachádza v priestoroch gymnázia, môžu žiaci doplniť svoje vedomosti o jednej z najvýznamnejších osobností v národných dejinách Slovákov.Výstavu žiakom predstavili priamo jej autori PhDr. Ferdinand Vrábel a Ing. Pavel Šesták z Nadácie Milana Rastislava Štefánika.

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19. 1. 2023 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom nás reprezentovali Laura Behunová zo sekundy, Slávka Luteránčiková z tercie a Matúš Brndiar z Kvinty.

      S potešením môžeme konštatovať, že naši žiaci spomedzi množstva súťažiacich získali pekné miesta:

       

      Laura Behúnova v kategórii 1A - 4.miesto

      Slávka Luteránčiková v kategórii 1B - 8.miesto

      Matúš Brndiar v kategórii 2A - 5. miesto

       

      Všetkým trom účastníkom vrele ďakujeme za účasť a výkon, ktorý na skúške podali a tešíme sa z úspechu. Konkurencia v okresnom kole je vždy náročná. Veríme, že výsledky našich žiakov neodradia, skôr posilnia a motivujú do účasti na olympiáde v ďalšom školskom roku.